Наказ № 133 від 27.06.2000 р.

Про виконання постанови Кабінету

Міністрів України від 13.06.2000

№ 957 “Про затвердження порядку

утворення структурних підрозділів...”

Кабінетом Міністрів України 13 червня 2000 року прийнято постанову № 957 „Про затвердження Порядку утворення структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, не передбачених примірними переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та введення додаткової посади заступника голови місцевої державної адміністрації”. Зазначеним Порядком, зокрема, встановлено, що вказані структурні підрозділи утворюються за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади. З метою забезпечення виконання зазначеної постанови Кабінету Міністрів України

НАКАЗУЮ:

1. Заступникам Голови Комітету, керівникам структурних підрозділів:

- взяти зазначену постанову до керівництва в роботі;

- забезпечити, у разі їх надходження, ґрунтовний та всебічний розгляд подань голів обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації та підготовку висновків щодо доцільності утворення структурних підрозділів, не передбачених примірними переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України, з урахуванням завдань, що містяться у Програмі діяльності Уряду, Посланні Президента України до Верховної Ради України, інших програмних документах.

2. Контроль а виконанням цього наказу залишаю за собою

Голова КомітетуВ.М. Гусаков