Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

09.07.2012м.Київ№962

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 11 ” вересня 2012 р. за № 497

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 26 ” липня 2012 р.

за № 1259/21571

НПАОП 0.00-3.16-12

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості, що додаються.
 2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості (буріння свердловин, видобуток нафти, газу, газового конденсату, озокериту, переробка природного і нафтового

газу, газового конденсату, транспортування та зберігання нафти, нафтопродуктів і газу; підземна газифікація вугілля, нафтобази), затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 18 липня 1980 року № 241/П-9 зі змінами і доповненнями згідно з постановою Держкомпраці СРСР від 21 серпня 1985 року № 289/П-8 та наказом Держнаглядохоронпраці України від 25 вересня 1998 року № 193 (НПАОП 11.13.24-80) та Розділ ІІІ «Газове господарство» Типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 вересня 1980 року № 296/П-10 зі змінами і доповненнями від 21 серпня 1985 року № 289/П-8 та від 06 листопада 1986 року № 476/П-12 (НПАОП 0.00-3.02-90).

 1. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.):
  1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України

09 липня 2012 року № 962

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 11 ” вересня 2012 р. за № 497

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 26 ” липня 2012 р.

за № 1259/21571

НПАОП 0.00-3.16-12

НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

І. Загальш положення

 1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України «Про охорону праці».
 2. Ці Норми є обов’язковими до виконання всіма суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, діяльність яких пов’язана з нафтогазовою промисло-вістю.
 3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у нафтогазовій промисловості, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327 «Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів».
 4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств нафтогазової промисловості.
 5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих чинників застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» і ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».
 6. Крім цих Норм, працівники підприємств нафтогазової промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів виробничої діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ відповідно до законодавства.
 7. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00 - 4.01- 08).
 8. Працівники, залучені до робіт з техногенно-підсиленими джерелами природного походження, які віднесені до категорії «практична діяльність з індустріальними джерелами іонізуючого випромінювання», повинні забезпечуватись ЗІЗ відповідно до вимог розділу 12 Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.
 9. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.
 10. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів і представників, а якщо на підприємстві не створено професійну спілку - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.
 11. Зважаючи на особливості виробництва роботодавець з метою посилення захиту працівників за погодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілок) може видавати працівникам спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, виготовлені з інших видів тканин і матеріалів, сертифікованих в установленому порядку, та замінювати одні види спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ на інші за умови, що така заміна не призведе до погіршення їх захисних властивостей та умов праці працівника.

Усі ЗІЗ, які призначені для захисту працівників, повинні відповідати рівню безпеки, визначеному Технічним регламентом засобів індивідуального захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

ІІ.Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості

Таблиця

з/п

Код згідно з ДК 003

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення

захисних

власти

востей

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

2.1. Буріння нафтових і газових свердловин на суші та на акваторії морів

1

8340

Боцман

При роботі на плавучих бурових установках (СПБУ):

Костюм або Комбінезон Футболка бавовняна Г оловний убір Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці або Рукавички Окуляри захисні Каска захисна Підшоломник На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон

ЗМиНм

З

З

ЗМи

Ми

ЗН

Тн

Тн

9

6

9

9

15 днів

до зносу до зносу 12

36

36

+

Продовження таблиці

1

2

3

4

5

6

утеплений Чоботи утеплені

Тн30См

24

2

9311

Г отувач бурового розчину

Костюм або Комбінезон

ЗМиНм

12

Футболка бавовняна Г оловний убір Фартух

Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці або Рукавички Окуляри захисні Каска захисна Підшоломник На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений

Чоботи утеплені

З

З

ВнНм

ЗМи

Ми

ЗН

6

12

24

12

15 днів

до зносу до зносу 12

36

36

Тн

Тн

36

Тн

30

3

8113

НсВуЭсТ

о

З

ВнНсЭс

Со

НсСмМвМуню

9

6

36

до зносу 9

Бурильник

Костюм

Футболка бавовняна Плащ або Напівплащ Жилет сигнальний Черевики шкіряні або

Чоботи кирзові Чоботи гумові

експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ

Бурильник плавучого бу-

8113

18

В

10 днів

до зносу 12

до зносу

36

36

12

рильного агрегата в морі

Рукавиці або Рукавички Каска захисна Підшоломник Під час проведення робіт на суші додатково: Накомарник

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений Білизна натільна утеплена

Підшоломник для захис-

МиНсВу

ТнвНсВуЭс

ТнвНсВуЭс

Тн

1

2

3

4

5

6

ту обличчя від холоду

та вітру

Валянки на гумовій

Тн30

48

підошві або

Чоботи утеплені

Тн30

36

Рукавички утеплені

ТнНсВу

12

4

7233

В ишком онтаж-

Костюм

МиНсВуЭс

12

ник

Футболка бавовняна

З

6

7241

В ишком онтаж-

Черевики шкіряні або

СмМиМуш

9

7212

ник-електро-

монтер

В ишком онтаж-

Чоботи кирзові Чоботи гумові Рукавиці або

В

МиМпВу

12

15 днів

ник-зварник

Рукавички

Рукавички діелектричні

Каска захисна

Підшоломник

Пояс запобіжний

Вишкомонтажнику-

електромонтеру:

Костюм бавовняний

замість

Костюма

Вишкомонтажнику- зварнику додатково:

Костюм для зварника Чоботи шкіряні Рукавиці

Рукавички діелектричні Окуляри захисні Щиток захисний лицьовий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений Білизна натільна утеплена

Валянки на гумовій підошві або

Эн

ЗМиНсВу

МиНсВуЭс

МиТрТоВу

ТрМунШ0

МиТрТп

Эв

ЗН

ТнвНсВуЭс

ТнвНсВуЭс

Тн

Тн30

чергові до зносу 12

черговий

12

12

12

1

чергові до зносу до зносу

36

36

12

48

Чоботи утеплені

Тн30

36

Рукавички утеплені Підшоломник для захис-

ТнНсВу

Тнв

12

12

1

2

3

4

5

6

ту обличчя від холоду та вітру

5

9311

Гірник

Костюм

Футболка бавовняна Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Чоботи гумові Рукавиці або Рукавички Каска захисна Підшоломник На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений Білизна натільна утеплена

Валянки на гумовій підошві або Чоботи утеплені

ЗМиВу

З

ЗМи

ЗМи

В

Ми

ТнвНсЭс

ТнвНсЭс

Тн

Тн30

Тн30

12

6

12

24

1

до зносу 12

36

36

12

48

36

6

7241

Електромонтер з обслуговування бурових

Костюм бавовняний Футболка бавовняна Черевики шкіряні або

МиНсВуЭс

З

ЗМиНсМвС

12

6

м)

Чоботи кирзові Чоботи гумові Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці або Рукавички Каска захисна Підшоломник На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Білизна натільна утеплена

Валянки на гумовій підошві або Чоботи утеплені Рукавички утеплені Підшоломник для захис-

В

Эн

Эн

МиНсВу

ТнвНсВуЭс

ТнвНсВуЭс

Тн

Тн30

Тн30

ТнНсВу

Тнв

18

чергові чергові 15 днів

до зносу 12

36

36

12

48

36

12

12