ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ


ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК.

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства праці та соціальної політики

України 21.06.2001 р №272


ПРАВИЛА

БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК.

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК


ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

Відкритим акціонерним товариством "Київпромелектропроєкт"

ВНЕСЕНО:

Управлінням організації нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці

ВВЕДЕНО:

Введено в дію наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 272 від 2 1 .06.200 1 р. Із введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України глави 5.4; 5.5; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.6 "Правил устройства злектроустановок", затверджених Міненерго СРСР 06.07.84

Редакційна комісія:

Іванченко В.І., Мельничук Л.О., Пошкурлат П.І., Бабійчук В.М., Божко В.М., Громадський Ю.С., Гажаман В. І., Андреєв С.А., Лях В.В., Катренко Г.М., Погорєльський А.Є., Шестак В.П.

Відповідальні виконавці:

В.М. Божко, Ю.С. Громадський, Л. О. Мельничук, С.А. Андреєв, В.Д.Касьянов, О.С.Колендовський, В.В.Омельченко, В. В. Покотило, Д.Й.Розинський


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ

НАКАЗ

№272 від 21.06.2001

м. Київ

Про затвердження "Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок"

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 р. №1035/2000,і на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом Держнаглядохоронпраці від 05.04.2001 р. № 47,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок".

2. Наказ ввести в дію з 1 січня 2002 року.

3. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці (Стор-чаку С.О.)

- вжити заходів по вивченню вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпрацї, експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій;

- забезпечити систематичний контроль за виконанням вимог цих Правил;

- включити Правила до Державного реєстру ДНАОП і в банк даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці;

- забезпечити вчасне видання Правил.

4.3 введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили чинність на території України глави 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 "Правил устройства злектроустановок", 1987, затверджених Міненерго СРСР 06.07.84.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Солдатенка М.О.


Міністр                 І. Сахань

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики України

21.06.2001р. №272

ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування

1.1.1. Вимоги Правші поширюються на електрообладнання спеціальних електроустановок напругою до 10 кВ будинків та споруд, які будуються або реконструюються в Україні, а саме: електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків; будинків і споруд фізкультурно-оздоровчих, спортивних і культурно-видовищних, закладів дозвілля та культових; електроустановки у вибухонебезпечних та поже-жонебезпечних зонах; електроустановки вантажопідіймальних машин (кранів), ліфтів; електрозварювальні установки та установки електричного кабельного обігрівання.

1.1.2. Вимоги цих Правил поширюються на всі підприємства та організації незалежно від форм власності на засоби виробництва.

1.2. Скорочення, терміни, визначення

Скорочення, терміни

Визначення

ТN-S система заземлення

Нульовий робочий та нульовий захисний провідники працюють окремо в усій системі.

ТN-C-S система заземлення

Функції нульового робочого та нульового захисного провідників об'єднані в одному провідникові в частині мережі.

ТN-С система заземлення

Функції нульового робочого та нульового захисного провідників об'єднані в одному провідникові в усій мережі.

IТ - система заземлення

Мережа живлення системи ІТ не має безпосередньо зв'язку струмовідних частин з землею, а відкриті струмопровідні частин електроустановки заземлені.

L

Фазний провідник.

N

Нульовий робочий провідник.

РЕ

Нульовий захисний провідник.

РЕN

Об'єднаний нульовий робочий та захисний провідник

пзв

Пристрій захисного вимикання, що реагує на диференціальний струм.

пл

Повітряна лінія електропередачі.

Аварійне освітлення

Освітлення, яке призначене для продовження роботи під час аварійного відключення робочого освітлення.

