Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування

в будівництві стабілізатора ґрунту Enviroseal LBS

Рішення НТР від 1 липня 2009 р. № 86

(в робочому порядку)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування", наказу Мінбуду від 20.03.2006 № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві", зареєстрованого у Мін’юсті 18.05.2006 за № 577/12451, розглянувши заявку компанії "Paragon Management Corporation", з урахуванням позитивного висновку Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М. П. Шульгіна, Науково-технічна рада вирішила:

1. Видати технічне свідоцтво з підтвердження придатності для застосування в будівництві "Стабілізатора ґрунту Enviroseal LBS".

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) протягом п`яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво.

Голова Науково-технічної ради

Василь КУЙБІДА