КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2003 р. N 606

Київ

Про затвердження Порядку спрямування та використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відповідно до статті 68 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" затвердити Порядок спрямування та використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 606 ПОРЯДОК
спрямування та використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт

1. Цей Порядок визначає механізм спрямування та використання у 2003 році коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт.

2. Державний центр зайнятості, на який покладено функції виконавчої дирекції Фонду, протягом 2003 року перераховує кошти Фонду в обсягах, передбачених додатком N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", на рахунки облдержадміністрацій, відкриті в органах Державного казначейства за балансовим рахунком 3711 "Інші кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Кошти перераховуються щомісяця до 25 числа у сумі, пропорційній передбаченому річному обсягу коштів у розрізі областей.

3. Перерахування облдержадміністраціями коштів здійснюється щомісяця відповідно до переліку підприємств, установ та організацій, на яких створюються нові робочі місця, і нових об'єктів, що створюються для працевлаштування працівників вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, визначених у затверджених в установленому порядку програмах соціально-економічного розвитку відповідних областей на підставі таких документів:

титул будови (об'єкта) або титул перехідної будови (об'єкта);

внутрішньобудівельний титул будови (об'єкта);

титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва;

договір підряду (контракту) з визначенням вартості будівництва, форм розрахунків за виконані роботи та майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на відповідну чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт.

4. Створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, здійснюється відповідно до Порядку створення нових робочих місць для працівників, які вивільняються з вугледобувних та вуглепереробних підприємств, що ліквідуються згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1954 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2375).

5. Підприємства, установи та організації, на яких створюватимуться за рахунок коштів Фонду нові робочі місця працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, подають облдержадміністраціям квартальну і річну фінансову звітність щодо використання зазначених коштів.

Облдержадміністрації забезпечують цільове використання коштів.

6. Облдержадміністрації надають:

фінансову звітність про використання коштів Фонду Мінфіну та Державному центру зайнятості щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, та в цілому за рік - протягом місяця після закінчення року;

звіт про створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, за рахунок коштів Фонду Мінекономіки та Мінпраці щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, та в цілому за рік - протягом місяця після закінчення року.

7. Контроль за використанням коштів Фонду, що спрямовуються на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, здійснюється в установленому законодавством порядку.

____________