ДЕРЖАВНИЙ

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці


від 05.09.2003 р. № 173

ДНАОП 0.00-1.35 - 03ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВУЦЕБОПнафтогаз

Харків 2003ПЕРЕДМОВАРОЗРОБЛЕНО:

Відкритим акціонерним товариством “Український центр екології, безпеки і охорони праці нафтогазової промисловості" (ВАТ "УЦЕБОПнафтогаз") за участю фахівців Центра сертифікації і контролю якості будівництва об'єктів нафтогазового комплексу.


ВНЕСЕНО:

Управлінням організації державного нагляду в нафтогазовому та хімічному комплексах Державного комітету України з нагляду за охороною праці.


ВВЕДЕНО:

Введено в дію наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 173 від 05.09.2003 р.

Із введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України "Правила техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов", затверджених Міністерством будівельних підприємств нафтової та газової промисловості СРСР 11.08.81. (НАОП 1.1.21-1.03 - 81).


Редакційна

комісія:

Плетньов В.А., Герасименко Ю.М., Нефедченко Л.А., Бірюков В.Д., Болокан О.О., Дрогомирецький М.М., Кисельов В.І., Паршин А.П., Разладов В.Г.


Відповідальні

виконавці:

Паршин А.П., Разладов В.Г., Петунін С.Ю., Кисельов В.І., Безимяний В.Ю., Мельничук Л.О.

Передрукування заборонено

© Держнаглядохоронпраці, 2003

© ВАТ “УЦЕБОПнафтогаз”, 2003

ЗМІСТСтор.

1.

Галузь застосування ...................................................................................

1

2.

Нормативні посилання.................................................................…...........

1

3.

Терміни і визначення……………………………………………….........……

8

4.

Позначення та скорочення……………………………………………........…..

9

5.

Загальні положення. Організація будівництва.....................................

10

5.1.

Загальні організаційні вимоги........................................................................

10

5.2.

Інструктаж і навчання..................................................................................

11

5.3.

Організація будівельного майданчика і робочих місць...............................

12

5.4.

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочих місць............................

14

5.5.

Облаштування житлових польових містечок…………...…………........……

14

6.

Вантажно-розвантажувальні і транспортні роботи………...……............

15

6.1.

Загальні вимоги………………………………………………........……...........…

15

6.2.

Вантажно-розвантажувальні роботи………………………………...........……

16

6.3.

Транспортні роботи…………………………………………………..…........…...

17

6.4.

Складування труб………………………………...........……………….…………

20

7.

Інженерна підготовка траси………………...........……………….......………

21

7.1.

Розбиття траси……………………………….........………………………………

21

7.2.

Планування смуги відводу…...……………………….........…………………....

21

7.3.

Упорядкування тимчасових доріг…........…………………………....…………

21

8.

Земляні роботи……………………………….......………………………...…….

22

8.1.

Загальні вимоги…………………….....………………………………..........……

22

8.2.

Риття траншеї і котлованів без кріплення…………..........……….....……….

23

8.3.

Риття траншеї і котлованів з кріпленнями….......…………………………….

24

8.4.

Робота в гірських умовах.......………………………………………………..…

25

8.5.

Робота в кар'єрах (заготівля ґрунту)………….......………………………..…

26

8.6.

Робота в скельних ґрунтах….........………………………………….…………

26

9.

Зварювально-монтажні роботи……………........…..………………..………

27

9.1.

Загальні вимоги…........……………………………………………….....……....

27

9.2.

Заготівля секцій на зварювально-монтажній базі…..........…………………

28

9.3.

Зварювання неповоротних стиків..........………………………………...……

35

9.4.

Газове різання і зварювання………........………………………………………

36

9.5.

Термітне зварювання………………………………….......……………….……

38

9.6.

Робота з паяльною лампою………...……………….........……………………

39

9.7.

Промислова гама-дефектоскопія зварних з'єднань….........…...............…

39

9.8.

Рентгенівська дефектоскопія зварних з'єднань……….......….........………

42

9.9.

Вимоги безпеки при роботі з ультразвуковим дефектоскопом.................

43

10.

Ізоляційно-укладальні роботи………………………………………..............

44

10.1.

Загальні вимоги………………………………….......………….......……………

44

10.2.

Приготування ґрунтовки і бітумної мастики................................................

45

10.3.

Очищення і ґрунтовка трубопроводів………………………......…………….

46

10.4.

