КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2008 р. N 1164

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської c (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від впровадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що додаються.

2. Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО Інд. 33

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1164 КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Ці критерії застосовуються для оцінювання ступеня ризику для безпеки життя і здоров'я населення та навколишнього природного середовища від провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання ними вимог технічних регламентів, стандартів, норм і правил (крім будівельних, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних і ветеринарних норм і правил) та законодавства України щодо захисту прав споживачів під час розроблення, виробництва, випуску, зберігання, транспортування, використання, експлуатації, реалізації та утилізації продукції, в тому числі під час реалізації товарів у сфері роздрібної, оптово-роздрібної і оптової торгівлі, та продукції на підприємствах громадського харчування, а також під час надання послуг громадянам як споживачам.

2. Ступінь ризику від провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), оцінюється за такими критеріями:

виробництво, випуск і реалізація продукції (виконання робіт, надання послуг), щодо якої нормативно-правовими актами та нормативними документами встановлені вимоги до забезпечення її безпеки для життя і здоров'я та навколишнього природного середовища;

складність і тривалість виробничого процесу, який застосовується під час виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг);

виробництво, випуск і реалізація продукції підвищеної небезпеки (отрути, отрутохімікати, вибухо- та вогненебезпечні речовини тощо);

виробництво, випуск і реалізація продукції, яка може застосовуватися не за призначенням;

введення в обіг нової споживчої продукції або періодичність оновлення виробництва різних видів (найменувань) продукції (виконання робіт, надання послуг);

кількість виявлених протягом року порушень суб'єктом господарювання вимог технічних регламентів, стандартів, норм і правил під час виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), а також законодавства у сфері захисту прав споживачів під час її реалізації;

строки провадження господарської діяльності.

3. Відповідно до критеріїв оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), суб'єкти господарювання належать до високого, середнього та незначного ступеня ризику.

4. Державному нагляду (контролю) підлягають суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у Державному класифікаторі продукції та послуг ДК 016-97 (далі - ДКПП).

5. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у ДКПП за такими кодами:

1) продукція сільського господарства, мисливства та лісового господарства:

продукція рослинництва - код 01.1;

продукція тваринництва - код 01.2;

продукція змішаного сільського господарства - код 01.3;

послуги в сільському господарстві - код 01.4;

послуги в мисливстві - код 01.5;

продукція лісового господарства та пов'язаних з нею послуг - код 02.0;

2) продукція рибного господарства та пов'язаних з нею послуг - код 05.0;

3) продукція добувної промисловості:

вугілля кам'яне, вугілля буре та торф - коди 10.1, 10.2, 10.3;

нафта сира та газ природний - код 11.1;

послуги з видобування нафти та газу - код 11.2;

руда залізна - код 13.1;

руда кольорових металів - код 13.2;

камінь будівельний - код 14.1;

пісок та глина - код 14.2;

мінерали для хімічної промисловості та виробництво добрив - код 14.3;

сіль - код 14.4;

продукція добувної промисловості - код 14.5;

4) продукція харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів:

м'ясо, м'ясопродукти та продукти забою тварин - код 15.1;

продукція рибна - код 15.2;

продукція перероблення овочів та плодів - код 15.3;

жир тваринний та олія - код 15.4;

продукти молочні та морозиво - код 15.5;

продукція борошномельно-круп'яної промисловості та крохмалопродукти - код 15.6;

корми готові для тварин - 15.7;

продукти харчові інші - код 15.8;

напої - код 15.9;

вироби тютюнові - код 16.0;

5) вироби текстильної та швейної промисловості:

пряжа та нитки текстильні - код 17.1;

тканини текстильні - код 17.2;

послуги з кінцевого оброблення текстилю - код 17.3;

вироби з текстилю - код 17.4;

матеріали з текстилю інші - код 17.5;

полотна трикотажні машинного чи ручного в'язання - код 17.6;

вироби трикотажні машинного чи ручного в'язання - код 17.7;

одяг шкіряний - код 18.1;

одяг з текстилю - код 18.2;

хутро та вироби з нього - код 18.3;

6) шкіра, вироби шкіряні дорожні та шкіряне взуття:

 шкіра - код 19.1;

вироби шкіряні галантерейні та дорожні - код 19.2;

взуття - 19.3;

7) деревина та вироби з неї:

деревина пиляна, стругана чи просочена - код 20.1;

панелі дерев'яні - код 20.2;

вироби столярні та теслярські - код 20.3;

тара дерев'яна - код 20.4;

вироби з деревини інші, вироби з корку, вироби плетені - код 20.5;

8) продукція целюлозно-паперової промисловості, продукція друкована:

маса паперова, папір та картон - код 21.1;

вироби з паперу та картону - код 21.2;

продукція друкована - код 22.1;

продукція друкована, не введена в інші угруповання, та послуги, пов'язані з поліграфією - код 22.2;

9) кокс, продукція нафтопереробки:

коксопродукти - код 23.1;

продукти нафтопереробки - код 23.2;

10) продукція хімічна:

продукція хімічна основна - код 24.1;

продукти агрохімічні - код 24.2;

фарби, лаки, добавки друкарських фарб - код 24.3;

мило, парфуми та засоби догляду - код 24.5;

продукти хімічні інші - код 24.6;

волокна штучні та синтетичні - 24.7;

11) вироби гумові та пластмасові - коди 25.1 і 25.2;

12) вироби мінеральні неметалеві інші:

скло та вироби із скла - код 26.1;

вироби керамічні - код 26.2;

черепиця та плитка керамічна - код 26.3;

цегла, блоки та будівельні вироби з випаленої глини - код 26.4;

цемент, вапно та гіпс будівельний - код 26.5;

вироби з бетону будівельні - код 26.6;

