НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦОКОЛІ ТА ПАТРОНИ ЛАМПОВІ
РАЗОМ З КАЛІБРАМИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ
ЇХ ВЗАЄМОЗАМІННОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ

Частина 3. Калібри
(ІЕС 60061-3:2005, IDT)

ДСТУ ІЕС 60061-3:2005

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Іскра» (ВАТ «Іскра», м. Львів)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Гур’янов (науковий керівник), І. Дубик, В. Кася- нюк, М. Ольшанецька, К. Ткачишин

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від ЗО грудня 2005 р. № 386 з 2007-01-01

З Національний стандарт відповідає ІЕС 60061-3:2005 Lamp caps and holders togetherwith gauges for the control of interchangeability and safety— Part3: Gauges (Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевірки їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШ

ЕЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

 • Калібри. Зміст за познаками VI

 • Калібри для цоколів і основ ламп XIX

 • Калібри для патронів XXIII

1 Сфера застосування 1

Додаток НА Перелік національних стандартів, ідентичних міжнародним, на які є посилання у цьому стандарті 669НАЦОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 60061-3:2005 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety — Part 3. Gauges (Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт — ТК 137 «Лампи і відповідне обладнання».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • крапку замінено на кому як вказівник додаткових знаків, нульове значення допустимих відхилів доповнено до десяткового знаку;

 • слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

 • у познаках розмірів цифру біля літери замінено на відповідний індекс;

 • виправлено помилки оригіналу:

 1. у змісті:

 • відкориговано познаку аркуша 7006-69Е-3 на 7006-69Е-5 та його назву;

 • виправлено помилку оригіналу в назві аркушів: 7006-35А-1, 7006-35В-1, 7006-37-1, 7006-39-1,7006-58В-3, 7006-80D-4, 7006-80Е-4, 7006-84С-2, 7006-141Е-1;

 • внесено познаку і назву аркуша 7006-68В-1;

 1. у змісті за познаками (цоколі/основи):

 • відкориговано познаку аркушів 7006-78-4 на 7006-78-5, 7006-127В-1 на 7006-127В-2;

 • відкориговано познаку типу цоколів відповідно до аркушів 7006-4-1,7006-39-1,7006-39В-2, 7006-87-2, 7006-95А-2, 7006-95В-2, 7006-95D-2, 7006-95Е-2, 7006-95F-2, 7006-95G-2;

 • відкориговано познаку калібру відповідно до аркуша 7006-95F-2, 7006-95G-2;

— внесено познаку аркуша 7006-68В-1.

 1. у змісті за познаками (патрони):

 • відкориговано познаку аркушів 7006-22А-4 на 7006-22А-5,7006-31-4 на 7006-31-5, 7006-78G-5 на 7006-78G-6;

 • відкориговано познаку типу патронів відповідно до аркушів 7006-58С-1, 7006-58F-1, 7006-87С-2, 7006-87D-2, 7006-87Е-2;

 • у зв’язку зі скасуванням в оригіналі версії 2005 р. аркуша 7006-1-2 на рисунках вилучено напис «див. аркуш 7006-1»;

 • виправлено на аркуші 7006-114-1 посилання ІЕС 1549 на ІЕС 61549,1549-ІЕС-01 на 61549-ІЕС-01;

 • виправлено помилку оригіналу на аркуші 7006-142Е-1 у «ПРИЗНАЧЕННІ» познаку розміру Х2 на X;

 • виправлено:

 • на аркушах 7006-9-1,7006-9А-1,7006-9В-1,7006-9С-1,7006-11-8, 7006-12-8, 7006-12Е-3, 7006-12F-3, 7006-14А-3, 7006-26-4 назву колонки «Розмір» на «Познаки» та доповнено головку таблиці назвою «Розмір»;

 • на аркуші 7006-70D-1 познаку розміру «г1» на «^», «г4» на «г4»;

 • на аркуші 7006-70Е-1 познаку розміру «г1» на «Гі», «г2» на «г2», «г4» на «г4»;

 • на аркуші 7006-70F-1 познаку розміру «г2» на «г2»;

