НПАОП 0.00.-1.30-01

(ДНАОП 1.1.10-1.04-01)

Державний нормативний акт про охорону праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 05.06.2001 р. № 252

ПРАВИЛА

безпечної роботи з інструментом та пристроями

Київ 2001

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Інститутом електроенергетики Української академії наук національного прогресу

ВНЕСЕНО: Управлінням організації нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України

ВВЕДЕНО: Замість "Правил безпеки при роботі з інструментом та пристроями" (М Енергоатомвидав, 1986), затверджених Міненерго СРСР ЗО 04 85 та ЦК галузевої профспілки 27 03 85, (НАОП 1 1 10-1 04-85)

РедакційнаІванченко В.І., Пошкурлат П.І., Мельничук Л.О.,

комісія:Гажаман В.І., Цимбалюк А.У., Фещенко П.П., Кудалін М.С., Кравченко А.М.

ВідповідальніКравченко А.М., Цимбалюк А.У.

ЗМІСТ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3. ТЕРМІНИ, ПОЗНАЧЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

4. РОБОТА НА ОБЛАДНАННІ МАЙСТЕРЕНЬ

4.1. Загальні вимоги

4.2. Металообробні верстати токарної групи

4.3. Металообробні верстати фрезерної групи

4. Металообробні верстати стругальної, довбальної та протяжної груп

4.5. Металообробні верстати свердлильної та розточувальної груп

4.6. Металообробні верстати відрізної групи та для різання металу

4.7. Згинальні, правильні та профілезгинальні верстати для обробки металу

4.8. Стрічкопиляльні вертикальні верстати для поздовжнього розпилювання деревини

4.9. Круглопиляльні верстати для поздовжнього розпилювання деревини

4.10. Круглопиляльні верстати для поперечного розпилювання деревини

4.11. Стругальні деревообробні верстати

4.12. Фрезерні деревообробні верстати

4.13. Токарні деревообробні верстати

4.14. Шліфувальні деревообробні верстати

4.15. Свердлильні, довбальні та шипорізні деревообробні верстати

4.16. Ножиці для різання металу

4.17. Вимоги до верстаків

4.18. Виконання ковальсько-пресових робіт та ручного кування металу

5. РОБОТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТРУМЕНТА

5.1. Вимоги до абразивного та ельборового інструмента та до виконання робіт із його застосуванням

5.2. Вимоги до ручного електрифікованого інструмента та до виконання робіт із його застосуванням

5.3. Вимоги до переносних ручних електричних світильників

5.4. Вимоги до ручного слюсарно-ковальського інструмента

5.5. Вимоги до пневматичного інструмента та до виконання робіт із його застосуванням

6. РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ, ВАНТАЖОЗАХВАТНИХ ОРГАНІВ ТА ПРИСТРОЇВ

6.1. Загальні вимоги

6.2. Вимоги до лебідок та до виконання робіт з їхнім застосуванням

6.3. Вимоги до виконання робіт із застосуванням талів та кішок

6.4. Вимоги до виконання робіт із застосуванням блоків та поліспастів

6.5. Вимоги до застосування канатів, строп, ланцюгів та шнурів

6.6. Виконання робіт із застосуванням домкратів

7. ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ

7.1. Застосування драбин

7.2. Застосування риштувань та помосту

7.3. Застосування монтерських кігтів та лазів

8. ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА ІНШІ ВОГНЕВІ РОБОТИ

8.1. Загальні вимоги

8.2. Вимоги до виконання електрозварювальних робіт та до обладнання

8.3. Вимоги до виконання газозварювальних робіт та до обладнання

8.4. Вимоги до виконання газорізальних робіт

8.5.Вимоги до виконання робіт із застосуванням термітних патронів та сірників до них

8.6.Вимоги до виконання паяльних робіт

Додаток 1. Форма журналу періодичного огляду тари

Додаток 2. Форма журналу технічного огляду випробного стенда

Додаток 3. Форма журналу випробувань абразивного та ельборового інструмента

Додаток 4. Форма журналу обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного обладнання до нього

Додаток 5. Форма журналу обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв

Додаток 6. Форма журналу приймання та огляду риштувань та помосту

Додаток 7. Вибір типу та визначення кількості вогнегасників

Додаток 8. Наряд-допуск на виконання вогневих робіт

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2001

м. Київ

№ 252

Про затвердження Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 р. № 1035/2000 і на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом Держнаглядохоронпраці від 06.05.2001 р № 56,

НАКАЗУЮ:

І. Затвердити Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями, що додаються.

2. Наказ ввести в дію з 1 серпня 2001 року.

3. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці (Сторчаку С.0.):

— вжити заходів по вивченню вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій;

— забезпечити систематичний контроль за виконанням вимог цих Правил;

— включити Правила до Державного реєстру ДНАОП і в банк даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці;

— забезпечити вчасне видання Правил.

4.3 введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили чинність на території України Правила безпеки при роботі з інструментом та пристроями, затверджені Міненерго СРСР 30.04.85 (НАОП 1.1.10-1.04-85).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Солдатенка М.0.

Міністр І. Сахань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики України

05.06.2001 р №252

ПРАВИЛА

БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ З ІНСТРУМЕНТОМ ТА ПРИСТРОЯМИ

НПАОП 0.00.-1.30-01

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Вимоги Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями (далі — Правила) поширюються на працівників, які виконують ремонтно-експлуатаційні, будівельні, монтажні, налагоджувальні та випробувальні роботи із застосуванням інструмента та пристроїв (вантажопідіймальних механізмів, вантажозахватних органів та пристроїв, верстатного та зварювального обладнання, абразивного, ельборового, ручного електрифікованого, слюсарно-ковальського, пневматичного та іншого інструмента), а також висотні роботи на підприємствах та в організаціях незалежно від їхньої відомчої належності і форми власності на засоби виробництва.

1.2. Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у всіх організаціях та на підприємствах під час експлуатації вантажопідіймальних механізмів, вантажозахватних органів та пристроїв, верстатного та зварювального обладнання, інструмента різного призначення, виконання зварювальних та інших вогневих робіт, а також робіт на висоті.

1.3. Вантажопідіймальні механізми, вантажозахватні органи та вантажозахватні пристрої повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів".

1.4. Електрозахисні засоби та засоби індивідуального захисту, які використовуються під час виконання ремонтно-експлуатаційних, будівельних, монтажних, налагоджувальних та випробувальних робіт, повинні відповідати вимогам державних стандартів, а також ДНАОП 1.1.10-1.07-01 "Правила експлуатації електрозахисних засобів".

1.5. Верстатне та зварювальне обладнання, абразивний, ельборовий, ручний електрифікований, слюсарно-ковальський та пневматичний інструмент повинні відповідати вимогам цих Правил, а також вимогам державних галузевих нормативних актів з охорони праці, стандартам безпеки праці, нормам та інструкціям заводів-виробників.

1.6. Первинні засоби пожежогасіння, які застосовуються під час експлуатації вантажопідіймальних механізмів, вантажозахватних органів та пристроїв, верстатного та зварювального обладнання, інструмента та пристроїв, виконання зварювальних та інших вогневих робіт, повинні відповідати вимогам НАПБ А.01.001-95 "Правила пожежної безпеки в Україні"

1.7. Із набуттям чинності цими Правилами вважати такими, що не застосовуються на території України "Правила безпеки при роботі з інструментом та пристроями" (М.: Енергоатомвидав, 1986), затверджені Міненерго СРСР 30.04.85 та ЦК галузевої профспілки 27.03.85 (НАОП 1.1.10-1.04-85).

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

№ п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

1

Закон України "Про охорону праці"

Затверджено Верховною Радою України 14.10.92, № 2695-ХІІ

2

Закон України "Про пожежну безпеку"

Затверджено Управлінням Державної пожежної охорони МВС України 14.06.95

3

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 16.12.93, №128

4

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Затверджено наказом Держнагляд–охоронпраці від 18.10.94, №104

5

ДНАОП

0.00-1.16-96

Правила атестації зварників

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 19.04.96, №61 Зареєстровано в Мінюсті України 31 травня 1996 р. за №262/1287

6

ДНАОП

0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97. №254 Зареєстровано в Мінюсті України 15 травня 1998 р. за №318/2758

7

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99, № 27 Зареєстровано в Мінюсті України 21 квітня 1999 р. за №248/3541

8

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93, №123 Зареєстровано в Мінюсті України 23 грудня 1993 р. за № 196

9

ДНАОП

0.03-4 02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94, № 45 Зареєстровано в Мінюсті України 21 червня 1994 р. за № 136/345

10

ДНАОП

0 03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94, № 46 Зареєстровано в Мінюсті України 28 липня 1994 р. за № 176/385

11

ДНАОП

1.1 10-1.01.97

Правила безпечної експлуатації електроустановок

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.10.97, №257 Зареєстровано в Мінюсті України 13 січня 1998р за № 11/2451 зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Комнаглядохоронпраці України від 25.02.2000, № 26 Зареєстровано в Мінюсті України 6 квітня 2000 р. за №213/4434

12

ДНАОП

1.1.10-1.02-01

Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій та теплових мереж

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 13.0701 №296

13

ДНАОП

1.1.10-1.07-01

Правила експлуатації електрозахисних засобів

Затверджено наказом Міністерства пращ та соціальної політики України від 05.06.01, №253

