ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМИ ДОВІДКИ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

 

Наказ Державного комітету статистики України

від 1 серпня 2005 року N 216

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

22 серпня 2005 р. за N 918/11198

 

Відповідно до Закону України "Про державну статистику" та постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2005 року N 499 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України" НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (далі - довідка), що додається, та ввести її в дію після набрання чинності цього наказу.

 

2. Установити, що:

 

2.1. Надані підприємствам та організаціям довідки з ЄДРПОУ попереднього зразка не втрачають чинності.

 

2.2. Головне міжрегіональне управління статистики у м. Києві, головні управління статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики в м. Севастополі видають довідку, форма якої затверджена пунктом 1 цього наказу, на бланку відповідного управління та скріплюють її гербовою печаткою.

 

2.3. Управління (відділи) статистики в районах та містах видають довідку, форма якої затверджена пунктом 1 цього наказу, на бланку відповідного управління (відділу) та скріплюють її печаткою із зображенням емблеми Держкомстату України.

 

3. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Сидоренко М. М.) до 10 серпня 2005 року:

 

3.1. Унести зміни до програмного забезпечення ЄДРПОУ в частині формування та видачі довідки.

 

3.2. Забезпечити промислову експлуатацію зазначеного програмного забезпечення головними управліннями статистики в Автономній Республіці Крим, областях, Києві та Управлінням статистики в м. Севастополі, управліннями (відділами) статистики в районах та містах.

 

4. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) довести цей наказ до відома керівників головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики в м. Севастополі.

 

5. Скасувати наказ Держкомстату України від 23.05.2003 N 156 "Щодо затвердження форми довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України".

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Шишкіну К. М.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 


Лицьовий бік


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

01.08.2005 № 216


ДОВІДКА №_____

З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ

ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(найменування суб’єкта)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Ідентифікаційний код Правовий статус суб'єкта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Головне підприємство (зазначається для відокремлених підрозділів юридичних осіб)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Керівник _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Телефон _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Класифікаційні дані:


Місцезнаходження _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

за КОАТУУ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Організаційно-правова _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ форма за КОПФГ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Форма власності за КФВ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Види діяльності за КВЕД

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Інституційний сектор економіки за КІСЕ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(зазначається для юридичних осіб) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Зворотний бік


Дата та номер первинної реєстрації/легалізації/створення _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ № _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дата та номер останньої реєстраційної дії _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Свідоцтво про державну реєстрацію серія_ _ _ № _ _ _ _ _ _ _ _ _

Місце проведення реєстраційної дії _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Дата внесення /виключення даних щодо суб'єкта до/з ЄДРПОУ _ _ _ _ _ _ _ _

Дата видачі довідки _ _ _ _ _ _ _ _

Виконавець _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Телефон _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Керівник територіального органу державної Підпис Прізвище та ініціали

статистики, який видав довідку


М.П


_____________

КОАТУУ- Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України

КОПФГ - Класифікація організаційно-правових форм господарювання

КФВ - Класифікація форм власності

КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності

КІСЕ - Класифікація інституційних секторів економіки


Заступник директора

департаменту планування та

організації статистичних спостережень –

начальник управління планування та

координації статистичних робіт Л.Ф. Сергієнко