Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

12.12.2012м.Київ№1408

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 01 ” лютого 2013 р за N° 515

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 02 ” січня 2013 р.

НПАОП 10.0-5.41-13

за № 27/22559

Про затвердження Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Інструкцію з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В, що додається.
 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:
  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Сиротін

Заступник Міністра- керівник апарату

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

12 грудня 2012 року № 1408

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 01 ” лютого 2013 р за N° 515

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 02 ” січня 2013 р.

НПАОП 10.0-5.41-13

за № 27/22559

ІНСТРУКЦІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ, ВИБОРУ І ПЕРЕВІРКИ УСТАВОК МАКСИМАЛЬНОГО

СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ ДО 1200 В

 1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють перевірку пристроїв максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В.
 2. Ця Інструкція встановлює вимоги до визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставки спрацьовування пристрою максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В.
 3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях: коротке замикання - випадкове або навмисне замикання між собою двох

або трьох фаз або однієї фази на землю в мережах електропостачання, яке призводить до перевищення найбільш допустимого значення струму, визначеного нормальним режимом роботи електроустаткування;

мінімальний струм короткого замикання - значення струму, яке виникає при короткому замиканні в найбільш віддаленій від трансформатора точці мережі електропостачання;

перехідний опір - опір в рухомих і нерухомих контактних з'єднаннях, у тому числі й опір в місці короткого замикання;

приведена довжина кабелю - довжина кабельної лінії, що враховує фактичні довжини кабелів з різними перетинами, електричний опір контактів і елементів комутаційних апаратів та перехідного електричного опору у місті короткого замикання;

струм, що гранично відключається, - максимально допустиме значення струму, при якому виконується відключення (розрив) електричного кола комутаційним апаратом;

уставка спрацьовування пристрою МСЗ - значення електричної величини, яке призводить до спрацьовування пристрою МСЗ.

 1. Інші терміни цієї Інструкції вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку” та Гірничому законі України.
 2. Скорочення, що вживаються у цій Інструкції мають такі значення: ГШО - гірничо-шахтне обладнання;

к.з. - коротке замикання;

КРП - комплектний розподільний пристрій;

МСЗ - максимальний струмовий захист;

РПП-6 - розподільний підземний пункт напругою 6 кВ;

РПВН - розподільний пристрій високої напруги.

 1. У підземних мережах напругою до 1200 В виконується захист електроустаткування від струмів короткого замикання, а також від струмів перевантаження і перегріву.
 2. Електропостачання струмоприймачів ГШО виконується за магістральною схемою з відгалуженнями до струмоприймачів. Захист від струмів к.з. і селективність відключення пошкодженої ділянки мережі виконується комутаційними апаратами.
 3. Розрахункова уставка спрацювання пристроїв МСЗ зазначається на кожному комутаційному апараті табличкою.
 4. Перевірка працездатності пристроїв МСЗ виконується у строки і порядку, наведеному в інструкціях з експлуатації пристрою виробника.
 5. Забороняється експлуатація електроустаткування з несправними пристроями МСЗ.
 6. Огляд і перевірка працездатності пристроїв МСЗ виконується електрослюсарем, який має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче

III.

 1. Розрахунок і вибір уставок спрацьовування пристроїв МСЗ виконуються механіком або заступником механіка дільниці. Уставки зазначаються в проекті системи електропостачання ГШО, який підписується головним енергетиком (головним механіком) шахти і затверджується технічним директором.
 2. Вибір уставок спрацьовування пристроїв МСЗ ґрунтується на визначенні мінімального значення струму двофазного к.з.

Перевірка вимикаючої здатності комутаційних апаратів ґрунтується на визначенні максимального значення струму трифазного к.з.

 1. Розрахунковий мінімальний струм двофазного металевого к.з.

у найбільш віддаленій від пересувної підстанції точці мережі

визначається з урахуванням параметрів високовольтної розподільної мережі, параметрів трансформатора і температури нагрівання жил кабелю до значення +65 °С, перехідного електричного опору контактів і елементів комутаційних апаратів, електричного опору в місці к.з.

