(Перелік із змінами, внесеними згідно з наказами Державного комітету України з

 питань технічного регулювання та споживчої політики від 14.07.2005 р. N 171,

 від 22.08.2005 р. N 219,

 від 15.12.2006 р. N 353,

 від 29.01.2007 р. N 6,

 від 05.07.2007 р. N 142,

 від 13.09.2007 р. N 221)


Перелік позначень нормативних документів та скорочень, які використані у тексті

Позначення 

Назва 

1. ДСТУ 

Державний стандарт України 

2. ГОСТ 

Міждержавний стандарт  

3. ТУ 

Технічні умови 

4. ТУ У 

Технічні умови України 

5. СП 

Санітарні правила, затверджені Міністерством охорони здоров'я України 

6. СНиП 

Будівельні норми і правила, затверджені Держбудом України 

7. СанПіН 

Санітарні правила і норми, затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР  

8. ДСанПіН 

Державні санітарні правила і норми, затверджені Міністерством охорони здоров'я України 

9. Норми ГКРЧ 

Норми Державного комітету СРСР з радіочастот  

10. ДНАОП 

Державний нормативний акт з охорони праці, затверджений Держнаглядохоронпраці України 

11. ДР-97 

Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування і питній воді, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.11.97 N 61 

12. СПОРО 

Санітарні правила поводження з радіоактивними відходами, затверджені Державним санітарним лікарем СРСР 

13. ПБТРВ 

Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджені наказом Держатомрегулювання України  

14. R* 

Правила ЄЕК ООН (Європейської Економічної Комісії Організації Об'єднаних Націй) 

15. ДБНВ 

Державні будівельні норми і вимоги, затверджені Держбудом України 

16. НД 

Нормативний документ 

17. МЭК 

Міжнародна електротехнічна комісія 

18. ПАР 

Поверхнево-активні речовини 

19. р. 

розділ 


 


Начальник управління

підтвердження відповідності

Держспоживстандарту України 


 

 

О. Я. Сердюков