Про проект ВБН В.2.3-218-005:200_ «Технологія застосування матеріалів із вапняків,

що оброблені та не оброблені в’яжучими матеріалами, для влаштування та ремонту

шарів дорожнього одягу автомобільних доріг»

Рішення НТР від 1 липня 2009 р. № 87

(в робочому порядку)

Розглянувши проект ВБН В.2.3-218-005:200_ «Технологія застосування матеріалів із вапняків, що оброблені та не оброблені в’яжучими матеріалами, для влаштування та ремонту шарів дорожнього одягу автомобільних доріг», розроблений Державним дорожнім науково-дослідним інститутом імені М.П. Шульгіна, Науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити та рекомендувати до погодження проект ВБН В.2.3-218-005:200_ «Технологія застосування матеріалів із вапняків, що оброблені та не оброблені в’яжучими матеріалами, для влаштування та ремонту шарів дорожнього одягу автомобільних доріг».

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) підготувати лист-погодження зазначеного проекту відомчих будівельних норм.

Голова Науково-технічної ради

Василь КУЙБІДА