"О государственной статистической отчетности по вопросам научно-технического прогресса"


Наказ № 269 від 1 грудня 2000 р.

Про державну статистичну звітність з питань

науково-технічного прогресу

З метою подальшого вдосконалення державної статистичної звітності та показників статистики науково-технічного прогресу Державний комітет статистики України наказом від 04.08.2000 № 261 затвердив форми державної статистичної звітності з питань статистики науково-технічного прогресу та Інструкції про порядок їх складання, починаючи зі звіту за 2000 рік. Наказ зареєстрований Мінюстом України 29.08.2000 № 555/4776.

Виходячи з наведеного НАКАЗУЮ:

1. Керівникам підприємств та організацій, які входять до сфери управління Комітету:

1.1. Забезпечити підготовку і подання в установленому порядку форм державної статистичної звітності, починаючи зі звіту за 2000 рік:

№ 1-інновація „Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства” (поштова-річна);

№ 1-наука „Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” (поштова-квартальна);

№ 3-наука „Показники наукової та науково-технічної діяльності” (поштова-річна);

1.2. Забезпечити подання копій зазначених вище форм статистичної звітності до Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації Комітету водночас з поданням їх до органів державної статистики.

1.3. Взяти до відома, що вищезазначеним наказом Держстату України визнано такими, що втратили чинність накази Мінстату України від 09.07.96 № 207, від 27.08.97 № 10 і від 17.07.98 № 252 в частині затвердження форм державної статистичної звітності № 1-наука – квартальна, № 1-інновація – річна, № 3-наука – річна і № 5-нт (ліцензії) – річна та Інструкцій щодо їх заповнення.

2. Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації (Кравченко) забезпечити систематичне узагальнення відповідної інформації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Семчука Г.М.

Голова КомітетуВ.М.Гусаков