Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом

Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)


Наказ Державної податкової адміністрації України

від 19 лютого 1998 року № 80

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

16 березня 1998 р. за № 172/2612

Із змінами і доповненнями, внесеними

наказами Державної податкової адміністрації України

від 17 листопада 1998 року № 552,

від 28 грудня 1999 року № 729,

від 14 квітня 2000 року № 170,

від 5 липня 2000 року № 361,

від 14 травня 2001 року № 195,

від  5 вересня 2001 року № 347,

від 3 квітня 2002 року № 149,

від 24 листопада 2004 року № 669,

від 8 серпня 2005 року № 317,

від 25 квітня 2006 року № 216,

від 24 липня 2006 року № 427,

від 24 липня 2006 року № 428,

від 20 серпня 2007 року № 497

Додатково див. листи

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

від 18 січня 2002 року № 3-312/292,

від 11 жовтня 2004 року № 6982

(З дня вступу України до Світової організації торгівлі до цього наказу будуть внесені зміни, передбачені пунктом 17 Змін до Порядку, затверджених наказом Державної податкової адміністрації України від 20 серпня 2007 року № 497)


Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та з метою забезпечення повноти надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів шляхом охоплення обліком та контролем платників податків НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів) (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

2. Начальнику управління оперативної звітності і статистики Парпализі А. Г. подати зазначену Інструкцію до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у десятиденний термін після державної реєстрації Інструкції про порядок обліку платників податків забезпечити її тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям усіх рівнів.

4. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації О. Я. Савченко.

 

 

Голова

М. Я. Азаров


  

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної податкової

адміністрації України

від 19 лютого 1998 р. № 80

(в редакції наказу Державної податкової

адміністрації України

від 17 листопада 1998 р. № 552)

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

14 грудня 1998 р. за № 791/3231 


Порядок

обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

(назва у редакції наказу Державної податкової

адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

(У тексті Інструкції слово "розшуку" замінено на слова "встановлення місцезнаходження" згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 3 квітня 2002 року № 149)


(У тексті Інструкції, крім пункту 8.6 та розділу 11, слова "суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках та числах замінено на слова "підприємець" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 24 листопада 2004 року № 669)


(У тексті слова "ця Інструкція" у всіх відмінках замінено словами "цей Порядок" у відповідних відмінках згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 24 липня 2006 року № 427)

Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про систему оподаткування", "Про державну податкову службу в Україні" та інших актів, положень чинного законодавства України і має на меті використання єдиної раціональної методики обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів) в органах державної податкової служби.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 25.04.2006 р. № 216,

 від 24.07.2006 р. № 427)

1. Визначення термінів

1.1. Платники податків - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус підприємців (самозайнятих осіб) чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.

(підпункт 1.1 пункту 1 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669)

1.2. Великий платник податків - це юридична особа, яка органами державної податкової служби зарахована до категорії великих платників за встановленими критеріями, а саме:

а) сукупний валовий дохід:

від 20 до 100 млн. грн. - 

1 бал; 

від 100 до 500 млн. грн. - 

2 бали; 

понад 500 млн. грн. - 

3 бали; 

б) загальна сума нарахованих податків до Державного бюджету України:

від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 

1 бал; 

від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. - 

2 бали; 

понад 5 млн. грн. -  

3 бали; 

в) загальна сума сплачених податків до Державного бюджету України:

від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. -  

1 бал; 

від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. -  

2 бали; 

понад 5 млн. грн. -  

3 бали; 

г) загальна сума податку на додану вартість, задекларована до відшкодування з бюджету:

від 3 млн. грн. до 15 млн. грн. - 

1 бал; 

від 15 млн. грн. до 50 млн. грн. - 

2 бали; 

понад 50 млн. грн. - 

3 бали. 

Показники за підпунктами "а", "б", "в", "г" цього пункту розраховуються за результатами діяльності підприємств за дев'ять місяців звітного року в сумі з очікуваними показниками за IV квартал звітного року.

