КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 березня 1994 р. N 202

Київ

Про затвердження Списку робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов'язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років

Відповідно до статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Список робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов'язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років (додається).

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО
Інд. 28

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1994 р. N 202

 

 

 СПИСОК
робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов'язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії терміном не менше 25 років

I. Підземні гірничі роботи в шахтах і на будівництві вугільних (сланцевих) шахт:

Усі робітники, зайняті протягом повного робочого дня на підземних роботах, керівники і спеціалісти підземних дільниць діючих і споруджуваних шахт для видобутку вугілля (сланцю).

II. Підземні гірничі роботи в рудниках для видобутку руд та інших корисних копалин з вмістом (в тому числі і у вміщуючих породах) двоокису кремнію 10 відсотків і більше або за наявності газодинамічних явищ, гірничих ударів:

бурильники шпурів (крім зайнятих на видобутку руд чорних і
кольорових металів);
бурильники свердловин (підземні);
гідромоніторники підземні;
гірники підземні;
гірники з ремонту гірничих виробок;
гірничі майстри і механіки добувних і підготовчих
(гірничо-капітальних) дільниць;
гірничі майстри підземних дільниць;
гірничомонтажники підземні;
електрослюсарі підземні;
енергетики підземних дільниць, їх заступники та помічники;
кріпильники;
майстри-підривники, підривники;
машиністи бурових установок (крім машиністів бурових
установок на підземному видобутку руд) та їх помічники;
машиністи вантажних автомобілів (підземні);
машиністи вібронавантажувальних установок;
машиністи екскаваторів (підземні);
машиністи електровозів (підземні);
машиністи змішувальних установок гідрозакладання;
машиністи навантажувальних машин;
машиністи навантажувально-доставних машин;
машиністи підіймальних машин (підземні);
машиністи підземних установок;
машиністи прохідницьких комплексів;
машиністи скреперних лебідок;
механіки підземних дільниць, їх заступники і помічники;
начальники підземних дільниць, їх заступники і помічники;
начальники підземних змін;
роздавальники ВР;
стволові (підземні).

III. Гірничорятувальні частини, які обслуговують шахти і рудники, небезпечні щодо газодинамічних явищ, гірничих ударів, надкатегорійні і третьої категорії за газом:

респіраторники;
командири відділень і взводів, їх заступники (помічники).

IV. Відкриті гірничі роботи з видобування (розкривання) вугілля, руди та інших корисних копалин у розрізах і кар'єрах глибиною 150 м і більше, крім робіт на поверхні (включаючи відвали):

водії вантажних автомобілів, зайняті на вивезенні гірничої
маси;
водії навантажувачів;
гірничі майстри (начальники змін);
гірничі робітники;
машиністи бульдозерів;
машиністи бурових установок та їх помічники;
машиністи електровозів та їх помічники;
машиністи екскаваторів та їх помічники;
машиністи тепловозів та їх помічники.

V. Металургійне виробництво чорних та кольорових металів (рудопідготовка, збагачення, окускування, випал руд і нерудних копалин, коксохімічне виробництво, виробництво динасових виробів):

анодники у свинцево-цинковому виробництві;
апаратники:

всіх найменувань, крім апаратників цехів ректифікації,
живицеперегонного відділення бензольного і фталієвого
ангідриду та зазначених у списку N 2, зайняті на одержанні
рідкісних металів, магнію і титану;
на знесірченні газу в коксохімії;
у виробництві металічних порошків;
у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів;
карбідизації у виробництві твердих сплавів і тугоплавких
металів;
апаратники-гідрометалурги у виробництві глинозему,
алюмінію, силуміну і кремнію;

бункерники:

доменних печей;
на підземних роботах;
на видачі гарячого агломерату в рудопідготовці;

вагранники:

у рудопідготовці;
сталеплавильного виробництва;
феросплавного виробництва;
ливарного виробництва;

водопровідники доменних печей;
вантажники гарячого агломерату:
 
у рудопідготовці;
у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;
 
виливальники-заливальники металу у виробництві глинозему,
алюмінію, силуміну і кремнію;

випалювальники:

у феросплавному виробництві;
у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;
у виробництві вуглецевих матеріалів, мас і виробів з них;
у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів;
 
вогнетривники, зайняті на гарячих роботах, у виробництві
чорних і кольорових металів;

газівники:

коксових печей у коксохімічному виробництві;
у виробництві вуглецевих матеріалів, мас та виробів з них;
 
газорізальники на підземних роботах;
газозварники на підземних роботах;
гартівники у прокатному виробництві;
готувачі складів до розливання плавок;
готувачі сталерозливних канав;

дозувальники:

у рудопідготовці;
у виробництві вуглецевих матеріалів, мас і виробів з них;
у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;

дозувальники гарячого повернення у рудопідготовці;

дробарі:

у рудопідготовці;
у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;

електрогазозварники на підземних роботах;
електрозварники на підземних роботах;
електродники у феросплавному виробництві;
електролізники розплавних солей у виробництві титану;
завалювальники шихти у вагранки і печі у трубному
виробництві;
завалювальники шихти у вагранки і печі у ливарному
виробництві;

завантажники:

термічних печей у прокатному виробництві;
шихти у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і
кремнію;
 
завантажники-вивантажники випалювальних і графітувальних
печей;
заливальники у ливарному виробництві;
заливальники-труболиварники;
зварники виробів з тугоплавких металів;
зварники пічного зварювання труб;
катодники у виробництві алюмінію;
ковалі на молотах і пресах;

ковшові:

у доменному виробництві;
у ливарному виробництві;
у сталеплавильному виробництві;
 
кочегари технологічних печей у виробництві рідкісних металів,
магнію і титану;
ливарники кольорових металів;
лудильники гарячим способом у прокатному виробництві;

машиністи:

вагонів-вагів у доменному виробництві;
завалювальних машин у сталеплавильному виробництві;
завантажувальники механізмів у трубному виробництві;
конвейєрів на рудопідготовці чорних і кольорових металів;
кранів (кранівники) на рудопідготовці чорних і кольорових
металів;
кранів металургійного виробництва;
на молотах, пресах і маніпуляторах;
розливальних машин у виробництві чорних і кольорових
металів;
установок сухого гасіння коксу;

шихтоподачі у доменному виробництві;

міксерові у сталеплавильному виробництві;

нагрівники металу:

у прокатному виробництві;
у трубному виробництві;
 
оператори постів керування агрегатами безперервного
травлення, знежирення, лудіння, цинкування, лакування і
відпалу;
оператори поста керування стана гарячої прокатки труб;

освинцювальники:

у прокатному виробництві;
у трубному виробництві;
 
оцинкувальники гарячим способом у трубному виробництві;
печові усіх найменувань при одержанні рідкісних металів,
магнію і титану;
підручні сталеварів установок електрошлакового переплавлення;
пекоплавильники у виробництві вуглецевих матеріалів, мас і
виробів з них;

підручні сталеварів електропечей труболиварного виробництва;

плавильники:

у виробництві кольорових металів;
феросплавів;

посадчики металу:

у прокатному виробництві;
у трубному виробництві;
 
правильники прокату і труб;
пресувальники гарячих труб;
прибиральники гарячого металу:
 
у прокатному виробництві;
у трубному виробництві;

прожарювачі:

у виробництві вуглецевих матеріалів, мас і виробів з них;
у виробництві глинозему, силуміну і кремнію;

розливальники:

сталі у сталеплавильному виробництві;
хімічної продукції у коксохімічному виробництві;
кольорових металів і сплавів;

різальники гарячого металу:

у прокатному виробництві;
у трубному виробництві;

сушильники:

у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;
у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів;

термісти прокату і труб;

травильники:

у прокатному виробництві;
у трубному виробництві;
 
транспортувальники в агломераційному виробництві;
чистильники у коксохімічному виробництві;
шлаковики у виробництві чорних і кольорових металів.

VI. Підземні гірничі роботи в рудниках для видобутку кухонної солі:

бурильники шпурів;
гірники підземні;
гірники з ремонту гірничих виробок;
гірничі майстри, механіки, електромеханіки підземних
дільниць;
електрослюсарі (слюсарі) чергові і з ремонту устаткування;
кріпильники;
люкові;
майстри-підривники, підривники;
машиністи бурових установок та їхні помічники;
машиністи навантажувально-доставних машин;
машиністи конвейєрів;
машиністи підземних самохідних машин;
машиністи скреперних лебідок;
машиністи електровозів (підземні);
машиністи підземних установок;
начальники підземних дільниць, їх заступники;
оборщики гірничих виробок;
стволові (підземні).

_____________