Код Назва
Фітосанітарні вимоги
"О внесении изменений в приказы Минрегионстроя от 24.04.2008 N 186 "О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины", ... (Утратил действие -приказ Минрегионстроя Украины от 27.07.09 N 302)
Про заходи щодо поліпшення стану охорони праці на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону культурної спадщини
ЕНиР Сборник Е18
Распределительные устройства напряжением до 1 кв переменного тока и до 1,5 кв постоянного тока.
Закон України Про позашкільну освіту
Про затвердження типових положень про управління (відділ) житлово-комунального господарства обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у м.м. Києві та Севастополі державної адміністрації
Решение НТР О проекте национального стандарта
Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу
Национальный стандарт "Оценка имущественных прав интеллектуальной собственности"
Порядок спрямування та використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт
Положенняпро відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах паливно-енергетичного комплексу україни
Правила охорони праці під час фарбувальних робіт
Закон України Про загальну середню освіту
Про затвердження Правил обліку громадян які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР
РД Методические указания по классификации производственных помещений энергопредприятий по допустимым уровням шума
Решение НТР О проекте национального стандарта
Медико-биологические исследования производственных штаммов микроорганизмов и токсиколого-гигиеническая оценка микробных препаратов, определение их безопасности и обоснование гигиенических нормативов и регламентов.Методические указания
Национальный стандарт "Оценка целостных имущественных комплексов"
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості
Закон України Про фізичну культуру і спорт.
Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків"
Решение НТР О проекте СОУ МПП 79.080-154:200_ "Паркет искусственный (планочный) клеенный. Технические условия"
Проектирование, строительство и эксплуатация плавательных бассейнов на морских и речных судах
Некоторые вопросы ипотечного кредитования (Порядок финансирование завершения строительства жилых объектов со степенью готовности более как 70 процентов с применением механизм..)/ См. постановление КМ от 17.06.09 N704/
Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці
Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі україни
Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів
Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я
Про затвердження Порядку перерахування субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та скрапленого газу і житлово-комунальних послуг
Решение НТР О проекте СОУ МПП 79.080-153:200_ "Щиты паркетные художественные. Технические условия"
Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів
О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 27.01.2005 N 11/2587 "О Правилах застройки г. Киева"
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ ТА НОРМ
Журнал технического освидетельствования тросовых рельсовых тележек
Закон України Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управління підприємств, установ та організацій
Решения 22 февраля 2007 г. N 13. Об итогах работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины за 2006 год и основные задачи Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины
Карти даних небезпечного фактору (речовини, матеріалу)
ВНТП-АПК-09.06. Системы удаления, обработки, подготовки и использования гноя
Про порядок планування та фінансування заходів з охорони праці
НПРМ Сборник 02
599_dstu_4591_2006_
Закон України Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду"
(НПАОП 60.3-1.03-04) Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов
Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации
Організація медичної допомоги та догляду за ВІЛ-інфікованими дітьми у дошкільних і загальноосвітніх закладах. Методичні рекомендації.
ВНТП-АПК-02.05. Свиноводческие предприятия (комплексы, фермы, маленькие фермы)
Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
НПРМ Сборник 12
Закон україни про електроенергетику
Про затвердження правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості
Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонт технологического оборудования предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики Украины
Закон України Про дитяче харчування
Про затвердження правил користування електричною енергією для населення
Решение НТР О проекте ВБН В.2.2 -...: 200_"Проектирование телекоммуникаций. Сооружения станционные местных телефонных сетей"
МО 2535-82 Методика определения инициальной контаминации продукции, стерилизуемой радиационным способом
СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Стоимость строительства объектов и работ. Нормативы затрат труда для определения стоимости работ по оценке технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций зданий и сооружений
Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування
НПРМ Сборник 11
Правилабезпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас
Указания по расчету и проектированию свай из вертикальных элементов, объединенных диафрагмами (СВД)
Закон України Про молоко та молочні продукти
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации
Положеная про позашкільний навчально-виховний заклад.
ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ С. Относительно обращения с комплектами и системами за директивой относительно строительных изделий
Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці
НПРМ Сборник 14
Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок
УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ЗЕМЕЛЬ, ВОЗБУЖДЕННЫХ ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ. ГАБІОННІ КОНСТРУКЦИИ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ Пособие к ВБН В.2.4-33-2.3-03-2000 Регулирования русл речек. Нормы проектирования
Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами
Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации
Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть II.
