Наказ № 118 від 5 червня 2000 року

Про організацію розроблення нормативно-правових

документів в зв’язку з прийняттям Закону України

“Про планування територій”

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України “Про планування територій” та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 19.05.2000 № 8676/1

Наказую:

1. Управлінням і відділам Комітету взяти зазначений Закон до відома та керівництва в роботі, а також під час розроблення нормативно-правових актів та програм.

2. Управлінням: містобудівної політики, стратегії розвитку будівельного комплексу та Державній архітектурно-будівельній інспекції забезпечити у встановлені строки розроблення нормативно-правових документів згідно з додатком.

3. Начальникам управлінь Комітету, які відповідають згідно з п.2 цього наказу за підготовку проектів документів:

- терміново призначити відповідальних за розроблення нормативно-правових актів, сформувати робочі групи із залученням спеціалістів місцевих органів містобудування та архітектури і проектних інститутів;

- забезпечити розгляд проектів нормативно-правових документів на науково-технічній раді Держбуду та узгодити у встановленому порядку для подання Кабінету Міністрів України.

4. Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації, Управлінню фінансування, бухгалтерського обліку та звітності забезпечити фінансування розроблення нормативно-правових актів (згідно з додатком).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Присяжнюка В.Ф.

Голова КомітетуВ.М.Гусаков

Додаток до наказу Держбуду від 5.06.2000 № 118

Графік підготовки документів, які необхідно розробити в зв’язку з прийняттям

Закону України “Про планування територій”

№ пп.

Назва документу

Стаття Закону

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

Виконавці

Подання на затвердження

Форма подання документу

1

Порядок проведення комплексної державної експертизи містобудівної документації

ст.3

Держбуд

Мінекономіки

Мінфін

Мінекології

Держкомзем

Мінюст

Економов А.О.

Діпромісто

20 липня

2000 р.

Проект документу та проект постанови Кабінету Міністрів України щодо його затвердження, погоджені в установленому порядку

2

Про встановлення граничних розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів

ст.27

Держбуд

Мінекономіки

Мінюст

Шарапова Т.О.

20 липня

2000 р.

Проект постанови Кабінету Міністрів України, погоджений в установленому порядку

3

Проект Закону України „Про внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення”

ст.32

Держбуд

Мінекономіки

Мінюст

Папка В.В.

Економов А.О.

20 липня

2000 р.

Проект Закону України, погоджений в установленому порядку

4

Порядок розроблення проектів розподілу території мікрорайону, кварталу (внесення змін)

ст.16

Держбуд

Мінюст

Економов А.О.

20 серпня

2000 р.

Документ та рішення НТР Держбуду щодо його затвердження, реєстрація в Мінюсті.

Інформація до Кабінету Міністрів України про затвердження документу

5

Типове положення про порядок участі громадян в обговоренні та прийнятті рішень під час планування і забудови територій

ст. 18

Держбуд

Мінюст

Економов А.О.

Діпромісто

20 серпня

2000 р.

Документ та рішення НТР Держбуду щодо його затвердження, реєстрація в Мінюсті. Інформація до Кабінету Міністрів України про затвердження документу

6

Типові регіональні правила забудови

ст. 21

Держбуд

Мінюст

Економов А.О.

Папка В.В.

Муляр Л.Х.

Власов В.В.

Діпромісто

20 серпня

2000 р.

Документ та рішення НТР Держбуду щодо його затвердження, реєстрація в Мінюсті. Інформація до Кабінету Міністрів України про затвердження документу

7

Типові місцеві правила забудови

ст. 22

Держбуд

Мінюст

Економов А.О.

Папка В.В.

Муляр Л.Х.

Власов В.В.

Діпромісто

20 серпня

2000 р.

Документ та рішення НТР Держбуду щодо його затвердження, реєстрація в Мінюсті. Інформація до Кабінету Міністрів України про затвердження документу

8

Порядок видачі дозволів на виконання будівельних робіт

ст. 29

Держбуд

Мінюст

Папка В.В.

Економов А.О.

20 серпня

2000 р.

Документ та рішення НТР Держбуду щодо його затвердження, реєстрація в Мінюсті. Інформація до Кабінету Міністрів України про затвердження документу

Начальник управління містобудівної політикиА.О. Економов