КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А


від 13 травня 2003 р. N 679

Київ


ПРО НОВУ РЕДАКЦІЮ ДОДАТКІВ 1 І 2 ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 17 ЛИСТОПАДА 1997 Р. N 1290


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


Викласти додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 22) у редакції, що додається.


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ


Інд. 26


Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 1997 р. N 1290

( у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 13 травня 2003 р. N 679)


СПИСОК

виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і

важкими умовами праці, зайнятість працівників на

роботах в яких дає право на щорічну додаткову

відпустку


------------------------------------------------------------------

Номер| Виробництва, роботи, цехи, професії та посади |Максимальна

пози-| |тривалість

ції | |щорічної

| |додаткової

| |відпустки

| |за роботу

| |із

| |шкідливими

| |і важкими

| |умовами

| |праці,

| |календарних

| |днів

------------------------------------------------------------------

I. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ


ВИДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ТА БУРОГО ВУГІЛЛЯ,

БІТУМІНОЗНОГО СЛАНЦЮ. БУДІВНИЦТВО ШАХТ


Підземні роботи в діючих, тих, що будуються,

і дренажних шахтах


1. Робітники, майстри гірничі 14*


2. Працівники, зайняті на роботах з проходки,

поглиблення вертикальних стволів 12*


Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що

будуються, вугільних, сланцевих розрізах,

кар'єрах (включаючи гірничошляхові,

дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні

роботи, а також автомобільний і залізничний

транспорт) завглибшки до 150 метрів


3. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри

шляхові, механіки 7*


4. Працівники, зайняті на роботах у

технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими

умовами праці 7*


Роботи на поверхні діючих і тих, що будуються,

вугільних, сланцевих, дренажних шахт,

розрізів; збагачувальні, брикетні й інші

фабрики; технологічний автотранспорт;

вантажно-транспортні управління; заводи;

технологічний комплекс; навантажування

вугілля, сланцю в залізничні вагони;

рекультивація земель; котельні, інші

виробництва, цехи, види робіт із

шкідливими і важкими умовами праці


5. Усі працівники 14


ВИДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ ТА РУД КОЛЬОРОВИХ І

РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ (АЛЮМІНІЄВОЇ РУДИ

(БОКСИТІВ), СВИНЦЮ, ЦИНКУ, ОЛОВА, ХРОМУ,

НІКЕЛЮ, КОБАЛЬТУ, МОЛІБДЕНУ, ТАНТАЛУ, НІОБІЮ,

ВАНАДІЮ, МАРГАНЦЮ, РТУТІ ТА ІН.).

ВИДОБУВАННЯ ДОРОГОЦІННОГО, НАПІВДОРОГОЦІННОГО

КАМІННЯ ТА РУД ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ


Підземні гірничі роботи в діючих, тих, що

будуються, і дренажних рудниках (шахтах)


6. Робітники і майстри гірничі дільниць: очисної

(добувної), гірничопідготовчої,

гірничокапітальної; буропідривних (бурових,

підривних) робіт; внутрішньошахтного

транспорту, закладних комплексів та комплексів

підземного подрібнення, зайняті на роботах з

розробки:


ртутних руд 27*


інших корисних копалин 14*


7. Робітники і майстри гірничі інших підземних

дільниць, а також робітники, не зайняті

безпосередньо в забоях на роботах з розробки:


ртутних руд 14*


інших корисних копалин 10


Відкриті гірничі роботи

(включаючи рекультивацію земель)


Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що

будуються, розрізах, кар'єрах (включаючи

гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні,

монтажні роботи, а також автомобільний і

залізничний транспорт)

