Наказ № 114 від 29 травня 2000 р.

Про управління державними корпоративними

правами ВАТ “Холдингова компанія “Укркомунмаш”

Кабінет Міністрів України постановою від 15 травня 2000 року № 791 “Про управління державними корпоративними правами” затвердив Положення про представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств, порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами та порядок звітності представників органів, уповноважених управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 № 791

НАКАЗУЮ:

1. У зв’язку зі змінами в кадровому складі центрального апарату Держбуду України призначити головою спостережної ради ВАТ “Холдингова компанія “Укркомунмаш” Семчука Г.М. – заступника Голови Держбуду; ввести до складу спостережної ради ВАТ “Холдингова компанія “Укркомунмаш” Кравченка Л.О. – начальника Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації Держбуду.

Звільнити Онищука Г.І. від обов’язків голови спостережної ради ВАТ “Холдингова компанія “Укркомунмаш” у зв’язку з переходом на іншу роботу. Вивести зі складу спостережної ради ВАТ “Холдингова компанія “Укркомунмаш” Марочко В.Г. у зв’язку з виходом на пенсію.

2. Відділу підвідомчих організацій (Гибелинда В.Ф.), ВАТ “Холдингова компанія “Укркомунмаш” (Войтишин В.Д.) в двотижневий термін підготувати для подання Фонду державного майна України пропозиції щодо кандидатури уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами ВАТ “Холдингова компанія “Укркомунмаш”.

3. Голова правління ВАТ “Холдингова компанія “Укркомунмаш” Войтишину В.Д. в місячний термін розробити та подати в Комітет на затвердження вичерпні заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи заводів холдингової компанії та забезпечення надходження відповідних відрахувань до державного бюджету від частки акцій, що належать державі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Семчука Г.М.

Голова КомітетуВ.М.Гусаков