3.9. Не дозволяється залишати на робочому місці рейки, шаблони, макети тощо. Після використання і при відсутності потреби необхідно прибирати їх на спеціально відведені для цієї мети місця. Великогабаритні шаблони і рейки слід укладати в спеціально призначені для цих цілей стелажі.

3.10. При розмітці великих площин і при зіткненні значної частини тіла з холодним металом необхідно користуватися теплоізолюючими матами (килимками) і наколінниками.

3.11. Вторинну розмітку деталей після їх згинання необхідно виконувати безпосередньо на місці їх обробки.

3.12. Не допускається знаходитися і проходити поблизу перекантовуємих листів або площинних секцій.

3.13. При кантуванні профілів під час розмітки необхідно тримати вилку (пристосування для перекантування) збоку від себе.

3.14. Необхідно вчасно прибирати розмічений листовий метал з розмічальних столів на інші ділянки обробки або укладати в спеціально відведені місця або стелажі.

3.15. Не допускається робити стропування металу для транспортування його з робочого місця безпосередньо розмітнику, якщо він цьому не навчений і не має допуску до виконання цих робіт. Стропування і переміщення вантажів краном повинен виконувати стропальник або такелажник.

3.16. Приступаючи до роботи з пневмокерном, необхідно переконатися в його справності. Перед приєднанням шланга до повітряної магістралі необхідно продути її відкриттям запірного вентиля на магістралі для видалення конденсату. При перервах у роботі з пневмоінструментом необхідно від'єднати повітряний шланг від колектора повітряної магістралі. Робота з пневмоінструментом дозволяється тільки особам, що мають посвідчення і дозвіл керівника робіт.

3.17. Необхідно дотримувати обережність при розмітці деталей на обрізках металу, що виконується не на розмічальному столі, а безпосередньо на ділянках газорізки на необладнаних робочих місцях.

3.18. Роблячи перевірку контуру вирізаних деталей по шаблонам, ескізам або рейкам, необхідно дотримувати обережність, не доторкатися руками до крайок вирізаних деталей, тому що при цьому можна одержати травму.

3.19. Приступаючи до роботи з фотопроекційної розмітки, необхідно одержати від майстра додатковий інструктаж з безпечних методів роботи.

3.20. При роботі на наждаковому верстаті не можна піднімати захисний екран, а при відсутності його необхідно працювати в захисних окулярах.

Зазор між підручником і наждачним кругом повинен бути менш половини товщини оброблюваного предмета, але не більш 3 мм, підручники повинні бути міцно закріплені.

3.21. Забороняється заточувати інструмент на бічних гранях круга. Не допускається застосовувати важіль для притиснення виробу до круга - круг може розірватися і травмувати працюючого.

3.22. Не допускається робити заточення і заправлення інструмента (різця, рубанка, стамесок, ножівок тощо), якщо розмітники цьому не навчені і не мають допуску.

3.23. При виготовленні шаблонів і каркасів на плазі не допускається залишати їх на поверхні підлоги в переверненому виді з незагнутими цвяхами. Перевернувши збитий шаблон або елемент каркаса на зворотну сторону, необхідно негайно загнути цвяхи.

3.24. Не дозволяється працювати на верстатах (фугувальному, колопильному, стрічково-пильному), якщо розмітник цьому не навчений і не має посвідчення і дозволу на виконання робіт на зазначеному устаткуванні.

3.25. При струганні дошок на фугувальному верстаті необхідно застосовувати спеціальні штовхачі для подачі оброблюваної деталі.

3.26. При свердленні отворів на свердлильних верстатах необхідно працювати без рукавиць. При свердлінні деталей варто користуватися для кріплення їх верстатними лещатами.

3.27. При роботі ножівкою по дереву не дозволяється дотримувати рукою полотнину пилки для визначення місця розпилу щоб уникнути одержання травми.

3.28. При виготовленні шаблонів, настилів і обрешетування з місця необхідно дотримувати особливу обережність, тому що дана робота виконується в незручних умовах. Не дозволяється ходити при цьому по поперечному і подовжньому набору судна (флорам, стрингерам). Для пересування по ним повинні встановлюватися дерев'яні щити з відповідними огородженнями.

3.29. Виготовляючи шаблони по місцю, необхідно бути обережним; при припасуванні заготівель різальним інструментом не направляти його на себе, для закріплення деталей варто застосовувати спеціальні затиски для запобігання нещасного випадку.

