Державний Комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

Лист

від 12.10.2007 р. N 7782

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист від 19.09.2007 N 1330 щодо надання роз'яснень з питань ліцензування та повідомляє наступне.

Закон України від 01.06.2000 N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон) визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Статтею 1 Закону встановлено, зокрема:

господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому чисті підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Відповідно до пункту 30 статті 9 Закону ліцензуванню підлягає будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж).

Статтею 8 Закону передбачено, що суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов. У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, зазначений в статті 9 цього Закону, не в повному обсязі, а частково або з окремих робіт, операцій, послуг, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.

Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) затверджені спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.09.2001 N 112/182, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.11.2001 за N 939/6130 (далі - Ліцензійні умови).

Пунктом 1.3 передбачено, що Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання, які виконують види робіт, визначені у додатку до Ліцензійних умов.