"Об утверждении Изменения N 2 ДБН А.1.1-1-93"


Наказ № 262 від 28 листопада 2000 р.

Про затвердження Зміни № 2 ДБН А.1.1-1-93

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2001 року Зміну № 2 ДБН А.1.1-1-93 „Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення”, розроблену Управлінням реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва і схвалену НТР Держбуду України (рішення від 23 листопада 2000 року № 53).

2. Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації (Кравченко Л.О.) забезпечити доведення інформації про Зміну № 2 ДБН А.1.1-1-93 до відома заінтересованих юридичних і фізичних осіб через друковані засоби масової інформації.

Голова КомітетуВ.М.Гусаков