завглибшки 150 метрів і нижче


8. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри

шляхові, механіки, енергетики і

електромеханіки дільниць 10*


Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що

будуються, розрізах, кар'єрах (включаючи

гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні,

монтажні роботи, а також автомобільний і

залізничний транспорт) завглибшки до

150 метрів


9. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри

шляхові, механіки, енергетики і

електромеханіки дільниць 7*


10. Працівники, зайняті на роботах у

технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими

умовами праці 7*


ВИДОБУВАННЯ УРАНОВОЇ, БЕРИЛІЄВОЇ

І ТОРІЄВОЇ РУД


Підземні гірничі роботи в діючих і тих, що

будуються, рудниках і шахтах


11. Робітники і майстри, зайняті на роботах з

проходки гірничих виробок і видобутку руди 18*


12. Робітники і майстри, зайняті на роботах з

ремонту гірничих виробок, дільниць вентиляції

і внутрішньошахтного транспорту 12*


13. Робітники, зайняті ремонтом і обслуговуванням

обладнання в камерах і навколостовбурних

виробках 7*


Відкриті гірничі роботи в кар'єрах завглибшки

150 метрів і нижче


14. Робітники, майстри, майстри гірничі; механіки

та енергетики дільниць 10*


Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що

будуються, кар'єрах, включаючи ремонтні і

монтажні роботи, а також автомобільний і

залізничний транспорт


15. Робітники, майстри, майстри гірничі; механіки

та енергетики дільниць 7*


16. Працівники, зайняті у технологічному ланцюгу

із шкідливими і важкими умовами праці 7*


ГІРНИЧІ РОБОТИ В ГЕОЛОГОРОЗВІДЦІ


Підземні гірничі роботи на проходці шахт та

гірничих виробок в геологорозвідці


17. Робітники і майстри гірничі, зайняті

безпосередньо в забоях на роботах з розвідки:


уранових руд 21*


інших корисних копалин 14*


18. Робітники, майстри гірничі та бурові, не

зайняті безпосередньо в забоях на роботах з

розвідки:


уранових руд 14*


інших корисних копалин 10*


ВИДОБУВАННЯ ТОРФУ


Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що

будуються, кар'єрах та полях видобутку торфу

(включаючи роботи з підготовки торфових

родовищ до експлуатації, рекультивації

земель та ремонтні роботи)

завглибшки до 150 метрів


19. Працівники, безпосередньо зайняті на відкритих

гірничих роботах 7*


Роботи на поверхні: діючі і ті, що будуються,

брикетні заводи; технологічний транспорт;

вантажні роботи; котельні, інші виробництва,

цехи, види робіт із шкідливими і важкими

умовами праці


20. Працівники, безпосередньо зайняті на

зазначених роботах 14


ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ


Буріння свердловин


Р о б і т н и к и


21. Електромонтер з обслуговування бурових

установок, помічник бурильника

експлуатаційного та розвідувального буріння

свердловин під час електробуріння 7


22. Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування, слюсар-ремонтник та

слюсар з механоскладальних робіт, зайняті

обслуговуванням та ремонтом технологічного

устаткування і ліній електропередачі на

промислах з добування нафти та газу, що

виділяють вільний сірководень 7


Вилучення з руди озокериту та асфальтиту


23. Апаратник перегонки, апаратник екстрагування,

оператор товарний 14


24. Завантажувач-вивантажувач, гірник 14


25. Дробильник 7


26. Машиніст розливальної машини 14


27. Флотаторник 7


ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ

ДОБРИВ (ВИРОБНИЦТВА ПРИРОДНИХ ФОСФАТІВ І

ПРИРОДНИХ КАЛІЄВИХ СОЛЕЙ, ПРИРОДНОЇ СІРКИ,

ЗАЛІЗНОГО ТА МАГНІТНОГО КОЛЧЕДАНУ, ПРИРОДНИХ

СУЛЬФАТІВ І ПРИРОДНИХ КАРБОНАТІВ БАРІЮ

(БАРЕТИНУ І ВІТЕРИТУ), ПРИРОДНИХ БОРАТІВ,

ПРИРОДНОЇ МАГНІЄВОЇ СІРКИ (КИСЕРИТУ),

МІНЕРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ, ПЛАВИКОВОГО ШПАТУ;

ВИДОБУВАННЯ РУД, ЩО МІСТЯТЬ БОР, МИШ'ЯК І

БАРИТ; ЗБИРАННЯ ГУАНО). ПІДЗЕМНЕ ВИДОБУВАННЯ

ОЗОКЕРИТУ ТА АСФАЛЬТИТУ


Підземні гірничі роботи


28. Робітники і майстри гірничі на інших підземних

роботах 10*


29. Робітники і майстри гірничі, зайняті на

очисних (добувних), гірничопідготовчих,

гірничо-капітальних, закладних, буропідривних

(бурових, підривних) роботах та на

внутрішньошахтному транспорті і в гірничих

виробках 14*


Відкриті гірничі роботи

(включаючи рекультивацію земель)


Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що

будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках

(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,

ремонтні, монтажні роботи, а також

автомобільний та залізничний транспорт)

завглибшки 150 метрів і нижче


30. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри

шляхові; механіки, енергетики,

електромеханіки, електрики дільниці 10*


Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що

будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках

(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,

ремонтні, монтажні роботи, а також

автомобільний і залізничний транспорт)

завглибшки до 150 метрів, на гірничих відвалах


31. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри

шляхові; механіки, енергетики,

електромеханіки, електрики дільниць 7*


32. Працівники, зайняті на роботах у

технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими

умовами праці 7*


ВИДОБУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГІПСУ,

АНГІДРИТУ, КРЕЙДИ, ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ, ГЛИНИ ТА

