Кінець таблиці

Питання

Відповідає

Коментар

10.2 — Чи наявні методи обробляння, зберігання та пакування і засоби для запобігання пошкодженню і погіршенню кінцевого виробу?10.3 — Чи маркують кінцеві вироби з урахуванням згармонізованих стандартів?

Е


11 Контроль звітів з якості

11.1 — Чи звіти з якості чіткі, зберігаються щонай­менше 10 років і легкодоступні у разі запиту?

Е

За допомогою електронної техніки збережені звіти мають бути захищені від змін та стирань. Треба звертатися до документації виробника

12 Персонал

12.1 — Чи гарантує виробник, що персонал, задіяний у процесі, є достатньо кваліфікованим?

Е

Треба звертатись до документації виробника

12.2 — Чи визначені в настанові опис роботи і зо­бов'язання операторів?

Е

Треба звертатись до документації виробника

13 Відміна сертифікатів13.1 — Чи передбачена тимчасова або остаточна відміна? Якщо так, які практичні міри було визначено і здійнено?

Е

Треба звертатись до документації виробникаДОДАТОК В
(обов’язковий)

АСПЕКТИ ДОВГОВІЧНОСТІ

 1. Погодотривкість

Усі геотекстильні та віднесені до геотекстилю вироби треба випробовувати на пришвидше­ний вплив атмосферних умов згідно з EN 12224, якщо їх не потрібно закопувати в день установ­лювання. Міцність, збережена виробом наприкінці цього випробовування, разом з визначеним застосуванням виробу, вказує на тривалість часу, протягом якого матеріал можна експонувати на місці установлювання. Максимальні періоди експонування наведено у таблиці В.1. Збільшення тривалості випробовування є необхідним для матеріалів, які потрібно експонувати на триваліший час.

Таблиця В.1 — Найбільша тривалість експонування

Застосовування

Залишкова міцність

Найбільший період експонування після установлення

Укріплення або застосовування, де довгочасна міцність є важливим параметром

> 80 %

1 місяць3


Від 60 % до 80 %

2 тижні


< 60 %

1 день

Інші застосовування

> 60 %

1 місяць3


Від 20 % до 60 %

2 тижні


< 20 %

1 день

а) Експонування може тривати до 4 міс. залежно від сезону і від місця розташовання в Європі.Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, які не випробовували на погодотривкість, треба закопати протягом одного дня.

Для ряду однакових виробів, які відрізняються за поверхневою щільністю, спочатку потрібно випробовувати виріб з найменшою поверхневою щільністю.

Результати випробовування застосовують для інших виробів цього ряду, якщо їх не випро­бовували окремо.

Інформація щодо виробу має вказувати: «Потрібно закопати протягом (вказано строк) після установлювання».

 1. Вимоги щодо строку придатності до п’яти років

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, які:

 • складаються з поліестру (поліетилентерефталату), поліетилену, поліпропілену, поліамі­ду 6 чи поліаміду 6.6, або їх комбінацій та

 • не містять жодного матеріалу, що був у використанні, або вторинного перероблення, можна розглядати як такі, що мають достатню довговічність для найменшого строку придатності 5 років за умови, що їх використовують;

 • застосування, в яких вони не є укріплювальними і де довгострокова міцність не є істот­ним параметром, де довгочасна міцність — не параметр;

 • у природних ґрунтах з pH між 4 і 9 (визначеними згідно з ISO 10390) та

 • за температури ґрунту до 25 °С.

Інформація щодо виробу має вказувати: «Гарантована міцність протягом щонайменше 5 років для неукріплювального застосування в природних ґрунтах з pH від 4 до 9 і температури ґрунту до 25 °С».

 1. Вимоги щодо строку придатності до 25 років

  1. Загальні положення

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, які:

 • складаються з поліестру (поліетілентерефталату), поліетилену, поліпропілену, поліаміду 6 або поліаміду 6.6, або їх комбінацій;

 • не містять жодного матеріалу, що був у використанні або вторинному переробленні, мож­на розглядати як такі, що мають достатню довговічність для мінімального строку служби 25 років за умови, що їх використовують:

 • в природних ґрунтах з pH між 4 і 9 та

 • за температури ґрунту до 25 °С та

 • за умови, що вони пройшли необхідні випробовування згідно з В.3.2.