3.30. Приступаючи до роботи у відсіках або інших приміщеннях судна, необхідно звернути увагу, чи не насичене повітря газами (ацетилен, пари мастил і бензину, розчинники фарб), а також, чи не підвищена температура повітря. При виявленні, що повітря насичене шкідливими газами, або температура його вище 30°С, необхідно провітрити приміщення, включивши місцеві або переносні вентилятори. Працювати в таких приміщеннях допускається тільки після одержання лабораторного аналізу на відсутність шкідливих газів.

3.31. Не допускається приступати до роботи у відсіках і інших тісних приміщеннях, не одержавши дозволу керівника робіт. Робота в замкнутих і важкодоступних приміщеннях повинна виконуватися в присутності спостерігача і тільки по наряду-допуску.

3.32. Приступаючи до роботи на постелях, кондукторах, блоках, секціях, необхідно переконатися, що вони надійно закріплені.

3.33. Спускаючи висок з висоти, необхідно стежити, щоб ніхто не знаходився під ним.

3.34. Працюючи з приставних трапів і драбин, необхідно надійно закріплювати їх від падіння.

3.35. При розмічальних роботах на судні, що знаходиться на плаву, працювати з приставних драбин не допускається.

3.36. При роботі із сусідства з рубачем необхідно оберігатися відлітаючої стружки металу. Для захисту очей слід застосовувати захисні окуляри закритого типу з небиткими стеклами.

3.37. При роботі поблизу електрозварника необхідно остерігатися бризок розплавленого металу. Місце зварювальних робіт повинно відгороджуватися переносними щитами.

3.38. У нижні приміщення судна необхідно спускатися по справному і надійно закріпленому трапу. Перед спуском у нижні приміщення через люки слід переконатися в надійності закріплення кришки люка у відкритому положенні.

3.39. Працюючи з риштувань необхідно перевірити, щоб вони були в справному стані: настил риштувань повинен бути щільним і мати огородження висотою не менш 1,2 м, що складаються з поручня, одного проміжного горизонтального елемента і бортової дошки висотою не менш 150 мм.

3.40. Не допускається працювати біля необгороджених і незакритих люків і прорізів.

3.41. При виконанні розмічальних робіт на висоті необхідно користуватися справним риштуванням. Не дозволяється користуватися випадковими підставами. При роботі на висоті без риштувань слід застосовувати випробуваний запобіжний пояс.

3.42. Не допускається підбудовувати і розбирати риштування, а також перевантажувати їх зайвим вантажем без дозволу керівника робіт.

3.43. Працюючи на риштуваннях або висоті, не допускається кидати нічого вниз, необхідно уникати роботи на одній вертикалі з іншими працівниками, а в крайньому випадку попередити працюючих на одній вертикалі про можливе падіння вниз інструмента, деталі й інших.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Необхідно привести в порядок своє робоче місце, прибрати й очистити його від бруду і сміття.

4.2. Слід прибрати застосовувані в роботі інструменти, пристосування й оснащення, укласти їх в інструментальну шухляду або здати в комору.

4.3. Слід обійти робоче місце, переконатися, що після роботи не залишилося неприбраних інструментів, пристосувань, оснащення і матеріалів.

4.4. Про закінчення роботи і відхід необхідно повідомити керівнику роботи.

4.5. В роздягальні необхідно зняти спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту і прибрати у відведене місце для збереження, окреме від місця збереження повсякденного одягу й особистих речей. Прийняти душ і надягти повсякденний одяг.

4.6. При одержанні під час роботи навіть незначних травм або при нездужанні варто звернутися в медпункт із метою запобігання можливих захворювань або ускладнень.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У процесі виконання роботи важливо запобігти виникнення аварійної ситуації.

Ознаками можливих аварійних ситуацій можуть служити:

- займання, виникнення пожежі при виконанні вогневих робіт (електро- і газозварювання, газорізання) поблизу легкозаймистих або горючих матеріалів;

- загазованість приміщень (поява стороннього запаху, різі в очах, погіршення видимості, посилення серцебиття);

- відключення електроенергії (обрив проводів живлення, несправності заземлення й інші ушкодження електроустаткування);

- раптова поява в корпусі устаткування відчутного електричного струму;

- мимовільна зупинка устаткування або поломка;

- раптове падіння вантажів, удар предметів, що рухаються, та інше.

5.2. При виникненні пожежі на місці виконання робіт розмітнику слід ліквідувати її в початковій стадії, використовуючи первинні засоби пожежегасіння (ПЗП): вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, шухляди з піском, стаціонарні установки пожежегасіння й інші.