КАОЛІНУ, КВАРЦУ, СЛЮДИ ТА ІНШИХ НЕРУДНИХ

КОРИСНИХ КОПАЛИН (АЗБЕСТУ, ПОЛЬОВОГО ШПАТУ,

КРЕМЕНИСТОГО ВИКОПНОГО

БОРОШНА, ПРИРОДНОГО ГРАФІТУ, ДОЛОМІТУ,

СТЕАТИТУ (ТАЛЬКУ), НЕГМАТИТУ, ПРИРОДНОГО

АСФАЛЬТУ, БІТУМУ ТОЩО)


Підземні роботи


33. Робітники, майстри, майстри гірничі, зайняті

на:


видобуванні; гірничопідготовчих,

гірничокапітальних і буропідривних

(бурових, підривних) роботах; на

внутрішньошахтному транспортуванні

нерудних корисних копалин і різанні

каменю 14*


на інших підземних роботах 10*


34. Робітники, не зайняті безпосередньо у забоях 10*


Відкриті гірничі роботи

(включаючи рекультивацію земель)


Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що

будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках

(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,

ремонтні, монтажні роботи, а також

автомобільний, залізничний транспорт)

завглибшки 150 метрів і більше


35. Робітники, майстри (старші майстри), майстри

гірничі, майстри шляхові, механіки,

енергетики, електромеханіки, начальники

дільниць (змін) 10*


Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що

будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках

(включаючи гірничо-шляхові, дорожньо-будівельні,

ремонтні, монтажні роботи, а

також автомобільний, залізничний транспорт)

завглибшки до 150 метрів,

на гірничих відвалах


36. Робітники, майстри (старші майстри), майстри

гірничі, майстри шляхові, механіки,

енергетики, електромеханіки, начальники

дільниць (змін) 7*


37. Працівники, зайняті у технологічному ланцюгу

із шкідливими і важкими умовами праці 7*


ВИДОБУВАННЯ СОЛІ


Підземні роботи


38. Робітники, майстри, майстри гірничі, зайняті

на:


видобувних, гірничопідготовчих, гірничо-

капітальних і буропідривних (бурових,

підривних) роботах, транспортуванні,

навантажуванні, розпилюванні солі 14*


інших підземних роботах 10*


Відкриті гірничі роботи, включаючи видобування

осадної солі в озерах і басейнах


Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що

будуються, розрізах, кар'єрах, копальнях

(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,

ремонтні, монтажні роботи, а також

автомобільний

і залізничний транспорт)


39. Робітники, майстри (старші майстри), майстри

гірничі, майстри шляхові, механіки,

енергетики, електромеханіки дільниць (змін) 7*


40. Працівники, зайняті на роботах в

технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими

умовами праці 7*


Роботи на поверхні шахт


41. Бункерувальник 7


42. Машиніст підйомної машини 7


43. Перекидальники, які виконують роботу способом:


ручної відкатки 14


механічної відкатки 7


44. Стовбуровий 14


ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН


Збагачувальні, дробильно-сортувальні, брикетні

та агломераційні фабрики (цехи); випалювання

руд та нерудних копалин у чорній металургії


Р о б і т н и к и


45. Агломератник 14


46. Апаратник згущувачів, зайнятий обслуговуванням

відстійників 14


47. Апаратник конверсії, зайнятий на

сіркоуловлювальних установках 14


48. Бункерувальник 14


49. Вантажник, зайнятий вантаженням залізничних

вагонів біля приймальних бункерів

агломераційних фабрик 14


50. Вантажник, зайнятий вантаженням сировини та

палива 7


51. Вивантажувач пилу 14


52. Вогнезахисник 14


53. Вулканізаторник, зайнятий вулканізацією

транспортерних стрічок 7


54. Газогенераторник 14


55. Гідромоніторник, зайнятий на промивальній

фабриці 14


56. Гірник, зайнятий відкаткою вагонеток ручним

способом 7


57. Горновий на агломерації та випалюванні 14


58. Грохотник 14


59. Грохотник-шурувальник 14


60. Дозувальник 14


61. Дозувальник гарячого повертання 14


62. Дозувальник та розчиняльник реагентів 14


63. Дробильник 14


64. Завантажувач-вивантажувач вагранок і печей 14


65. Завантажувач мелючих тіл 14


66. Знімач брикетів 14


67. Контролер продукції збагачення, зайнятий на

гарячих ділянках робіт 14


68. Концентраторник 14


69. Коректувальник шламу 14


70. Лебідник, зайнятий підійманням

розвантажувальних платформ 14


71. Машиніст брикетного преса 14


72. Машиніст вентиляційної та аспіраційної

установок, зайнятий обслуговуванням димососів 14