КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 грудня 1998 р. N 1939

Київ

Про заходи щодо поліпшення стану охорони праці на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості

З метою докорінного поліпшення умов і безпеки праці у вугільній промисловості, забезпечення додержання законодавства про охорону праці Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Відзначити, що робота Міністерства вугільної промисловості і Комітету по нагляду за охороною праці, пов'язана з проведенням профілактичних заходів щодо поліпшення умов та безпеки праці, запобігання аваріям і нещасним випадкам на шахтах та інших підприємствах галузі, є незадовільною, і зажадати від їх керівників термінового усунення існуючих недоліків.

Про виконання доповісти Кабінетові Міністрів України до 1 січня 1999 року.

2. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів забезпечити виконання заходів, запропонованих урядовими комісіями за результатами розслідування аварій з груповими нещасними випадками на шахтах імені Скочинського, Петровського та XIX з'їзду КПРС.

Комітетові по нагляду за охороною праці разом з іншими центральними органами виконавчої влади перевірити у двомісячний термін виконання зазначених заходів.

3. Міністерству вугільної промисловості розробити у двотижневий термін графік проведення до кінця 1998 року разом з представниками Комітету по нагляду за охороною праці комплексних обстежень стану дотримання вимог законодавства про охорону праці на підприємствах з високим рівнем виробничого травматизму, аварійності та професійної захворюваності. За наслідками перевірок прийняти рішення про доцільність подальшого перебування на посадах керівників зазначених підприємств.

4. Міністерству вугільної промисловості:

забезпечувати спрямування вугледобувними підприємствами 2 відсотків коштів від реалізації вугільної продукції або отриманих як державна підтримка, на придбання найнеобхідніших засобів індивідуального та колективного захисту шахтарів;

закінчити у місячний термін розроблення і впровадження на шахтах галузевої системи управління охороною праці;

укомплектувати до 1 січня 1999 р. служби охорони праці на підприємствах кваліфікованими спеціалістами згідно із статтею 23 Закону України "Про охорону праці";

забезпечити виконання в 1998 - 2000 роках робіт, пов'язаних з оснащенням найнебезпечніших щодо метану і вибухів вугільного пилу шахт автоматичною системою вибухозахисту СЛВА (СВША);

для прискорення розроблення та впровадження технологій і обладнання для добування вугільного метану, широкомасштабної попередньої дегазації шахт та здійснення заходів щодо використання метану в суспільному виробництві з метою зменшення дефіциту енергоносіїв, підвищення безпеки видобутку вугілля та поліпшення екологічного стану довкілля розробити до 1 січня 1999 р. проект закону про внесення змін до законів України про оподаткування стосовно пільгового оподаткування діяльності, пов'язаної з пошуком, розробкою, добуванням та використанням метану вугільних родовищ, та подати його на розгляд Кабінетові Міністрів України.

5. Міністерству фінансів, Міністерству вугільної промисловості забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1998 р. N 109 "Про виділення коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України для придбання засобів захисту працівників шахт" у повному обсязі.

6. Міністерству фінансів, Міністерству вугільної промисловості в місячний термін здійснити перевірку цільового використання коштів, виділених з резервного фонду Кабінету Міністрів України для надання допомоги сім'ям загиблих під час аварії на шахті імені О.А. Скочинського.

7. Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством вугільної промисловості, Міністерством праці та соціальної політики, іншими заінтересованими органами виконавчої влади провести у I кварталі  1999 р. комплексну перевірку обгрунтованості встановлення органами медико-соціальної експертизи після прийняття Закону України "Про охорону праці" (стаття 11) стійкої втрати професійної працездатності працівниками вугільної промисловості, які потерпіли на виробництві, а також правильності визначення сум відшкодування підприємствами, установами та організаціями збитків, завданих працівникам ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків.

За результатами перевірки вжити заходів до усунення виявлених порушень законодавства.

8. Міністерству праці та соціальної політики до 1 січня 1999 р. підготувати і погодити з відповідними органами центральної виконавчої влади проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності посадових осіб за порушення вимог законодавства про працю та охорону праці.

9. Комітетові по нагляду за охороною праці:

зосередити увагу на посиленні на шахтах вугільної промисловості контролю за провітрюванням, дотриманням вимог пилогазового режиму, станом гірничих виробок, забезпеченням очисних та підготовчих вибоїв необхідною кількістю повітря, експлуатацією апаратури автоматичного газового захисту, наявністю засобів пиловибухозахисту в підземних виробках і забезпеченістю шахт інертним пилом;

організувати у двомісячний термін перевірку ефективності роботи служб охорони праці холдингових компаній, виробничих об'єднань, шахт і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо посилення їх впливу на стан охорони праці згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці".

10. Міністерству економіки, Міністерству фінансів передбачити у Державному бюджеті України на 1999 рік кошти на фінансування Комітету по нагляду за охороною праці та його територіальних органів на рівні 1997 року.

11. Міністерству фінансів, Міністерству вугільної промисловості, Міністерству економіки, Комітету по нагляду за охороною праці розглянути питання про можливість вишукання додаткових джерел фінансування заходів щодо поліпшення стану охорони праці на підприємствах вугільної промисловості та у разі потреби подати Кабінетові Міністрів України узгоджений проект рішення.

12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Голубченка А. К.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО Інд. 37