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, які складаються більш ніж з одного полімеру, треба поділити на складові частини, які потрібно випробовувати згідно з В.3.2. Якщо це неможливо, то геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби потрібно випробувати згідно з В.З.2., або оціни­ти окремо, як зазначено в В.4.

Інформація щодо виробу має містити таке:

«Гарантована міцність щонайменше 25 років в природних ґрунтах з pH від 4 до 9 і за тем­ператури ґрунту до 25 °С:

а також одне з таких тверджень:

 • виріб (стан згідно з описом виробу в В.3.2), який пройшов такі випробовування (стан ви­пробовувань і результати), або

 • на основі досвіду використання (стан за відповідним документом згідно з В.3.3)».

Примітка. Цей додаток не стосується зміни механічних властивостей через низьку температуру ґрунту (нижче ніж 0°С) і вплив замерзлого ґрунту.

Для ряду однакових виробів, які відрізняються лише за поверхневою щільністю, спочатку потрібно випробовувати згідно з В.3.2.1—В.3.2.4 тільки виріб з найменшою поверхневою щільністю. Якщо цей виріб пройшов випробовування, то вважають, що інші вироби цього ряду теж пройшли випробовування.

 1. Випробовування для визначених матеріалів

  1. Випробовування для поліестру

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, які складаються тільки з поліестру (полі­етилентерефталату) і не містять жодних матеріалів, що були у використанні або вторинному переробленні, треба перевірити на опір внутрішньому гідролізу згідно з ENV 12447. Мінімальний рівень залишкової міцності має бути 50 %.

Примітка. Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, які відповідають цій вимозі, мають таку мінімальну залишкову міцність у насиченому ґрунті після 25 років використовування:

 • за температури 25 °С і відносної вологості 95 %

 • за температури ЗО °С і відносної вологості 90 %

 • за температури 35 °С і відносної вологості 80 %.

 1. . Випробовування поліпропілену

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, які складені тільки з поліпропілену і не містять жодних матеріалів, що були у використанні або у вторинному переробленні, треба ви­пробовувати на опір окисненню згідно з ENV ISO 13438. Мінімальний рівень залишкової міцності має бути 50 %.

 1. Випробовування поліетилену

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, які складаються тільки з поліетилену і не містять жодних матеріалів, що були у використанні або у вторинному переробленні, треба перевірити на опір окисненню згідно з ENV ISO 13438. Мінімальний рівень залишкової міцності має бути 50 %.

 1. Випробовування поліаміду

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, які складаються тільки з поліаміду 6 або поліаміду 6.6 і не містять жодних матеріалів, що були у використанні або у вторинному переробленні, треба перевірити на опір окисненню згідно з ENV ISO 13438 і на опір гідролізу згідно з EN 12447. Мінімальний рівень міцності має бути 50 % для кожного випробовування.

 1. Альтернативна процедура, заснована на досвіді експлуатації

Випробовування можна замінити доказом задовільного досвіду, якщо для будь-якого геотекстилю або віднесених до геотекстилю виробів і будь-яких умов використовування, вказаних в В.3.2, 25 років експлуатування можуть бути доведеними:

 • за схожих умов місця встановлювання (у межах величин, вказаних в В.3.1).

 • для геотекстилю або віднесених до геотекстилю виробів де сировина і технологія вироб­лення залишились тими самими, або

 • для виробництва виробу, в якому використовують однакові пряжі та полімери і порівню­вальну технологію.

В.4 Інший геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби і умови використовування

Для матеріалів і умов використовування, що відрізняються від тих, які вказані в В.2 і В.З, гео­текстиль та віднесені до геотекстилю вироби треба оцінювати на довговічність за запропонованих умов використовування. Це охоплює випробовування на мікробіологічний опір згідно з EN 12225 і застосовне, зокрема до такого:

 • строк дії більш ніж 25 років;

 • температури ґрунту до 25 °С;

 • використовування в забруднених ґрунтах, особливо за наявності солей амонію;

 • комбінації різних полімерів і складних структур, які не можна випробовувати згідно з В.3.2;

 • наявність матеріалів, що були у використанні, вторинно перероблених або регенерованих;

 • піддавання геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів дії висококислотних або лужних середовищ.