Относительно необходимости получения разрешения на выполнение строительных работ при разведке газовых месторождений (Соответственно листу Держархбудинспекции от 19.09.08 N 22/10-3026)
Про затвердження форми довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Про затвердження зміни n 1 до дбн а.3.1-5-96
НПРМ Сборник 15.02
Правилаохорони праці у птахівництві
Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва
Методические указания по применению гидроимпульсных скалоломов для разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий
Закон України Про хімічні джерела струму
Про затвердження Програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України
Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации
Санитарные правила для предприятий по производству быстрозамороженных готовых блюд
Относительно необходимости оформления на временную опытно-промышленную установку на период пробной эксплуатации скважин (месторождения) разрешения на выполнение строительных работ (Соответственно листу Держархбудинспекции от 29.10.08 N 22/10-3710)
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
НПРМ Сборник 18
Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі україни
ВУП СНЭ-87. Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов
Закон України Про видавничу справу
Про Програму використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року
Решение НТР О проекте национального стандарта "Строительные материалы. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия"
Тимчасові максимально допустимі рівні (МДР) вмісту смоли (конденсату) та нікотину в сигаретах.
Относительно наличия организаций, которые имеют право выдавать технический вывод относительно готовности объекта самочинного строительства для последующей эксплуатации (Соответственно листу Держархбудинспекции от 31.10.08 N 22/4-3750)
НПРМ Сборник 42
Рекомендации по проектированию сети и зданий детских внешкольных учреждений для г. москвы выпуск 2 центры детского творчества
Система самоконтролю безпеки і охорони праці для фермерів і одноосібних підприємців, які не використовують найману працю
Указания по применению сметных норм и расценок на ремонт технологического оборудования предприятий, подчиненных Государственному комитету промышленной политики Украины
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Про Міжвідомчу програму впровадження космічних технологій у створення та виготовлення високотехнологічної цивільної продукції для потреб внутрішнього ринку і на експорт на 2001-2005 р.р.
(НПАОП 0.00-1.16-96, ДНАОП 0.00-1.16-96)."Про утверждение Правил аттестации сварщиков"
Решение НТР О рассмотрении проекта постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Положения о государственных целевых долгосрочных кредитах на строительство или приобретение жилья для граждан, которые соответственно условиям, определенным З
Санитарные правила по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока.
Относительно осуществления технического наблюдения (соответственно листу Держархбудинспекции от 29.09.2008 N 22/4-3181)
О порядке осуществления госконтроля
Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації
Методичні рекомендації щодо організації роботи з охорони праці в навчальних закладах ( на допомогу керівникам навчальних закладів та профспілковому активу галузі)
Закон України Про місцеві державні адміністрації
Про Програму поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996-2007 роки
Лист від 03.07.2007 р. N 4762 Про розгляд звернення щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
Решение НТР О проекте государственного стандарта "Инженерное оборудование домов и сооружений. Трубопроводы стальные подземные систем холодного и горячего водоснабжения. Общие требования к защите от коррозии"
Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей. Санитарно-гигиенические правила и нормы
Относительно выполнения противоаварийных, обновительных и строительных работ в условиях чрезвычайной ситуации. (соответственно листу Держархбудинспекции от 06.08.2008 N 22/5-2332)
Перелік хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів
Типові правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
Объекты водоснабжения и канализации (пособие)
Правила перевозки опасных грузов воздушным транспортом
Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Про затвердження Порядку поховання на території України громадянина, померлого на території іноземної держави, та опису зразка надгробка, що безоплатно споруджується на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові за
Письмо от 13.06.2007 г. N 4247 О государственной регистрации договоров найма зданий или иного капитального сооружения
Решение НТР О проекте государственного стандарта "Инженерное оборудование домов и сооружений. Системы газоснабжения. Газопроводы подземные стальные. Общие требования к защите от коррозии"
Санітарні норми і правила по застосуванню харчових добавок
Относительно срока привлечения к административной ответственности (соответственно листу Держархбудинспекции от 06.08.2008р N 22/7-2350)
ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ
Объекты гражданской авиации
Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами
Галузева програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах ПЕК на 2007 - 2011 роки
Закон України Про авторське право і суміжні права
Про затвердження переліку послуг з поховання, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість
Лист від 30.08.2007 р. № 4292/К/17-0715, № 17217/7/17-0717 Про розгляд листа... оподаткування доходу, одержаного від продажу будинку разом із земельною ділянкою
Решение 30 ноября 2006 г. N 229. О проекте Закона Украины "О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно проведения государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства, осуществление государственного архитектур
Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів
Концепция государственной региональной политики
Объекты жилищно-гражданского строительства (пособие)
Про затвердження правил охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств
Галузеві норми питомих витрат електроенергії на власні потреби підприємств міського електротранспорту. Методика розрахунку.Галузеві комунальні норми України
Закон України Про рекламу
Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
Лист від 08.08.2007 р. N 14-13-13/3124 Щодо застосування деяких положень земельного законодавства
Решение 30 ноября 2006 г. N 228. О проекте распоряжения Кабинета Министров Украины "Об одобрении Концепции развития системы нормативно-правового обеспечения строительства в Украине"
МО 2534-82 Методика оценки санитарно-гигиенического состояния на предприятиях, выпускающих радиационно стерилизуемую продукцию медицинского назначения
(ДНАОП 1.8.10-1.06-97; НПАОП 15.4-1.06-97). Правила безопасности для масляно-жирового производства
Технічні рекомендації «підприємства перевантаження та брикетування побутових відходів»
Объекты нефтедобывающей промышленности (пособие)
Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві
Отраслевые нормы технологического проектирования железнодорожных вокзалов для пассажиров дальнего следования
Закон України Про автомобільні дороги
Про затвердження Державної програми запобігання і боротьби з підтопленням земель
Лист від 06.08.2007 р. N 6-8-1341 Щодо запровадження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок…
Решение НТР О согласовании проекта ведомственных строительных норм
Методико-біологічна оцінка нетрадиційної продовольчої сировини і нових харчових продуктів. Методичні вказівки.