 • на аркуші 7006-80-1 познаку розміру «Е1» на «Е,», «Е2» на «Е2», «F1» на «Fp>, «F2» на «F2», «G1» на «Gp>, «е1» на «ер>, «е2» на «е2», «f 1» на «f-і», «f2» на «f2»;

 • на аркушах 7006-84С-2, 7006-85В-2 познаку розміру «/?21» на «г21», «/?22» на «г22»;

 • на аркушах 7006-91С-1,7006-94-1 головку таблиці доповнено познаками калібрів (Калібр А, Калібр В);

 • на аркушах 7006-105-2, 7006-106-2 познаку розміру «Аатіп» на «ААтіп», «Датах» на «ААтах»;

 • на аркуші 7006-105А-2 познаку розміру «Namin» на «NAmin»;

— на рисунках, доповнено:

 • на аркуші 7006-34А-1 познакою виносного елемента «d»;

 • на аркуші 7006-99-2 познакою розміру «г»;

 • на аркуші 7006-101-1 познакою виносного елемента «е», «f»;

— виправлено помилку оригіналу:

 • на аркуші 7006-17-4 назву колонки «Розмір» на «Познаки», «ВА21» на «Розмір»;

 • на аркуші 7006-19-2 назву колонки «Розмір» на «Познаки», «В22» на «Розмір»;

 • на аркуші 7006-43-2 в таблиці розмір кута 0 доповнено познакою одиниці фізичної величини;

 • на аркуші 7006-102-1 втаблиці познаку розміру «Е2» на «Ер>; 0 0

 • на аркуші 7006-108А-2 для калібру II в таблиці допустимі відхили для а і р «+^°» на «_-f »;

 • на аркуші 7006-121-1 познаку перерізу 1-І на ІІ-ІІ;

— з «Передмови до ІЕС 60061-3:2005» у цей «Національний вступ» взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту:

ІЕС 60061 Lamps caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety (Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності) скла­дається з чотирьох частин:

 1. Lamp caps (Частина 1. Лампові цоколі)

 2. Lampholders (Частина 2. Патрони)

 3. Gauges (Частина 3. Калібри)

 4. Guidelines and general information (Частина 4. Настанови і загальна інформація)

Долучено національний додаток НА.

Цей стандарт треба застосовувати разом з ДСТУ ІЕС 60061-1-2001.

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти ІЕС 60061-1, ІЕС 60061-2, ІЕС 60081, ІЕС 60238, ІЕС 60400, ІЕС 61184, ISO 468, ISO 4287 та ISO 6508.

ІЕС 60061-1:1969, ІЕС 60081:1997, ISO 4287:1997, на які є посилання у цьому стандарті, впровад­жено в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено в додатку НА. Решту стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, не впроваджено в Україні як національні.

Копії цих документів можна отримати в Головному фонді нормативних документів.КАЛІБРИ. ЗМІСТ ЗА ПОЗНАКАМИ

Аркуш «Прохідний» калібр для цоколів на готових лампах ВА 20 7006-2-3

Калібр для приймання цоколів B22d, призначених для автоматичного встановлювання струмових уводів 7006-3-1

«Прохідний» калібр для двоштиркових цоколів G1,27, GX1.27, GY1,3, G2,54, GX2.54, GY2.5. G3,17 і GY3.2 7006-4-1

Калібри для перевіряння встановлювання цоколів B15d, B22d і BY22d у патрони 7006-4А-2

Калібри для перевіряння утримування цоколів B15d і B22d у патроні 7006-4В-1

«Прохідний» калібр для фокусувальних цоколів РХ26 7006-5-2

«Прохідний» і «непрохідний» калібр для з'єднувачів фокусувальних цоколів РХ26 7006-5А-1

