Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування

в будівництві теплоізоляційного матеріалу IMPREG RF

Рішення НТР від 24 червня 2009 р. № 77

(в робочому порядку)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування", наказу Мінбуду від 20.03.2006 № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві", зареєстрованого у Мін’юсті 18.05.2006 за № 577/12451, розглянувши заявку ТОВ "Полімертехнології КС", з урахуванням позитивного висновку Державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", Науково-технічна рада вирішила:

1. Видати технічне свідоцтво з підтвердження придатності для застосування в будівництві на виріб "Теплоізоляційний матеріал IMPREG RF".

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) протягом п`яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво.

Голова Науково-технічної ради

Василь КУЙБІДА