14

НАОП

1.4.10-1.03-85

Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металла

Затверджено Мінхіммаш СРСР 8.07.85

15

НАОП

1.4.10-1.04-86

Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах

Затверджено Мінхіммаш СРСР 22.05.86

16

НАПБ

А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні

Затверджено наказом МВС України 22.06.95, № 400 Зареєстровано в Мінюсті України 14 липня 1995 р. за №219/755

17

НАПБ

В.01.034-99/111 (ГДК 34.03.303-99)

Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

Затверджено наказом Міненерго України 25.01.99, № 27 Зареєстровано в Мінюсті України 01 квітня 1999 р. за № 203/3496

18

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

19

ГОСТ

12.2.003-91

ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности

20

ГОСТ 12 2.007.0-75

ССБТ Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

21

ГОСТ

12.2 007.8-75

ССБТ Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности

22

ГОСТ

122008-75

ССБТ Оборудование и аппаратура для газо-пламенной обработки металлов и термического напыления покрытии. Требования безопасности

23

ГОСТ 12 2.009-80

ССБТ Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности

24

ГОСТ

1220130-91 (МЗК 745-1-82)

ССБТ Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методи испытании

25

ГОСТ

122017-93

ССБТ. Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности

26

ГОСТ

1220260-93

ССБТ Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования безопасности к конструкции

27

ГОСТ

122029-88

ССБТ Приспособления станочные. Требования безопасности

28

ГОСТ

122032-78

ССБТ Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

29

ГОСТ

122054-81

ССБТ Установки ацетиленовые Требования безопасности

30

ГОСТ

1220541-81

ССБТ. Установки ацетиленовые Приемка и методы испыганий

31

ГОСТ

122062-81

ССБТ Оборудование производственное. Ограждения защитные

32

ГОСТ

123003-86

ССБТ Работы электросварочные. Требования безопдсности

33

ГОСТ

123010-82

ССБТ Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

34

ГОСТ

12 3.026-81

ССБТ Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности

35

ГОСТ

12 3 028-82

ССБТ Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности

36

ГОСТ

12.4.026-76

ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности

37

ГОСТ

124035-78

ССБТ Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия

38

ГОСТ

124040-78

ССБТ Органы управлення производственным оборудованием. Обозначения

39

ГОСТ

12.4.089-86

ССБТ Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия

40

ГОСТ 380-94

Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки й общие технические условия

41

ГОСТ 977-88

Отливки стальные. Общие технические условия

42

ГОСТ 1050-88

Сталь углеродистая качественная. Технические условия

43

ГОСТ 2270-78

Инструмент абразивный. Основные размеры элементов крепления

44

ГОСТ 2424-83

Круги шлифовальные. Технические условия

45

ГОСТ 2695-83

Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

46

ГОСТ 3241-91

Канаты стальные. Технические требования

47

ГОСТ 7399-80

Провода и шнуры соединительные на напряжение до 450 В. Технические условия

48

ГОСТ 8486-86

Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

49

ГОСТ 9347-74

Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия

50

ГОСТ 9462-88

Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия

51

ГОСТ 9463-88

Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия

52

ГОСТ 12634-80

Машины ручные шлифовальные пневматические. Технические условия

53

ГОСТ

13861-89

Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия

54

ГОСТ

14651-78Е

Злектрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия

55

ГОСТ

16519-78

Машины ручные. Методы измерения вибрационных характеристик

56

ГОСТ

16844-93

Вибрация. Требования к испытаниям механических молотков

57

ГОСТ

21963-82Е

Круги отрезные. Технические условия

58

ГОСТ

23182-76

Круги шлифовальные для ручных машин. Технические условия

59

ГОСТ

24258-86

Средства подмащивания. Общие технические условия

60

ГОСТ

25835-83

Краны грузоподьемные. Классификация механизмов по режимам работы

61

ГОСТ

27321-87

Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

62

ГОСТ

27553-87 (ИСО 4301/2-85)

Краны стреловые самоходные. Классификация по режимам работы

63

ГОСТ

28012-89

Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия

64

ОСТ 21 6-87

ССБТ Светофильтры стеклянные для защиты глаз от вредных излучении на производстве. Технические условия

65

ОСТ

26 05 350 89

Оборудование ацетиленовое. Общие технические требования

66

СНиП ІІ-4 79

Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение

67

СНиП III 4-80

Техника безопасности в строительстве

68

Правила устроиства электроустановок. 6-е издание переработанное и дополненное.: М Энергоатомиздат, 1986

Затверджено Міненерго СРСР 01.06.85