Наказ № 17 від 21.01.2000 р.

Про виконання заходів щодо поетапного введення в дію Державних санітарних правил і норм

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 24 грудня 1999 року № інд 33 стосовно поетапного введення в дію Державних санітарних правил і норм “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання” (СанПіН) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити погоджений з Головним Державним санітарним лікарем України “План заходів щодо поетапного введення в дію Державних санітарних правил і норм “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання” (СанПіН), що додається.

2. Визначити головним виконавцем зазначеного плану від Держбуду Управління водопровідно-каналізаційн6ого господарства та екології .

3. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства та екології забезпечити виконання “Плану заходів...” в установлені терміни.

4. Призначити головною організацією з науково-технічного супроводження реалізації “Плану заходів...” Науково дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Г.Семчука.

Голова КомітетуВ.Гусаков

Затверджено:

Головний Державний санітарний лікар України

Затверджено:

Голова Держбуду України

О.О.Бобильова

В.М.Гусаков

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо поетапного введення в дію Державних санітарних правил і норм „Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання” (СанПіН)

№ пп

Назва заходів

Виконавці

Термін виконання

1

Створити Технічний комітет для вирішення питань розроблення та порядку введення в дію документів, які нормують вимоги до якості питної води

Держстандарт

МОЗ

Геолком

Держбуд

Мінекобезпеки

Держводгосп

НАН

01.12.99

2

Довести до підприємств водопровідного господарства, незалежно від їх відомчого підпорядкування, установ санепідслужби і органів Держстандарту перелік єдиних атестованих та допущених до використання методик та контрольно-вимірювальних приладів для визначення складу і властивостей питної води згідно вимог до всіх показників, передбачених санПіНом.

Моз

Держбуд

Держстандарт

01.03.2000

3

Забезпечити лабораторії виробничих підприємств та контролюючих організацій контрольно-вимірювальними приладами для визначення всіх показників води, передбачених СанПіНом

Облдержадміністрації

Органи місцевого самоврядування, міністерства, відомства

01.02.2002

4

Створити міжгалузевий центр перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців лабораторій водопровідно-каналізаційних підприємств, установ санепідслужби, органів Держстандарту щодо проведення повного комплексу аналізів води згідно вимог СанПіНу

НАН України

Держбуд

МОЗ

Держстандарт

01.07.2000

5

Забезпечити перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, зазначених у п.4

Органи місцевого самоврядування, міністерства та відомства, у віданні яких перебувають водопроводи

2000-2002

6

З урахуванням виду джерел водопостачання та кількості мешканців визначити базових підприємств для комплексного відпрацювання питань впровадження СанПіну

Держбуд

МОЗ

Облдержадміністрації

Органи місцевого самоврядування

01.01.2000

7

Для базових водопроводів провести необхідні дослідження та запропонувати технології і обладнання для очищення природних вод, які дають можливість забезпечити якість питної води відповідно до вимог СанПіНу

НАН України

Держбуд

МОЗ

Геолком

Мінфін

Мінекономіки

2000-2002

8

Розробити та реалізувати експериментальні проекти реконструкції водопровідних очисних споруд базових підприємств відповідно до рекомендацій науково-дослідних та проектних інститутів

ОДА, органи місцевого самоврядування

Мінфін

НАН України

Держбуд

Мінекономіки

Згідно регіональних програм розвитку водопровідно-каналізаційного господарства

9

Провести комплексні промислові дослідження ефективності впровадження нових технологій по сезонах року та розробити техніко-економічне обґрунтування реконструкції водопровідних комплексів населених пунктів України з метою доведення якості питної води до вимог СанПіНу

НАН України

Держбуд

МОЗ

Держстандарт,

ОДА

Органи місцевого самоврядування

Протягом року після завершення пуско-налагоджу-вальних робіт

10

Розробити та запровадити систему паспортизації вихідної води в районах господарсько-питних водозаборів з наданням водокористувачам посвідчення якості з урахуванням вимог нормативних документів на питну воду

Мінекобезпеки

Держводгосп

МОЗ

Держбуд

Держстандарт

2000

11

З урахуванням практичного досвіду впровадження СанПіНу розробити національні Державні будівельні норми „Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди”

Держбуд

МОЗ

Геолком

Мінекобезпеки

НАН України

Мінекономіки

Мінфін та інші

2003

12

Розробити нові редакції Державних стандартів Уркаїни „Питна вода” та „Джерела господарсько-питного водопостачання”

Держбуд

Держстандарт

МОЗ

Мінекобезпеки

Геолком

Держводгосп

НАН

Мінфін

Мінекономіки

2005

13

Здійснити реконструкцію діючих водопровідних систем і споруд за новими ДБН та впровадити нові Державні стандарти „Джерела господарсько-питного водопостачання” та „Питна вода” згідно установленого порядку

ОДА

Органи місцевого самоврядування

Мінекономіки

Мінфін

Держбуд

Згідно регіональних програм розвитку ВКГ

Примітка: на період впровадження СанПіНу показники якості води повинні відповідати нормативам ГОСТу 2874-82 „Вода питна”