"Об организации выполнения Закона Украины "О государственной статистике"


Наказ № 183 від 1.09.2000 р.

Про організацію виконання

Закону України “Про державну статистику”

Верховною Радою України прийнято Закон України від 13.07.2000 № 1922-ІІІ „Про внесення змін до Закону України „Про державну статистику” (викладено у новій редакції), який вступає в дію з 1.01.2001 року. Цей Закон регулює правові відносини в галузі державної статистики, визначає права і функції органів державної статистики. Прем’єр-міністр України дорученням від 21.08.2000 року № 14042/1 зобов’язав міністерства, інші центральні органи влади привести свої нормативні акти у відповідності з цим Законом, відповідно до компетенції підготувати та внести проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також проекти Законів України про внесення змін до Законів України, що випливають з цього Закону.

З метою належної організації виконання зазначеного Закону України

НАКАЗУЮ:

1. Заступникам Голови Комітету, керівникам структурних підрозділів Закон України від 13.07.2000 № 1922-ІІІ „Про внесення змін до Закону України „Про державну статистику” взяти до керівництва в роботі.

2. Управлінням стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова), містобудівної політики (Економов), архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Муляр), нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду (Власов), охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури (Кучерук), реформування ціноутворення, методології експертизи кошторисної вартості будівництва (Губень), економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства (Розенко), фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (Щавінська); Відділам інноваційної політики, нормування та стандартизації (Кравченко), підвідомчих організацій (Гибелинда), кадрів, спец роботи та юридичного забезпечення (Купчук):

до 20 вересня 2000 року:

- підготувати пропозиції щодо внесення змін до Законів України, що випливають з цього Закону, та подати їх Управлінню інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату, колегії та науково-технічної ради (Григор) для узагальнення та внесення до Держкомстату України;

- за належністю питань, що входять до компетенції Управлінь та відділів, забезпечити перегляд нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також підготовку проектів відповідних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що випливають з цього Закону, та подання їх у встановленому порядку до Кабінету Міністрів України;

до 1 грудня 2000 року відповідно до компетенції Управлінь та відділів переглянути та внести на затвердження нормативно-правові акти Держбуду з метою приведення їх у відповідність з цим Законом.

2. Контроль за виконанням зазначеного наказу покладаю на заступників Голови Комітету за належністю питань.

Голова КомітетуВ.М. Гусаков