ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

27.08.2008 № 187

Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

„7” жовтня 2008р. за № 434

НПАОП 27.0-3.01-08

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „1” жовтня 2008р.

за № 918/15609НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО
ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ПРАЦІВНИКАМ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці».

 2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації металургійної промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування.

 3. Норми розроблено для професій працівників металургійної промисловості, перелік яких передбачений Класифікатором професій ДК 003:2005, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375. Класифікація захисних властивостей засобів

індивідуального захисту залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ.

Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». Позначення захисних властивостей спеціального одягу, спеціального взуття та засобів захисту рук здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

 1. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств металургійної промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) згідно з вимогами чинного законодавства.

 2. Забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюється відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 3. Забезпечення працівників, задіяних на роботах з техногенно- підсиленими джерелами природного походження, які віднесено до категорії «практична діяльність з індустріальними джерелами іонізуючого випромінювання», засобами індивідуального захисту здійснюється відповідно до вимог Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832.

 4. Зважаючи на умови праці та особливості металургійного виробництва, працівникам можуть видаватися за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці більш сучасні та зручні, ніж у цих Нормах, види ЗІЗ. Зазначені у нормах ЗІЗ не виключають можливість заміни їх вітчизняними або імпортними виробами, властивості яких відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів.

Спеціальний одяг та спеціальне взуття повинні забезпечувати нормальні теплові умови працівникам і сприяти збереженню їхньої працездатності.

Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ на інші не повинна погіршувати їх захисні властивості.

 1. Кількість протипилових респіраторів на зміну визначається рівнем перевищення концентрації пилу в повітрі робочої зони: до п’яти разів - 1 шт., вище п’яти разів - 2 шт. в зміну.

 2. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а у разі відсутності професійної спілки - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

 1. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ,
  СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗІЗ

№ з/п

Код згідно з класи­фіка­тором профе­сій (ДК 003:05)

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначен­ня захисних власти­востей ЗІЗ (тип, марка)

Строк носіння міс.

1

2

3

4

5

6

 1. Чорна металургія

  1. Коксохімічне виробництво 1.1.1. Вуглепідготовчі цехи.

1

8112.2

Апаратник вуглезбага- чення

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз Мун100 Ми Вн

ЗН

Тн

12

12

7 днів

1

24

до зносу до зносу

361

2

3

4

5

62

9311

Апаратник згущувачів

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми Рз Мун100 Ми

ЗН

12

12

7 днів

24

до зносу до зносу

3

7215.2

Бригадир з переміщення сировини, напівфабри­катів і готової продукції у процесі виробництва

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз

Ми

Ми

Тн

12

12

7 днів

24 до зносу

36

4

7212.2

Бригадир на дільницях основного виробництва (чорна металургія)

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням або Костюм брезентовий Черевики шкіряні або Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ву

Ву Мун100

В

Ми

Вн

ЗН

Тн

Тн

Тн30

9

9

6

7 днів чергов.

24 до зносу до зносу

30

30

36

5

8112.2

Грохотник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз Мун 100 Ми Вн

ЗН

Тн

12

12

7 днів

1

24

до зносу до зносу

36

6

8112.2

Дозувальник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Респіратор пилозахисний Каска захисна з підшоломником

Ми Рз Мун 100 В Ми Вн

12

9

7 днів

1

до зносу

24

1

2

3

4

5

6Окуляри захисні

Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗН

Тн

до зносу

36

7

8112.2

Дробильник (збагачу­вання, агломерація й брике­тування)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз Мун 100 Ми Вн

ЗН

Тн

12

12

7 днів

1

24

до зносу до зносу до зносу

36

8

8333.2

Машиніст вагонопере­кидача

Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Плащ непромокальний Жилет сигнальний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми Рз

З

Мун 100

Ми

ЗН

Вн Со

Тн

Тн

Тн30

12

6

12

7 днів

24

до зносу до зносу чергов.

6

36

36

36

9

9311

Машиніст живильника

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Пн

Мун 100

Ми

Тн

12

9

7 днів

24 до зносу

36

10

9311

Машиніст з обслугову­вання силосів та вугільної башти

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Пн

Мун100 Ми

Вн

Тн

12

12

7 днів

1

24 до зносу

36

11

8111.2

Машиніст конвеєра

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

Ми Рз

Ми

Ми

12

12

7 днів1

2

3

4

5

6


Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗН

Тн

24

до зносу до зносу

36

12

8159.2

Машиніст мостового переванта­жувача

Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми Рз

З

Мун 100

Ми

Тн

Тн Тн30

12

6

12

7 днів до зносу

36

36

36

13

8112.2

Машиніст промиваль­них машин

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи гумові Фартух прогумований Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Окуляри захисні Каска захисна з підшоломником Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз Мун100 В Вн Ми Вн ЗН

Тн

12

12

6

7 днів

1

до зносу

24

36

14

9311

Машиніст розморожу- вальної установки

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз Мун 100 Ми Вн

Тн

9

12

7 днів чергов.

24 до зносу

36

15

8112.2

Машиніст сушильної установки

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні або Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ТиТр З Мун100 В Ми

ЗН

Тн

9

6

9

7 днів

24

до зносу до зносу

36

16

8112.2

Оператор пульта керування

Костюм бавовняний або Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

Ми Рз Ми Рз Мун100 Ми

12

12

7 днів1

2

3

4

5

6


Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

24 до зносу

36

17

8290.3

Пробовід­бірник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з

Ми Рз

Ми

Ми

12

12

7 днів
підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗН

Тн

24

до зносу до зносу

36

18

8112.2

Сепаратор­ник (збагачення)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з

Ми Рз Мун 100 Ми

12

12

7 днів
підшоломником

Респіратор пилозахисний


24 до зносу

19

9311

Стрічковий прибираль­ник

Костюм бавовняний Чоботи гумові або Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з

Ми

В

Мун100

Ми

12

12

7 днів
підшоломником

Респіратор пилозахисний

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

24 до зносу

36

20

8333.3

Транспорту­вальник (обслугову­вання механізмів)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз Мун100 Ми Вн

ЗН

Тн

12

9

7 днів

1

24

до зносу до зносу до зносу

36

21

9322

Транспорту­вальник шихти

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з

Ми Рз Мун100 Ми Вн

12

9

7 днів

2
підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

ЗН

24

до зносу до зносу до зносу