Для жорстких середовищ або для строку дії понад п’ять років бажано не використовувати вторинно переробленого полімеру або такого, що був у використанні, без визначеного доказу його довгострокової довговічності. Склад і походження полімеру треба вказати. Оцінювання геотексти­лю та віднесених до геотекстилю виробів, які потрібно піддавати впливу ґрунту з pH до 4 або pH понад 9, має охоплювати випробовування згідно з ENV ISO 12960.

Метод А треба використовувати, якщо pH понад 4, а метод В — якщо pH до 9.

В обох випадках залишкова міцність має бути понад 50 %. Результати потрібно інтерпретувати в контексті місцевих умов місця встановлювання.

Примітка. У разі застосування для укріплення подальше оцінювання може бути потрібним, щоб передбачити втрату міцності виробу протягом всього строку його використовування і установити величину зменшування коефіцієнтів запасу міцності для ґрунтової конструкції. У випадках, коли вироби є (або можуть бути) в прямому контакті з твердими або рідкими відходами, стічними водами або газами, довговічність треба оцінювати, враховуючи хімічне і теплове навколишнє середовище.

Інформація щодо подальшого контролювання — згідно з CR ISO 13434.

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, оцінені згідно з цим пунктом, треба мар­кувати «Гарантовано міцність на більш ніж (тривалість) років в (умовах) на основі оцінювання довговічності (посилання на документ)».

Примітка. Додаток D подає технологічну карту процесу оцінювання довговічності.

ДОДАТОК С
(довідковий)

НАСТАНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ ВИБИРАННЯ ВІДПОВІДНОГО СТАНДАРТУ
ЗА УМОВИ ВИЗНАЧЕНОГО ЗАСТОСОВУВАННЯ

Група європейських стандартів була розроблена для визначання характеристик, відповідних використанню геотекстилю і віднесених до геотекстилю виробів у специфічних застосуваннях і роботах. Деколи, однак, застосування можна розглядати як частину іншого застосування. У таких випадках не ясно, який зі стандартів треба використовувати.

У таблиці С.1 вказано, як вибирати відповідний стандарт залежно від застосовування. У цьо­му процесі вибирання треба використовувати такі кроки:

 1. Вибрати застосування з колонки 1 таблиці;

 2. Перевірити, чи відповідає згадане застосування в ряду в колонках 3—6:

 • якщо ні, застосовують стандарт, вказаний в колонці 2;

 • якщо так, застосовують стандарт, вказаний на перетинанні першого застосованого ряду і першої застосованої колонки.

Приклади:

 • дренажна траншея в шляху: якщо застосовують ряд 2 і колонку 3, тоді використовують EN 13252;

 • підпірна стримувальна споруда на залізниці: якщо застосовують ряд 3 і колонку 6, тоді використовують EN 13251, оскільки в цьому випадку Н більше Нс;

 • зовнішня система контролювання ерозії в каналі: якщо застосовують ряд 5 і колонку 4, тоді використовують EN 13253;

 • дренаж для шляху в тунелі: якщо застосовують ряд 2 і колонку 3, тоді використовують EN 13252, але не EN 13256 (на перетині ряду 2 і колонки 5);

 • захисний шар для дорожнього тунелю: якщо застосовують ряд 2 і колонку 5, тоді ви­користовують EN 13256;

 • дренажна система в підпірній стінці: якщо застосовують ряд 9 і колонку 3, тоді викорис­товують EN 13252.

Таблиця С.1 — Вибирання відповідного стандарту

Застосування

Стандарт

Дренажні системи

Системи контролювання ерозії

Тунелі і підземні структури

Земляні роботи, фундаменти і стримувальні структури

Шляхи та інші транспортні зони

EN 13249

EN 13252

EN 13253

EN 13256

Якщо Н менше Нс: EN 13249 якщо Н більше Нс: EN 13251

Залізниці

EN 13250

Якщо Н менше Нс: EN 13250 якщо Н більше Нс: EN 13251

Басейни та дамби

EN 13254

EN 13251

Канали

EN 13255

Розміщення твердих відходів

EN 13257

Розміщення рідких відходів

EN 13265

Тунелі та підземні структури

EN 13256

Не застосовують

Земельні роботи, фундаменти та стри­мувальні структури

EN 13251

Не застосовують

Не застосовують