Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Строительные материалы. Стекло листовое. Технические условия (ЕN 572:2004, NЕQ)


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

26.10.2009 м. Київ № 132

Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Будівельні матеріали.

Скло листове. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)

Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ), розроблений ТК 300 «Світлопрозорі конструкції»,

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Схвалити та рекомендувати до прийняття зазначений проект національного стандарту.

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) підготувати проект наказу про прийняття цього національного стандарту та сформувати його Справу в установленому порядку.

Заступник Голови Науково-технічної ради Д.В.Ісаєнко