«Непрохідний» калібр для розміру Ммін фокусувального цоколя РХ26 7006-5В-2

«Прохідний» калібр для патрона РХ26 7006-5С-1

«Прохідний» калібр для цоколів на готових лампах Е11 7006-6-1

Калібр пробка А для перевіряння наявності контакту в патронах Е11 7006-6А-1

Калібр пробка В для перевіряння наявності контакту в патронах Е11 7006-6В-1

«Прохідний» калібр для цоколів EY10 7006-7-1

«Прохідний» калібр для патронів EY10 7006-7А-1

«Прохідні» калібри для цоколів на готових лампах BAX9S і BAY9S 7006-9-1

Калібри пробки для патронів BAX9s і BAY9s 7006-9А-1

Калібри для перевіряння наявності контакту в патронах BAX9S і BAY9S 7006-9В-1

«Непрохідні» калібри для перевіряння невзаємозамінності цоколів у патронах BAX9S і BAY9S 7006-9С-1

«Непрохідні» калібри для цоколів на готових лампах ВА9, В15, В22 і BY22d 7006-10-8

«Прохідні» калібри для цоколів на готових лампах ВА9, В15, ВА15 і В22 7006-11-8

«Прохідний» калібр для цоколів на готових лампах BAY15 7006-11В-2

«Прохідний» калібр для цоколя на готових лампах BAZ15d 7006-11С-1

Калібр для розміру В цоколів BALI15, BAW15 і BAZ15 7006-11D-2

«Прохідний» калібр для цоколів на готових лампах BA15s-3(100°/130°) 7006-11Е-1

«Прохідний» калібр для цоколів BAW15 7006-11F-1

Калібри пробки для патронів ВА21, В15 і В22 7006-12-8

Додаткові «прохідні» калібри для патронів B22d і BY22d 7006-12А-2

«Непрохідний» /Утримувальний калібр для патронів В22 7006-12В-2

Додатковий «прохідний» калібр для патронів B15d 7006-12С-2

«Непрохідний» /Утримувальний калібр для патронів В15 7006-12D-2

Калібри для патронів ВА9, ВА15, BAU15, BAW15, BAY15 і BAZ15 7006-12Е-3

Калібр для перевіряння наявності контакту в патронах ВА9, ВА15, BAU15,

BAW15, BAY15 і BAZ15 7006-12F-3

Калібри для пазів у патронах B15d, B22d, B22d-3 і BY22d 7006-13-5

Калібри для перевіряння утримування цоколів ВА15, BALI15, BAW15,

BAY15 і BAZ15 7006-14-2

Калібри для перевіряння вставляння цоколів у патрони ВА15, BAU15, BAW15, BAY15 і BAZ15 7006-14А-3

Калібр для розміру В цоколів ВА15 і BAY15d на готових лампах 7006-14В-1

«Прохідний» калібр для розміру Р цоколів на готових лампах BAY15 7006-14С-2

* ма кс

Калібр для перевіряння положення контакту і зусилля контакту в байонетних патронах B22d-3(90° / 135°) 7006-15-7

Калібри для перевіряння положення контакту і зусилля контакту в байонетних патронах B22d і BY22d 7006-15А-2

Калібри для перевіряння положення контакту і зусилля контакту в байонетних патронах B15d 7006-15В-1

Калібр для перевіряння положення контакту і зусилля контакту в байонетних патронах BA21d-3 (120°) 7006-15С-1

«Прохідний» калібр для цоколів ВА21-3 (120°) на готових лампах 7006-17-4

«Прохідний» калібр для цоколя на готових лампах BY22d 7006-17А-1

Калібр пробка для патронів BY22d 7006-17В-1

Калібр пробка для патронів ВА20 7006-18-2

Калібр для перевіряння наявності контакту в патронах ВА20 7006-18А-1

«Прохідний» калібр для цоколів B22d-3 (90° / 135°)/25х26 на готових лампах 7006-19-2

«Прохідний» калібр для цоколя на готовій лампі BAU15s 7006-19А-1

Калібр для байонетного патрона B22d-3 (90° / 135°) 7006-20-4

Калібр для перевіряння захисту від пошкодження горла колби і для перевіряння

наявності контакту в патронах Е27 7006-21-5

Калібр для перевіряння наявності контакту і захисту від випадкового дотику

під час вкручування ламп в патрони Е27 7006-22А-5

Калібр для приймання бокових контактів з гострими краями в патронах Е27 7006-22В-1