вироби з каменю - код 26.7;

вироби мінеральні різні - код 26.8;

13) метали основні та металеві вироби, виготовлені заводським способом:

продукція чорної металургії - код 27.1;

труби та трубопроводи - код 27.2;

вироби перероблення сталі - код 27.3;

метали кольорові - код 27.4;

литво - код 27.5;

конструкції металеві для будівництва - код 28.1;

резервуари, цистерни та контейнери металеві - код 28.2;

котли нагрівальні - код 28.3;

послуги з кування, штампування карбування; виготовлення виробів з металевого порошку - код 28.4;

послуги з обробки металів - код 28.5;

вироби ножові, інструменти та вироби металеві загального призначення - код 28.6;

вироби металеві інші - код 28.7;

14) машини та устаткування:

устаткування механічне - код 29.1;

машини загального призначення - код 29.2;

машини сільськогосподарські - код 29.3;

верстати - код 29.4;

машини та устаткування для металургійної промисловості - код 29.5;

прилади побутові - 29.7;

15) устаткування електричне та електронне:

машини конторські та електронно-обчислювальні - код 30.0;

двигуни, генератори та трансформатори - код 31.1;

апаратура електророзподільна та контрольна - код 31.2;

провід та кабель ізольований - код 31.3;

акумулятори та батареї електричні - код 31.4;

лампи електричні та устаткування освітлювальне - код 31.5;

устаткування електричне інше - код 31.6;

компоненти електронні - код 32.1;

апаратура для трансляції та ретрансляції передач - код 32.2;

апаратура приймальна, записувальна та для відтворювання звуку і зображення - код 32.3;

устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне - код 33.1;

апаратура контрольно-вимірювальна - код 33.2;

устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване - код 33.3; 

устаткування оптичне та фотографічне - код 33.4;

годинники - код 33.5;

16) устаткування транспортне:

автомобілі - код 34.1;

корпуси та причепи автомобілів - 34.2;

устаткування автомобільне - 34.3;

продукція суднобудування - код 35.1;

локомотиви залізничні, трамвайні та рейковий рухомий склад - код 35.2;

мотоцикли та велосипеди - код 35.4;

устаткування транспортне, не введене в інші угруповання - код 35.5;

17) продукція промислова інша:

меблі - код 36.1;

монети та ювелірні вироби - код 36.2;

вироби спортивні - код 36.3;

ігри та іграшки - код 36.4;

18) електрична енергія, газ, пара і гаряча вода:

послуги з виробництва і розподілу електричної енергії - код 40.1;

вироблений газ та послуги з розподілу газоподібного палива по магістралях - код 40.2;

послуги з постачання водяної пари і гарячої води - включно з холодоагентами - код 40.3;

зібрана та очищена вода, послуги з розподілу води - код 41.0;

19) послуги з оптової та роздрібної торгівлі; послуги з ремонту автомобілів, мотоциклів, особистих і побутових товарів:

послуги з торгівлі автомобілями - код 50.1;

послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобілів - код 50.2;

послуги з торгівлі автомобільними деталями і приладдям - код 50.3;

послуги з торгівлі мотоциклами та їх ремонту - код 50.4;

послуги з роздрібної торгівлі пальним - код 50.5;

послуги з оптової торгівлі сільськогосподарською сировиною і живими тваринами - код 51.2;

послуги з оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами - код 51.3;

послуги з оптової торгівлі побутовими товарами - код 51.4;

послуги з оптової торгівлі промисловим обладнанням - код 51.6;

послуги з оптової торгівлі інші - код 51.7;

послуги з роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах - код 52.1;

послуги з роздрібної торгівлі продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах - код 52.2;

послуги з роздрібної торгівлі фармацевтичними, медичними, косметичними та гігієнічними товарами - код 52.3;

послуги з роздрібної торгівлі новими товарами в спеціалізованих магазинах інші - код 52.4;

послуги з роздрібної торгівлі вживаними товарами в магазинах - код 52.5;

послуги з роздрібної торгівлі поза магазинами - код 52.6;

послуги з ремонту особистих та побутових виробів - код 52.7;

20) послуги готелів та ресторанів:

послуги готелів - код 55.1;

послуги кемпінгів та місць короткотермінового проживання інших - код 55.2;

послуги громадського харчування - код 55.3;

послуги з забезпечення напоями - код 55.4;

послуги їдалень, послуги з постачання готової їжі - код 55.5;

21) послуги транспорту, складського господарства і зв'язку:

послуги залізничного транспорту - код 60.1;

послуги наземного транспорту іншого - код 60.2;

послуги з транспортування трубопроводами - код 60.3;

послуги морського транспорту закордонного і каботажного плавання - код 61.1;

послуги річкового транспорту - код 61.2;

послуги авіаційного транспорту, які надаються за розкладом - код 62.1;

послуги авіаційних перевезень, які не підпорядковуються розкладу - код 62.2;

послуги космічного транспорту - код 62.3;

послуги транспортної обробки і складування вантажів - код 63.1;

послуги транспортної інфраструктури - код 63.2;

послуги туристичних агентств і операторів - 63.3.

6. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у ДКПП за такими кодами:

1) продукція промислова інша:

інструменти музичні - код 36.3;

продукція обробки металевих відходів - код 37.1;

продукція обробки неметалевих відходів - код 37.2;

2) послуги з оптової торгівлі несільськогосподарськими проміжними продуктами, відходами і брухтом - код 51.5;

3) послуги транспорту, складського господарства і зв'язку:

організація вантажних перевезень - код 63.4;

послуги поштові та кур'єрські - код 64.1;

послуги засобів зв'язку - код 64.2.

7. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у ДКПП за такими кодами:

1) послуги посередників у торгівлі - 51.1.