(НПАОП 01.2-1.09-05) Об утверждении Правил охраны труда в животноводстве. Свиноводство
О снабжении рабочих горячих цехов газированной подсоленой водой
Объекты промышленности строительных материалов (пособие)
Норми і обсяг випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів
Закон України Про метрологію та метрологічну діяльність
Про затвердження Положення про Реєстрацію сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Лист від 14.06.2007 р. N 4263 Щодо одержання ліцензії для провадження будівельної діяльності
Решение НТР О проекте Изменения N1 ДБН В.2.6-22-2001
Медико-біологічні дослідження виробничих штамів мікроорганізмів і токсиколого-гігієнічна оцінка мікробних препаратів, визначення їх безпеки та обґрунтування гігієнічних нормативів і регламентів. Методичні вказівки
"Об ориентировочных удельных показателях подсчета площади домов управления."
Планово-предупредительный ремонт
П о с о б и е по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды(к снип 2.04.02-84)
Правила защиты от статического элекричества на предприятиях системы минлегпрома ссср
Про затвердження правил охорони праці для працівників морських рибних портів
Закон України Про житлово-комунальні послуги
Про затвердження положення про державну систему моніторингу довкілля.
Лист від 11.05.2007р. N 3110/11/17-07 Щодо надання роз'яснень про Порядок отримання технічних умов на приєднання до електричних мереж, виконання технічних умов, а також підключення до електричних мереж
Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Строительные материалы. Стекло листовое. Технические условия (ЕN 572:2004, NЕQ)
Решение НТР О согласовании проектов технических условий
Щодо контролю продукції за показниками її безпеки.
"О внесении изменений к приказу Минрегионстроя от 22.05.2008 N 219 "Об утверждении Положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Министерства регионального развития и строительства
По определению свободных (договорных) цен
Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к снип 1.04.03-85)
Закон україни "про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення"
Про затвердження правил охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден
Закон України Про оренду землі
Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами
Лист від 08.05.2007р. N 3035/11/17-07 Щодо надання роз'яснень про визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги
Решение НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Требования безопасности
Решение НТР О согласовании проектов ведомственных строительных норм
Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Методические указания
"О внесении изменений к приказу Минрегионстроя от 30.05.2008 N 228"
По планированию и учету себестоимости строительн. работ
Пособие 2.91 к снип 2.04.05-91 расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения
Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості україни
Закон України від 5.04.2007 року N 877-V Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Про Правила дорожнього руху
Лист від 08.11.2001 №5.02.12/1067 Про приватизацію суб'єктами підприємницької діяльності житла, об'єктів різного профілю, перепрофілюванням житлових квартир, вбудованих та вбудовано-прибудованих у житлові будинки приміщень
Решение НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Строительная арматура и инструмент"
Решение НТР Об Изменении N 4 ДБН Д.2.4-200
"Об утверждении Изменения N 9 к разделу 2 "Рабочего. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" и Изменения N9 к разделу 4 "Рабочего. Строительство и ремонт автомобильных дорог" Справочника квалификационных характеристик
Порядок определения стоимости строительства инофирм
Справочное пособие к снип серия основана в 1989 году строительная климатология
Закон України Про захист прав споживачів

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 50 51