З А К О Н У К Р А Ї Н И

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 12 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 14, ст.205)


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


1. У частині третій статті 12 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10) слова "не допускається" замінити словами "можливе лише за їх згодою та за умови, що це не суперечить рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії".


2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 25 листопада 2003 року

№ 1331-IV