Якщо ліквідувати пожежу власними силами і наявними ПЗП не вдається, необхідно:

- повідомити по телефону про пожежу в пожежну охорону. При цьому повідомити місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, про наявність людей у районі пожежі і своє прізвище;

- повідомити про пожежу чергового або вахтового, керівника робіт;

- по можливості до прибуття пожежних вжити заходів по локалізації вогнища пожежі й евакуації людей і організувати зустріч пожежної команди.

5.3. При появі стороннього запаху, різі в очах, погіршення видимості розмітнику слід виявити, чи працює приточно-витяжна вентиляція і при її працездатності прийняти міри по ліквідації ушкоджень.

У випадку неможливості відновлення роботи вентиляції слід припинити роботу, довести до відома керівника робіт і діяти відповідно його вказівкам.

При виявленні високої загазованості приміщень слід вивести з приміщень людей, надати потерпілим першу допомогу і викликати швидку допомогу. Сповістити про це керівнику робіт і залишити приміщення у відповідності зі схемою евакуації.

5.4. При раптовому вимиканні електроенергії та електроосвітлення не можна пересуватися в темряві до включення аварійного або основного освітлення. Після включення аварійного освітлення розмітнику слід виявити причину порушення (обрив проводів живлення, несправності заземлення та інші ушкодження), довести до відома керівника робіт.

При несправності електроустаткування не можна намагатися самому усунути несправність. Необхідно викликати електромонтера.

5.5. При раптовій появі в корпусі устаткування відчутного електричного струму розмітнику слід припинити роботу, виключити устаткування і довести до відома керівника робіт.

При виникненні короткого замикання варто відключити штатну електроапаратуру і повідомити черговому електрику і керівнику робіт. Не дозволяється самостійно виконувати роботу по ремонту електроустаткування.

5.6. При поломці чи мимовільній зупинці устаткування розмітнику слід виключити устаткування, припинити роботу, повідомити керівника робіт і діяти відповідно до його вказівок, керуючись знаннями, отриманими при спеціальному навчанні по пожежно-технічному мінімумі.

5.7. При виході з ладу контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики блокувальних пристроїв необхідно припинити роботу, відключити устаткування і викликати наладчика по ремонту засобів автоматики. Про це повідомити керівника робіт.

5.8. При розриві трубопроводів і шлангів гідравліки, стиснутого повітря, систем пари розмітнику необхідно припинити подачу штатної арматури, повідомити про аварію керівнику робіт і приступити до ліквідації аварії, керуючись знаннями, отриманими при спеціальному навчанні по пожежно-технічному мінімумі.

5.9. У випадку раптового припинення дії вентиляції в замкнутому і важкодоступному судновому приміщенні необхідно негайно припинити роботу, повідомити про те, що трапилося, керівнику робіт і залишити приміщення.

5.10. При виявленні несправності риштувань (підмостків) або порушення працюючими на них правил безпеки необхідно повідомити про це керівнику робіт.

5.11. Для запобігання нещасних випадків при вантажно-підйомних роботах та транспортуванні металоконструкцій розмітнику слід переконатися у відсутності людей в небезпечній зоні, перевірити наявність і справність огороджень та попереджувальних надписів.

5.12. При оповіщенні по системі сигналізації й оповіщення (пожежній сигналізації, гучномовній, світловій і інших) про пожежонебезпечну ситуацію на судні або в цеху необхідно діяти відповідно до інструктажу в частині евакуації, проведеного керівником робіт.

При задимленості шляхів евакуації необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, з місцями збереження яких необхідно бути ознайомленим заздалегідь і бути навченим як ними користуватися.

Евакуюватися необхідно в напрямку, позначеному покажчиками.

5.13. При недотриманні працюючими вимог по забезпеченню безпечних умов праці і пожежної безпеки створюються передумови різних видів ураження людей: від вогню, токсичних продуктів у повітряному середовищі, диму, електричних розрядів, поранень, забитих місць, падіння з висоти й інших, впливу частин механізмів і устаткування, що рухаються й обертаються, переміщаються вантажопідйомними пристроями, деталями і виробами, і інше.

5.14. При нещасному випадку, що відбувся з Вами або поруч працюючими, необхідно повідомити керівника робіт, зробити самодопомогу або подати першу допомогу потерпілому. Подання першої медичної допомоги слід проводити у наступному порядку:

5.14.1. При пораненнях із кровотечею до прибуття швидкої допомоги необхідно зупинити кровотечу шляхом накладення джгута або притиснення судини, що кровоточить, вище місця ураження. Місце накладення джгута попередньо обернути чистим рушником, бинтом або хусткою. Не можна рану торкати руками або промивати водою.