Наказ № 100 від 16 травня 2000 р.

З метою організації роботи щодо забезпечення ефективної взаємодії з органами Верховної ради України, спрямованої на створення сучасної законодавчої бази у сфері містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства і з врахуванням нової структури Комітету, затвердженої наказом від 9.03.2000 № 44

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити нову редакцію Положення про робочу групу по забезпеченню взаємодії з органами Верховної Ради України (далі – робоча група) згідно з додатком.

2. Начальникам управлінь, відділів Комітету забезпечити виконання рішень робочої групи відповідно до розподілу функціональних обов’язків між управліннями і відділами Комітету.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету – відповідального за взаємодію з органами Верховної ради України А.В.Беркуту.

Голова КомітетуВ.М.Гусаков

Затверджено наказом Держбуду

від 16.05.2000 № 100

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу по забезпеченню взаємодії з органами Верховної Ради України

1. Загальні положення

1.1. Робоча група по забезпеченню взаємодії з органами Верховної Ради України (далі – робоча група) створюється у центральному апараті Держбуду України з метою налагодження ефективної співпраці з комітетами, та фракціями КРУ. А також окремими народними депутатами під час розробки, узгодження, розгляду та прийняття законодавчих актів у сфері містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства.

2. Основні завдання робочої групи

2.1. Підготовка пропозицій щодо розгляду на Днях Уряду у Верховній Раді України питань, що належать до компетенції Комітету.

2.2. Координація роботи підрозділів Комітету з питань взаємодії та співпраці з відповідними органами Верховної Ради України та народними депутатами, у т.ч.:

організації розробки та попереднього узгодження законодавчих актів з відповідними комітетами та фракціями Верховної Ради України, у т.ч. шляхом залучення народних депутатів до складу робочих груп з розробки законопроектів;

підготовки фінансово-економічного обґрунтування необхідності прийняття відповідних законопроектів;

ініціювання участі народних депутатів України у нарадах, семінарах, конференціях з питань законодавчого врегулювання проблем містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства;

оперативного відстеження ходу розгляду Верховною Радою України законопроектів, внесених Комітетом або за його участю, організація їх доопрацювання після розгляду у першому (другому) читаннях;

залучення народних депутатів до участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, включення їх до складу учбових груп, що виїжджають за кордон у рамках виконання зазначених проектів.

2.3. Організація систематичних зустрічей керівництва Комітету з народними депутатами, що відповідають за соціально-професійними ознаками напрямкам роботи Комітету, з метою опрацювання узгоджених позицій щодо законодавчого та нормативного вирішення питань проведення державної житлової політики, науково-технічної та економічної політики у сфері містобудування, будівництва та комунального господарства.

3. Склад та форма організації роботи робочої групи

3.1. До складу робочої групи за посадою входять:

заступник Голови Комітету, відповідальний за взаємодію з органами Верховної Ради України, - керівник робочої групи;

начальник Управління інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату, колегії та науково-технічної ради – секретар робочої групи;

начальник Управління нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду;

начальник Управління стратегії розвитку будівельного комплексу;

начальник Управління економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства;

начальник Управління містобудівної політики;

начальник Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації.

3.2. Основною формою роботи робочої групи є засідання, які збираються не рідше одного разу на місяць або за рішенням керівника групи.

3.3. Рішення, прийняті робочою групою в межах її компетенції, оформляються протоколами і є обов’язковими для виконання управліннями і відділами Комітету.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

робочої групи Держбуду України по забезпеченню взаємодії з органами Верховної Ради України

№ пп.

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

1

Беркута

Анатолій Всеволодович

Перший заступник Голови Комітету – керівник робочої групи

2

Григор

Анатолій Федорович

Начальник Управління інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату, колегії та науково-технічної ради – секретар робочої групи

3

Власов

Володимир Васильович

Начальник Управління нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду

4

Шарапова

Тамара Олексіївна

Начальник Управління стратегії розвитку будівельного комплексу

5

Куліша

Анатолій Афанасійович

Заступник начальника Управління економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства

6

Економов

Анатолій Олександрович

Начальник Управління містобудівної політики

7

Кравченко

Леонід Олексійович

Начальник Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації