ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 80 від 19.02.98

м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 1998 р.

за N 172/2612


Про затвердження Порядку обліку платників

податків, зборів (обов'язкових платежів)


{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації

N 552 від 17.11.98

N 729 від 28.12.99

N 170 від 14.04.2000

N 361 від 05.07.2000

N 195 від 14.05.2001

N 347 від 05.09.2001

N 149 від 03.04.2002

N 669 від 24.11.2004

N 317 від 08.08.2005

N 216 від 25.04.2006

N 427 від 24.07.2006

N 428 від 24.07.2006}


Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та з метою забезпечення повноти надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів шляхом охоплення обліком та контролем платників податків Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів) (додається). {Пункт 1 Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}


2. Начальнику управління оперативної звітності і статистики Парпализі А.Г. подати зазначену Інструкцію до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.


3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у десятиденний термін після державної реєстрації Інструкції про порядок обліку платників податків забезпечити її тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям усіх рівнів.


4. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації О.Я.Савченко.


Голова


М.Я.Азаров


Затверджено

Наказ Державної податкової

адміністрації України

19.02.98 N 80

(в редакції наказу Державної

податкової адміністрації України

від 17.11.98 N 552)
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 1998 р.

за N 172/2612


Порядок обліку платників податків, зборів

(обов'язкових платежів)


{Заголовок Інструкції в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}


(У тексті Інструкції слово "розшуку" замінено на слова "встановлення місцезнаходження" згідно з Наказом ДПА N 149 від 03.04.2002


(У тексті Інструкції, крім пункту 8.6 та розділу 11, слова "суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках та числах замінено на слова "підприємець" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом ДПА N 669 від 24.11.2004


{У тексті слова "ця Інструкція" у всіх відмінках замінено словами "цей Порядок" згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}


Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про систему оподаткування", "Про державну податкову службу в Україні" та інших актів, положень чинного законодавства України і має на меті використання єдиної раціональної методики обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів) в органах державної податкової служби.


{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА

N 216 від 25.04.2006, N 427 від 24.07.2006}


1. Визначення термінів


1.1. Платник податків - це юридична особа або фізична особа, на яку згідно із законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі). ( Підпункт 1.1 пункт 1 в редакції Наказу ДПА N 669 від 24.11.2004 )


1.2. Великий платник податків - це юридична особа, яка органами державної податкової служби зарахована до категорії великих платників за встановленими критеріями, а саме:

а) Сукупний валовий дохід: від 4 млн. грн. до 20 млн. грн. - 1 бал; від 20 млн. грн. до 100 млн. грн. - 2 бали; понад 100 млн. грн. - 3 бали.

б) Загальна сума нарахованих платежів до бюджету: від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 бал; від 1,0 млн. грн. до 5,0 млн. грн. - 2 бали; понад 5 млн. грн. - 3 бали.


в) Загальна сума сплачених платежів до бюджету від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 бал; від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. - 2 бали; понад 5 млн. грн. - 3 бали.


г) Загальна сума податку на додану вартість, задекларована до

відшкодування з бюджету: від 3 млн. грн. до 15 млн. грн. - 1 бал;

від 15 млн. грн. до 50 млн. грн. - 2 бали; понад 50 млн. грн. - 3 бали.

Показники за підпунктами "а", "б", "в" та "г" пункту 1.2 розраховуються за результатами діяльності підприємств за 9 місяцівзвітного року плюс очікуваний показник за IV квартал звітного року. Приклад розрахунку балів:


а) +б) +в) +г) > = 5 балів - великий платник податків.


1.2.1. Принцип відбору великих платників податків базується на відборі платників податків, які забезпечують не менше 50-60 відсотків надходжень до Державного бюджету України, що формують платники податків міста (області). У разі, якщо за результатами відбору великих платників податків не виконується основний принцип відбору, то зменшується загальна сума балів відбору до 4-3.


(Підпункт 1.2.1 пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 669 від 24.11.2004)


1.2.2. До переліку великих платників податків, які обслуговуються інспекцією (підрозділом), включаються установи банків, які перебувають на обліку районів міста (області) незалежно від кількості набраних балів, а також розташовані на території міста (області) дочірні підприємства великих платників податків, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи великих платників податків, що не мають статусу юридичної особи. Рішення про включення до переліку зазначених платників податків приймається Державною податковою адміністрацією України.


(Підпункт 1.2.2 пункту 1.2 в редакції Наказу ДПА

N 669 від 24.11.2004 )

(Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА

N 195 від 14.05.2001,

N 170 від 14.04.2000,

в редакції Наказу ДПА

N 149 від 03.04.2002 )


1.3. Облікова справа платника податків (реєстраційна частина) - формується із переліку документів, які надходять до органів державної податкової служби для взяття на облік платника податків.

Реєстраційна частина облікової справи платника податків доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків від органів державної реєстрації, статистики, інших державних органів, міністерств, центральних органів виконавчої влади та від установ банків до органів державної податкової служби в період діяльності платника податків та у зв'язку з його ліквідацією. Облікова справа платника податків (звітна частина) формується із звітних документів, які подаються платником у період його діяльності. Ведення облікових справ платників податків здійснюється із дотриманням, правил діловодства. Комплектування документів проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис документів. Зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за N 576/3016.


(Пункт 1.3 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА

N 149 від 03.04.2002)

(Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА

N 195 від 14.05.2001, N 317 від 08.08.2005)


1.4. Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб) - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про платників податків. Формується з районних рівнів Єдиного банку даних юридичних осіб державних податкових інспекцій в районах, містах і районах у містах, а також міжрайонними та об'єднаними інспекціями і ведеться Державною податковою адміністрацією України.


1.5. Реєстр неприбуткових організацій і установ - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові організації та установи.


1.6. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО) - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України. Формування та ведення ДРФО здійснюється органами державної податкової служби.


1.7. Реєстр фізичних осіб - платників податків підприємців (далі - Реєстр фізичних осіб) - це банк даних платників податків, який створюється для забезпечення єдиного податкового обліку платників податків - фізичних осіб в органах державної податкової служби і який є складовою частиною ДРФО.


1.8. Реєстр платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення обліку платників податків - постійних представництв нерезидентів в Україні.


1.9. Реєстр договорів про спільну діяльність - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників податків, які здійснюють свою діяльність за договорами про спільну діяльність.


1.10. Реєстр великих платників податків - це складова частина Єдиного автоматизованого банку даних про платників податків - юридичних осіб, яка забезпечує облік великих платників податків.


(Розділ 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170 від 14.04.2000 )


1.11. Реєстр платників податку на додану вартість - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників податку на додану вартість.


(Розділ 1 доповнено пунктом 1.11 згідно з Наказом ДПА

N 195 від 14.05.2001)


1.12. Тимчасовий реєстр Державної податкової адміністрації України (далі - ТРДПАУ) - це резерв реєстраційних (облікових) номерів платників податків, які присвоюються платникам податків органами державної податкової служби відповідно до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 03.08.98 N 380 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.98 за N 540/2980.


(Розділ 1 доповнено пунктом 1.12 згідно з Наказом ДПА

N 195 від 14.05.2001)


1.13. Військова частина - це військові частини, заклади, установи, організації Збройних Сил України та інші утворені відповідно до законів України військові формування.


(Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 361 від 05.07.2000)


1.14. Самозайнята особа - платник податків - фізична особа, яка є підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. При цьому незалежна професійна діяльність полягає в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності за умови, якщо такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, які прирівнюються до найманої особи.


(Розділ 1 доповнено пунктом 1.14 згідно з Наказом ДПА

N 669 від 24.11.2004)


1.15. Централізовані бухгалтерії - це централізовані бухгалтерії, створені при місцевих державних адміністраціях, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах, організаціях та закладах бюджетної сфери.


{Розділ 1 доповнено пунктом 1.15 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


2. Загальні положення


2.1. Облік платників податків є однією з основних функцій органів державної податкової служби, яка створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.


2.2. Дія цього Порядку поширюється на таких платників податків:


{Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 216 від 25.04.2006}


2.2.1. З числа резидентів: юридичні особи незалежно від форм власності, а саме: підприємства, установи та організації (в тому числі неприбуткові установи й організації), які здійснюють діяльність як на території України, так і за її межами або мають об'єкти оподаткування; філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи платника податків (далі - відокремлені підрозділи);


(Абзац підпункту 2.2.1 пункту 2.2 в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.2001;

із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005)


(Абзац п'ятий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)


фізичні особи (в тому числі підприємці), які мають об'єкти оподаткування.

2.2.2. З числа нерезидентів: фізичні чи юридичні особи у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи із джерелом їх походження з України чи мають об'єкти оподаткування в Україні, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законодавством; постійні представництва нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України і які відповідно до чинного законодавства України, сплачують відповідні податки і збори (обов'язкові платежі); інші відокремлені підрозділи нерезидентів в Україні, які не здійснюють господарської діяльності в Україні та не підпадають під визначення постійних представництв нерезидентів, але які відповідно до законодавства України зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).


{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом ДПА N 216 від 25.04.2006}