Нанесення на трубопровід ізоляційного покриття……….......……….........

47

10.5.

Укладання трубопроводів в траншею..........................................................

49

10.6.

Експлуатація очисних і ізоляційних машин..................................................

50

11.

Будівництво переходів через природні і штучні перешкоди..............

51

11.1.

Загальні вимоги…………………………………………....................................

51

11.2.

Будівництво переходів через залізниці і шосейні дороги...........................

51

11.3.

Переходи через водні перешкоди……….....................…..……........…........

53

11.4.

Підводні земляні роботи………………..........…............................................

54

11.5.

Підводне зварювання і різання. …………..………………….......…..............

55

11.6.

Прокладання підводних трубопроводів.......................................................

55

11.7.

Баластування трубопроводу.........................................................................

57

11.8.

Будівництво повітряних переходів………..........................……................…

58

12.

Електрохімічний захист трубопроводів від корозії...............................

61

12.1.

Загальні вимоги……………………………………………...............…........……

61

12.2.

Спорудження повітряних і кабельних ліній електропередачі......................

62

12.3.

Монтаж, наладка і електричні вимірювання………..........….........................

63

12.4.

Установки електрохімічного захисту………………...…………......................

64

13.

Очищення порожнини і випробування трубопроводів.........................

65

13.1.

Загальні вимоги………………………………………………..............................

65

13.2.

Очищення порожнини трубопроводів………………………...........................

66

13.3.

Випробування трубопроводів на міцність.....................................................

67

14.

Капітальний ремонт і реконструкція магістральних трубопроводів..

68

14.1.

Загальні вимоги…………………………………………………...............….……

68

14.2.

Заходи безпеки під час виконання земляних робіт......................................

69

14.3.

Заходи безпеки під час підіймання і укладання трубопроводу...................

70

14.3.

Заходи безпеки під час очищення і протикорозійної ізоляції трубопроводу..............................................................................................................


71

14.4.

Заходи безпеки під час очищення і випробування трубопроводу............

72

15.

Заходи безпеки під час прокладання лупинга магістрального трубопроводу в технічному коридорі з діючим трубопроводом .............


73

16.

Робота в умовах болотистої місцевості…..........………...................……

76

17.

Експлуатація машин, механізмів та інструментів………….….................

77

17.1.

Загальні вимоги………………………………………………..................….…....

77

17.2.

Експлуатація бульдозера………………………................................................

80

17.3.

Експлуатація одноківшевих екскаваторів………...........................................

80

17.4.

Експлуатація роторного траншейного екскаватора……...............……......

81

17.5.

Експлуатація кранів-трубоукладачів……………………..........................……

82

17.6.

Експлуатація пересувних компресорів…………………..................………….

83

17.7.

Експлуатація наповнювальних агрегатів.......................................................

83

17.8.

Експлуатація інструменту…………………………………....................…….....

84


Додаток 1. Мінімальні відстані від осі підземних і наземних (у насипу) трубопроводів до населених пунктів, окремих промислових і сільськогосподарських підприємств, будівель і споруд.................................................85


Додаток 2. Мінімальні відстані від КС і ГРС магістральних газопроводів, НПС нафтопроводів, нафтопродуктопроводів або конденсатопроводів до населених пунктів, підприємств, будівель і споруд..................................88


Додаток 3. Таблиця 1. Відстані між МТ що будуються паралельно до діючих, в одному технічному коридорі при надземному, наземному і комбінованому прокладанні трубопроводів .................................................

Таблиця 2. Відстані між МТ що будуються паралельно до діючих в одному технічному коридорі при підземному прокладанні трубопроводів............................................................................................................9191


Додаток 4. Таблиця 1. Гранична кількість труб (секцій) діаметром до 500 мм, що перевозяться на рухомому складі …...............................................
Таблиця 2. Гранична кількість труб (секцій) діаметром більш ніж 500 мм, що перевозяться на рухомому складі.......................................


92


93


Додаток 5. Форма акту приймання в експлуатацію трубозварювальної бази...................................................................................................................


94


Додаток 6. Типова схема тимчасового сховища джерел випромінювання......................................................................................................................


95


Додаток 7. Розміри охоронної зони під час випробування на міцність підземних трубопроводів……………………...................................................


96


Додаток 8. Параметри випробування на міцність дільниць магістральних трубопроводів ..........................................................................................


97


Додаток 9. Форма дозволу на виконання робіт в охоронній зоні магістрального трубопроводу...................................................................................


99