 1. Визначення струму двофазного к.з. iSmn , яке ґрунтується на використанні приведеної довжини кабелів і параметрів мережі, виконується згідно з Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 660 В, що живляться від трансформаторів різних типів (додаток 1), Розрахунковимимінімальнимиструмамидвофазногок.з.вмережахз

напругою 660 В, що живляться від трансформаторів ТСШВ-630/6, ТСВ-630/6 і підстанцій ТСШВП-630/6, ТСВП-630/6 (додаток 2), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 1140 В, що живляться відпідстанції ТСВП-630/6(додаток 3), Розрахунковими

мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 127, 220 В, що живляться від освітлювальних трансформаторів і пускових агрегатів (додаток 4), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 1200 В, що живляться від підстанції КПТВ-1000 (додаток 5), Розрахунковимимінімальнимиструмамидвофазногок.з.вмережахз

напругою 660 В, що живляться від підстанції КПТВ-1000 (додаток 6), Розрахунковимимінімальнимиструмамидвофазногок.з.вмережахз

напругою 1200 В, що живляться від підстанції КПТВ-1250 (додаток 7), до цієї Інструкції.

 1. У разі отримання проміжних значень потужності к.з. і довжин кабельних ліній, не наведених у таблицях, значення струму к.з. визначається методом лінійної інтерполяції значень, наведених у таблицях.
 2. У разі точного визначення струму к.з. виконується розрахунок. Приклад розрахунку наведено у додатку 8 до цієї Інструкції.

Начальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра

надзвичайних ситуацій УкраїниВ.І.Теличко

Додаток 1

до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ ДВОФАЗНОГО К.З.

В МЕРЕЖАХ З НАПРУГОЮ 660 В,

ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ТРАНСФОРМАТОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ

Приведена

довжина

кабелю

Lnp, м

Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. (А) при потужності (кВА) пересувних підстанцій і трансформаторів

ТКШВП, ТКШВ

ТСШВП, ТСШ ТСВП-КП, 1

ВП-КП, ТСВП, ГСШВ, ТСВ

135

180

240

320

100

160

250

400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

2928

3374

6116

8371

1869

3013

4760

7656

10

2872

3303

5852

7926

1847

2958

4631

7331

20

2816

3231

5589

7471

1825

2902

4497

6984

30

2760

3159

5333

7026

1802

2845

4360

6632

40

2703

3085

5086

6602

1780

2788

4221

6285

50

2647

3012

4851

6206

1757

2730

4083

5951

60

2591

2940

4629

5839

1735

2673

3947

5634

70

2535

2868

4420

5501

1712

2615

3815

5337

80

2480

2798

4223

5191

1689

2559

3686

5059

90

2427

2729

4040

4908

1667

2503

3503

4802

100

2374

2662

3868

4650

1644

2449

3442

4564

120

2272

2533

3558

4197

1600

2343

3218

4141

140

2175

2411

3288

3816

1556

2241

3013

3780

160

2083

2297

3052

3494

1513

2136

2828

3470

180

1997

2190

2844

3218

1472

2055

2660

3203

200

1915

2091

2660

2980

1431

1970

2518

2971

220

1839

1998

2498

2774

1392

1890

2370

2768

240

1767

1912

2353

2593

1355

1814

2245

2590

260

1700

1832

2223

2433

1319

1744

2131

2433

280

1636

1758

2105

2292

1284

1678

2027

2292

2

3

4

5

6

7

1577

1689

2000

2165

1250

1616

1521

1624

1904

2052

1217

1577

1469

1563

1816

1949

1184

1503

1420

1507

1736

1836

1856

1451

1373

1454

1662

1772

1127

1403

1329

1404

1596

1694

1100

1357

1288

1358

1532

1623

1073

1314

1249

1314

1474

1558

1048

1274

1212

1273

1421

1498

1023

1236

1177

1234

1370

1442

1000

1199

1144

1197

1324

1390

977

1165

1113

1162

1280

1341

955

1133

1083

1130

1239

1296

934

1102

1054

1098

1201

1254

914

1072

1027

1069

1164

1214

895

1044

1002

1041

1130

1177

875

1018

977

1014

1098

1142

858

933

954

989

1068

1109

841

969

931

065

1039

1078

824

945

918

942

1012

1049

808

923

890