Наказ № 42 від 24 лютого 1999 р.

Про затвердження Тимчасового Типового

класифікатора основних фондів комунальної

теплоенергетики України

На виконання рішення НТР Держбуду від 17.02.99 № 11 для забезпечення правильності нарахування амортизаційних відрахувань відповідно до ст.8 п.8.2.2 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” та уникнення розбіжностей щодо віднесення основних фондів наявних на балансі підприємств і організацій. Вид економічної діяльності яких зв’язаний з функціонуванням комунальної теплоенергетики, до відповідних груп

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасовий Типовий класифікатор основних фондів комунальної теплоенергетики України (далі класифікатор), розроблений Міжгалузевою Асоціацією по розвитку систем теплопостачання „Укртеплокомуненерго”, Державним науково-дослідним інститутом інформатизації і моделювання економіки Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України і Національної Академії наук України.

2. Управлінню економіки житлово-комунального господарства надавати допомогу підприємствам комунальної теплоенергетики у застосуванні класифікатора.

3. Рекомендувати керівникам підприємств комунальної теплоенергетики на основі цього класифікатора розробити та затвердити в установленому порядку класифікатори основних фондів підприємства.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету М.В.Руля.

Голова КомітетуВ.М.Гусаков