"О создании учебно-научно-производственного комплекса "Архмистобуд"


Наказ № 253 від 16 листопада 2000 р.

Про створення навчально-науково-виробничого

комплексу „Архмістобуд”

З метою координації діяльності закладу освіти та проектної організації для підготовки фахівців в системі ступеневої освіти, спільного та ефективного використання їх матеріально-технічної бази, апробації та використання наукових досліджень, розробки науково-методичного забезпечення навчального процесу, створення реальних умов для проходження практики студентами та працевлаштування випускників наказом Міністерства освіти і науки України від 03.07.2000 № 269 утворено навчально-науково-виробничий комплекс „Архмістобуд” у складі кафедри містобудування архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури та Українського державного інституту проектування міст „Діпромісто”.

Для ефективного функціонування навчально-науково-виробничого комплексу „Архмістобуд” та раціонального поєднання його цілей з основною творчо-виробничою діяльністю інституту „Діпромісто”

НАКАЗУЮ:

1. За погодженням з адміністрацією Київського національного університету будівництва і архітектури керівником навчально-науково-виробничого комплексу „Архмістобуд” призначити директора Українського державного інституту проектування міст „Діпромісто” Білоконя Юрія Миколайовича.

2. Зберегти за інститутом „Діпромісто” юридичну та фінансову самостійність.

3. Директору інституту „Діпромісто” Білоконю Ю.М. відповідно до Положення про навчально-науково-виробничий комплекс „Архмістобуд” визначити заходи по виконанню цього наказу.

Передбачити створення в інституті „Діпромісто” представника Київського національного університету будівництва і архітектури та створення на кафедрі містобудування КНУБА представництва інституту.

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Голови Комітету Семчука Г.М.

Голова ДержбудуВ.М.Гусаков