КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 жовтня 1992 р. N 572

Київ

Про механізм впровадження Закону України

"Про приватизацію державного житлового фонду"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 316 ( 316-94-п ) від 17.05.94

N 588 ( 588-95-п ) від 31.07.95

N 45 ( 45-2006-п ) від 24.01.2006 )

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного

житлового фонду" ( 2482-12 ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям, міністерствам і

відомствам, у повному господарському віданні чи оперативному

управлінні яких знаходиться державний житловий фонд:

сприяти задоволенню потреб громадян у здійсненні приватизації

державного житлового фонду і вживати заходів до посадових осіб,

які створюють перешкоди на шляху проведення приватизації вказаного

житла;

прискорити створення уповноважених органів, агентств, бюро,

асоціацій, інших підприємств з приватизації житла, а також

визначити перелік установ і організацій, яким передбачається

видати ліцензії на оформлення необхідних документів для

приватизації державного житлового фонду. При цьому виходити з

того, що пріоритет мають організації, які не входять до державних

структур і не є власниками житлового фонду;

визначити будинки, що не підлягають приватизації відповідно

до цього Закону, та інформувати про це громадян, які в них

приживають;

забезпечити дотримання чинного порядку надання і користування

житлом на умовах найму для громадян, які не виявили бажання

приватизувати займане ними житло;

провести широку роз'яснювальну роботу серед громадян, які

мають право переселятися до приватизації у квартири меншої площі;

вжити заходів до забезпечення утримання приватизованих

квартир за рахунок коштів їхніх власників згідно з Правилами

користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкових

територій через створювані товариства або об'єднання

індивідуальних власників квартир і будинків;

здійснювати контроль за обслуговуванням і ремонтом

приватизованого житла, наданням мешканцям комунальних та інших

послуг за державними розцінками і тарифами.

2. Затвердити Порядок надання наймачам одноквартирних

будинків і квартир будинків, включених до планів ремонту, і

компенсації за непроведений ремонт, Порядок участі в організації

та фінансуванні ремонту приватизованих житлових будинків їх

колишніх власників, Порядок визначення коефіцієнтів споживчої

якості квартир (будинків), що підлягають приватизації, Порядок

виплати грошової компенсації наймачам за заміну займаних квартир

на квартири меншою площею, Правила користування приміщеннями

житлових будинків (додаються).

( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45

( 45-2006-п ) від 24.01.2006 )

3. Взяти до відома, що Державний комітет по

житлово-комунальному господарству розробив і затвердив Положення

про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян.

4. Міністерству статистики визначитися у тижневий строк із

щоквартальною звітністю про хід приватизації житлового фонду

громадянами.

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 316

( 316-94-п ) від 17.05.94 5. Доповнити пункт 1 Положення про

порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних

дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності,

затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 15 квітня 1991 р.

N 99 ( 99-91-п ) (ЗП УРСР, 1991 р. N 5, ст. 37; 1992 р., N 2, ст.

48), підпунктом "і" такого змісту:

"і) на надання послуг з оформлення та реєстрації документів

про право власності на квартири (будинки) - Державним комітетом

України по житлово-комунальному господарству".

6. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 19 травня

1989 р. N 142 ( 142-89-п ) "Про затвердження Положення про продаж

громадянам у власність квартир у будинках державного і

громадського житлового фонду, їх утримання і ремонт" (ЗП УРСР,

1989 р., N 5, ст. 23);

пункт 5 змін та доповнень, що вносяться до рішень Уряду УРСР,

затверджених постановою Кабінету Міністрів УРСР 22 серпня 1991 р.

N 163 ( 163-91-п ) "Про зміну і визнання такими, що втратили

чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку із прийняттям Закону УРСР

"Про власність" (ЗП України, 1991 р., N 9, ст. 75);

пункт 1 постанови Ради Міністрів Української РСР від

11 серпня 1988 р. N 243 ( 243-88-п ) "Про затвердження Типового

договору найму жилого приміщення в будинках державного і

громадського житлового фонду в Українській РСР та Правил

користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і

придомової території в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1988 р., N 9,

ст. 40) в частині затвердження Правил та абзац третій пункту 2

цієї постанови.

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України В.СИМОНЕНКО

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА

Інд. 24

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 1992 р. N 572

ПОРЯДОК

надання наймачам одноквартирних будинків

і квартир будинків, включених до планів ремонту,

компенсації за непроведений ремонт

1. Відповідно до пункту 4 статті 2 Закону України "Про

приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) компенсація

за непроведений ремонт надається власниками державного житлового

фонду за рахунок коштів, передбачених на його проведення, наймачам

одноквартирних будинків і квартир багатоквартирних будинків, якщо

вони виявили бажання виконати ремонт власними силами або за власні

кошти за наступною компенсацією.

2. Право на одержання компенсації за непроведений ремонт

мають тільки наймачі, які виявили бажання приватизувати займане

житло та мешкають у будинках, включених в установленому порядку до

планів ремонту.

3. Розмір компенсації визначається затвердженим кошторисом на

ремонт будинку в цінах, що діють на період виконання ремонту.

4. У багатоквартирних будинках ремонт власними силами

наймачів або за їхні кошти з виплатою належної компенсації може

бути здійснений за згодою всіх наймачів будинку. Розподіл

компенсації за ремонт між наймачами здійснюється пропорційно

загальній площі квартир, які вони займають.