При середньообліковій чисельності працівників за звітний (фінансовий) рік меншій, ніж 15 чоловік, загальна чисельність балів зменшується на 2 бали. Якщо загальна сума балів за встановленими показниками більша або рівна п'яти, платник відповідає критеріям великого платника податків.

Приклад 1 розрахунку балів при середньообліковій чисельності працівників не менше 15 чоловік:

"а" + "б" + "в" + "г" і 5 балів - великий платник податків.

Приклад 2 розрахунку балів при середньообліковій чисельності працівників менше 15 чоловік:

"а" + "б" + "в" + "г" - 2 бали і 5 балів - великий платник податків.

1.2.1. Принцип відбору великих платників податків базується на відборі платників податків, які забезпечують не менше 50 відсотків надходжень до Державного бюджету України, що формують платники податків міста (області).

У разі, якщо за результатами відбору великих платників податків не виконується основний принцип відбору, то загальна сума балів зменшується до 4 - 3 балів.

1.2.2. Незалежно від кількості набраних балів до переліку великих платників податків, які обслуговуються інспекцією (підрозділом), уключаються розташовані на території міста (області) дочірні підприємства великих платників податків, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи великих платників податків, що не мають статусу юридичної особи, а також банки.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.2 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.04.2000 р. № 170,

 у зв'язку з цим пункти 1.2 - 1.8 вважати пунктами 1.3 - 1.9,

 пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669,

 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

1.3. Облікова справа платника податків (реєстраційна частина) - формується із переліку документів, які надходять до органів державної податкової служби для взяття на облік платника податків. Реєстраційна частина облікової справи платника податків доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків від органів державної реєстрації, статистики, інших державних органів, міністерств, центральних органів виконавчої влади та від установ банків до органів державної податкової служби в період діяльності платника податків та у зв'язку з його ліквідацією.

(абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 08.08.2005 р. № 317)

Облікова справа платника податків (звітна частина) формується із звітних документів, які подаються платником у період його діяльності.

Ведення облікових справ платників податків здійснюється із дотриманням правил діловодства. Комплектування документів проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис документів. Зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за № 576/3016.

(пункт 1.3 доповнено абзацом третім згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149)

1.4. Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб) - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про платників податків. Формується з районних рівнів Єдиного банку даних юридичних осіб державних податкових інспекцій в районах, містах і районах у містах, а також міжрайонними та об'єднаними інспекціями і ведеться Державною податковою адміністрацією України.

1.5. Реєстр неприбуткових організацій і установ - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові організації та установи.

1.6. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО) - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України. Формування та ведення ДРФО здійснюється органами державної податкової служби.

1.7. Реєстр фізичних осіб - платників податків самозайнятих осіб (далі - Реєстр фізичних осіб) - це банк даних платників податків, який створюється для забезпечення єдиного податкового обліку платників податків - фізичних осіб в органах державної податкової служби і який є складовою частиною ДРФО.

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

1.8. Реєстр платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення обліку платників податків - постійних представництв нерезидентів в Україні.

1.9. Реєстр договорів про спільну діяльність - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників податків, які здійснюють свою діяльність за договорами про спільну діяльність.

1.10. Реєстр великих платників податків - це складова частина Єдиного автоматизованого банку даних про платників податків - юридичних осіб, яка забезпечує облік великих платників податків.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.04.2000 р. № 170)

1.11. Реєстр платників податку на додану вартість - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників податку на додану вартість.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.11 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195)

1.12. Тимчасовий реєстр Державної податкової адміністрації України (далі - ТРДПАУ) - це резерв реєстраційних (облікових) номерів платників податків, які присвоюються платникам податків органами державної податкової служби відповідно до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 03.08.98 № 380 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.98 за № 540/2980.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.12 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

у зв'язку з цим пункт 1.11 уважати пунктом 1.13)

1.13. Військова частина - це військові частини, заклади, установи, організації Збройних Сил України та інші утворені відповідно до законів України військові формування.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.13 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 05.07.2000 р. № 361)

1.14. Самозайнята особа - платник податків - фізична особа, яка є підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

При цьому незалежна професійна діяльність полягає в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності за умови якщо такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, які прирівнюються до найманої особи.