"О выполнении Указа Президента Украины от 22.01.2000 р. N 89/2000 "О вводе единой государственной регуляторной политики в сфере предпринимательства"


Наказ № 25 від 14.02.2000 р.

Про виконання Указу Президента України

від 22.01.2000 р. № 89/2000

“Про запровадження єдиної державної

регуляторної політики у сфері підприємництва”

З метою недопущення звуження змісту та обсягу права громадян на підприємницьку діяльність, запровадження ефективного державного регулювання у сфері підприємництва Президент України Указом від 22 січня 2000 р. № 89/2000 “Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва”, постановив, що забезпечення проведення єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва є одним із головних пріоритетів у діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення економічних реформ.

Для цілей цього Указу єдиною державною регуляторною політикою у сфері підприємництва визнається діяльність, спрямована на досягнення оптимального регулювання державою підприємницької діяльності, усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність.

Єдина державна регуляторна політика к сфері підприємництва здійснюється шляхом впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

З метою виконання зазначеного Указу Президента України НАКАЗУЮ:

1. Заступникам Голови, керівникам структурних підрозділів Комітету взяти до керівництва та виконання положення зазначеного Указу Президента України і при підготовці проектів регуляторних актів обов’язково погоджувати їх з державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

2. З метою приведення регуляторних актів Держбуду України у відповідність з зазначеним Указом Президента України та дорученням Прем’єр-міністра України від 26.01.2000 р. № 1090/1 створити робочу групу у складі, що додається.

Робочій групі завершити зазначену роботу до 1 червня 2000 р. та підготувати відповідну інформацію Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова КомітетуВ.М.Гусаков

Додаток до наказу № 25

від 14.02.2000 р.

Склад робочої групи

Присяжнюк В.Ф.

-

Заступник Голови Комітету, керівник робочої групи

Члени робочої групи

Папка В.В.

-

Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України

Мільнер О.О.

-

Начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства та екології

Кравченко Л.О.

-

Начальник Відділу комунальної енергетики

Економов А.О.

-

Начальник Управління містобудування

Рода В.В.

-

Начальник Управління науково-технічного забезпечення

Губень П.І,

-

Начальник Управління кошторисних норм, ціноутворення та експертизи

Шарапова Т.О.

-

Начальник Управління економічного аналізу, зміни форм власності та ринкової інфраструктури

Кучерук М.М.

-

Начальник Управління охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури

Ярчук Я.Я.

-

Начальник Головної державної технічної інспекції міського електротранспорту

Григор А.Ф.

-

Начальник Управління апарату, НТР, колегій та проблемно-аналітичної роботи