5. У разі коли затвердженою проектно-кошторисною

документацією передбачено ремонт окремих квартир багатоквартирного

будинку, згода всіх наймачів на проведення ремонту власними силами

або за власні кошти з наступною компенсацією не обов'язкова.

6. Компенсація сплачується наймачам квартир (будинків) після

проведення ремонту та оформлення з участю представника власника

будинку відповідного акта, що засвідчує виконання всіх робіт в

обсягах, визначених проектно-кошторисною документацією.

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 1992 р. N 572

ПОРЯДОК

участі в організації та фінансуванні ремонту

приватизованих житлових будинків їх колишніх власників

1. Відповідно до пункту 7 статті 10 Закону України "Про

приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) колишні

власники багатоквартирних будинків (виконкоми місцевих Рад

народних депутатів, місцеві державні адміністрації у містах Києві

та Севастополі, підприємства, організації, установи, в повному

господарському віданні або оперативному управлінні яких вони

перебували ) зобов'язані брати участь у роботах по ремонту,

потреба в якому виникла після приватизації квартир. Обсяг цих

провадяться в установленому порядку.

8. Після оформлення акта звільнення квартири власник будинку

здійснює перерахування коштів на рахунок наймача, який здійснив

заміну займаної квартири на квартиру меншою площею.

Грошова компенсація громадянам за здану ними площу

виплачується за рахунок коштів власника будинку, одержаних ним від

приватизації державного житлового фонду, продажу звільнених при

заміні квартир, та інших надходжень.

9. Розмір компенсації громадянам за здану загальну площу при

заміні квартири на квартиру меншою площею визначається добутком

вартості одного квадратного метра загальної площі житла нового

будівництва в даному населеному пункті в рік заміни квартири на

різницю в загальній площі квартир, яка здається і одержується

громадянином.

Додаток

до Порядку виплати грошової компенсації

наймачам за заміну займаних квартир на

квартири меншою площею

Главі місцевої державної

адміністрації ________________________

Голові виконкому _____________________

Ради народних депутатів

від наймача квартири, що

знаходиться за адресою:

______________________________________

______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________

(телефон)

ЗАЯВА

Прошу замінити займану мною та членами моєї сім'ї _________

кімнатну квартиру загальною площею __________ кв. м., що

знаходиться за адресою ____________________________, на _________

кімнатну квартиру площею не менше ________ кв. м з виплатою

встановленої компенсації.

При заміні квартири прошу врахувати такі умови:

_________________________________________________________________

(умови, що підлягають узгодженню з наймачем при

_________________________________________________________________

наданні квартири меншою площею)

До заяви додаю довідку з місця проживання про склад сім'ї і

прописку.

Підписи наймача та

повнолітніх членів сім'ї _________________

_________________

Підписи наймача та повнолітніх членів сім'ї засвідчую

М.П.

Керівник підприємства

по обслуговуванню будинків __________________

(підпис, прізвище

та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНІ

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 1992 р. N 572

ПРАВИЛА

користування приміщеннями житлових будинків

1. Ці Правила визначають порядок користування приміщеннями

житлових будинків.

2. Користування приміщеннями житлових будинків здійснюється

згідно з свідоцтвом на право власності або договором найму

(оренди).

3. Використовувати житлові приміщення для провадження

господарської діяльності промислового характеру заборонено.

4. Власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових будинків

мають право на:

своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної

якості згідно із законодавством;

відшкодування збитків, завданих їх майну та/або приміщенням,

шкоди, заподіяної їх життю чи здоров'ю внаслідок незадовільного

утримання будинку або ненадання чи надання не в повному обсязі

послуг, відповідно до законодавства;

переобладнання і перепланування житлових і підсобних

приміщень, балконів і лоджій за відповідними проектами без

обмеження інтересів інших громадян, які проживають у будинку, з

дозволу власника будинку (квартири) та органу місцевого

самоврядування, виданого в установленому порядку.

5. Власник квартири має право за погодженням з членами сім'ї

здавати внайм (в оренду) квартиру або кімнату квартири та укладати

інші договори відповідно до законодавства. Користування наймачем

(орендарем) квартири (кімнати) здійснюється згідно з договором

найму (оренди).

6. З метою виконання функцій із забезпечення утримання та

використання власного, неподільного і загального майна власники

квартир можуть утворювати об'єднання співвласників

багатоквартирного будинку відповідно до законодавства.

7. Власник та наймач (орендар) квартири зобов'язаний:

укласти договір на надання житлово-комунальних послуг,

підготовлений виконавцем відповідно до типового договору;

оплачувати надані житлово-комунальні послуги у строки,

встановлені договором або законом;

дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері

житлово-комунальних послуг, пожежної і газової безпеки, санітарних

норм і правил;

проводити за власні кошти ремонт квартири (наймач (орендар) -

згідно з договором найму (оренди);

використовувати приміщення житлового будинку за призначенням,

забезпечувати збереження житлових і підсобних приміщень та

технічного обладнання;

не допускати виконання робіт та інших дій, що викликають

псування приміщень, приладів та обладнання будинку, порушують

умови проживання громадян;

дотримуватися правил утримання тварин у домашніх умовах;

утримувати тварин у квартирі, де проживають співвласники або

наймачі (орендарі), за погодженням з ними;

не захаращувати сходові клітки, позаквартирні коридори,

колясочні, ліфтові шахти, горища, підвали та інші допоміжні

приміщення будинку, підтримувати чистоту і порядок в ньому.

8. Ремонт квартири, викликаний проведенням ремонту житлового

будинку, встановленням додаткового обладнання або іншими