Зрівнювання потенціалів

Для зрівнювання потенціалів утих приміщеннях та зовнішніх установках, в яких застосовується заземлення або занулення, будівельні і виробничі металеві конструкції, стаціонарно прокладені трубопроводи всіх призначень, металеві корпуси технологічного обладнання, підкранові і залізничні колії тощо повинні бути приєднані до мережі заземлення або занулення

1.3. Нормативні посилання

ДСТУ 2456-94

Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки

ДСТУ 3552-97

Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення

ДСТУ 3761 .2-98

Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

ДСТУ 3761 .3-98

Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з'єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення

ДСТУБ В.2.7-19-95

Будівельні матеріали. Методи випробування на горючість

ГОСТ 2.721 -74

ЕСКД. Обозначения условньїе графические в схемах

ГОСТ 12.1. 004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.011-78

ССБТ. Смеси взрывоопасньїе. Классификация методы испытаний

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1. 038-82

ССБТ. Электробезопасность. Предельно долусти-мые значення напряжений прикосновения и токов

ГОСТ 12.1. 044-89 (ИСО 4589-84)

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материа-лов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия злектротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.8-75

ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.021-76

ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдача заключений и свидетельств


ГОСТ 12.3.003-86

ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности


ГОСТ 12.3.005-75

ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности


ГОСТ 12.4.124-83

ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования


ГОСТ 3262-75

Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия


ГОСТ 121 76-89 (МЭК 332-3-82}

Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения


ГОСТ 131 09-97

Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения


ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Код IP


ГОСТ 17494-87 (МЭК 34-5-81)

Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин


ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1 -79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-1 9-81)

Светильники. Общие технические условия


ГОСТ 22782.0-81

Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний


ГОСТ 22782. 1-77

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Масляное заполнение оболочки". Технические требования и методы испытаний


ГОСТ 22782.2-77

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Кварцевое заполнение оболочки". Технические требования и методы испытаний


ГОСТ 22782.3-77

Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний


ГОСТ 22782.4-78

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением". Технические требования и методы испытаний


ГОСТ 22782.5-78

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний


ГОСТ 22782.6-81

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка". Технические требования и методы испытаний


ГОСТ 22682.7-81

Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида "е". Технические требования и методы испытаний


ГОСТ 25546-82

Краны грузоподъемные. Режимы работы


ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81)

Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания


ГОСТ 30331 .2-95 (МЭК 364-3-93)

Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики


ГОСТ 30331 .3-95 (МЭК 364-4-41 -92)

Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током


ДБН 79-92

Житлов! будинки для індивідуальних забудовників України


ДБН В.2.2-9-99

Громадські будинки та споруди. Основні положения


СНиП 2.01 .02-85

Противопожарные нормы


СниП 2.08.01-89

Жилые здания


СНиП 2.09.02-85

Производственные здания


СниП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания


СниП II-4-79

Естественное и искусственное освещение


СНиП II-89-80

Генеральные планы промышленных предприятий


СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция, кондиционирование


РД34.21. 122-87

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений


НАПБ А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні


НАПБ В.05.003-74/1 12-74

Типовая инструкция о порядке проведения сварочных и других огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах нефтяной

промышленности


ДНАОП 0-1 .03-93

Правила будови i безпечноТексплуатацїї вантажопідіймальних кранів


ДНАОП 0.00-1 .02-99

Правила будови i безпечної експлуатацїї ліфтів


ДНАОП 0.00-1. 21-98

Правила безпечної експлуатацїї електроустановок споживач!в


ДНАОП 0.00-1 .29-97

Правила захисту від статичної електрики


ПУЭ-85

Правила устройства электроустановок, затверджені Міненерго СРСР 06.07.84


ОНТП 24-86

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности


2. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИТЛОВИХ, ГРОМАДСЬКИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ПОБУТОВИХ БУДИНКІВ

2.1. Галузь застосування

2.1.1. Цей розділ Правил поширюється на електроустановки: житлових будинків, перелічених у СНиП 2.08.01 та ДБН 79; громадських будинків та споруд, перелічених у ДБН В.2.2-9 (за винятком будинків та споруд, перелічених в розділі 3); адміністративних і побутових будинків, перелічених у СНиП 2.09.04. Під словом "будинки" маються на увазі всі типи будинків, на які поширюються вимоги розділу.