Калібр І для перевіряння пружності бокового контакту в патронах Е27 7006-22С-1

Калібр II для перевіряння пружності бокового контакту в патронах Е27 7006-22D-1

Калібр для перевіряння захисту від пошкодження горла колби і для перевіряння

наявності контакту в патронах Е40 7006-23-3

Калібр пробка для патронів Е40 для перевіряння захисту від випадкового дотику 7006-24-3

Калібр для перевіряння наявності контакту для готових ламп укомплектованих

цоколями Е39 7006-24А-1

«Прохідний» калібр для цоколів на готових лампах Е39 7006-24В-1

«Непрохідний» калібр для цоколів на готових лампах Е39 7006-24С-1

Калібр для перевіряння захисту від пошкодження горла колби і для перевіряння наявності контакту в патронах Е39 7006-24D-1

«Прохідний» калібр для нарізі патронів Е39 7006-24Е-1

Калібр для перевіряння максимального крутильного моменту під час вставляння

в патрони Е39 з корпусами-затискачами 7006-24F-1

Калібр для перевіряння мінімального крутильного моменту в патронах Е39

з корпусами-затискачами 7006-24G-1

«Прохідні» калібри для нарізі патронів ЕЮ, Е14 і Е40 7006-25-7

«Прохідний» калібр для патронів Е27 7006-25А-2

«Прохідний» калібр для патронів Е26 7006-25В-2

«Прохідний» калібр пробка для патронів Е12 7006-25С-1

«Прохідний» калібр для цоколів на готових лампах Е5 7006-25D-1

«Непрохідний» калібр для цоколів на готових лампах Е5 7006-25Е-1

«Прохідний» калібр пробка для перевіряння нарізі патронів Е5 7006-25F-1

«Непрохідний» калібр для перевіряння нарізі патронів Е5 7006-25G-1

«Прохідний» калібр для патронів Е17 7006-25Н-1

Калібр для перевіряння наявності контакту в патронах Е26 7006-25J-1

«Непрохідні» калібри для перевіряння нарізі патронів ЕЮ, ЕР10, EY10, Е14, Е27, Е39 і Е40 7006-26-4

«Непрохідний» калібр для патронів Е26 і E26d 7006-26А-2

«Непрохідний» калібр пробка для патронів Е12 7006-26В-1

«Непрохідний» калібр для патронів Е17 7006-26С-1

Калібр для перевіряння наявності контакту для ламп з цоколями Е17 7006-26D-1

Калібр для перевіряння наявності контакту в патронах Е17 7006-26Е-1

«Прохідний» калібр для цоколів на готових лампах Е40 7006-27-7

«Прохідний» калібр для цоколів Е10 7006-27А-2

«Прохідний» калібр для цоколів Е27 на готових лампах 7006-27В-1

«Прохідний» калібр для перевіряння розміру цоколів Е27 на готових лампах 7006-27С-1

«Прохідний» калібр для цоколів Е26, Е26/50х39, Е26/51х39 і E26d 7006-27D-3

«Прохідний» калібр для цоколів Е14 на готових лампах 7006-27F-1

«Прохідний» калібр для розміру S, цоколів Е14 на готових лампах 7006-27G-1

«Прохідний» калібр для цоколів на готових лампах Е12 7006-27Н-1

Додатковий «Прохідний» калібр для цоколів на готових лампах Е12 7006-27J-1

«Прохідний» калібр для цоколів на готових лампах Е17 7006-27К-1

«Непрохідний» калібр для цоколів ЕР10 7006-28-7

«Непрохідний» калібр для цоколів Е27 на готових лампах 7006-28А-1

«Непрохідний» калібр для цоколів Е14 на готових лампах 7006-28В-1

«Непрохідний» калібр для цоколів на готових лампах Е12 7006-28С-1

«Непрохідний» калібр для цоколів на готових лампах Е40 7006-28D-1

«Непрохідний» калібр для цоколів Е10 і EY10 7006-28Е-1

«Непрохідний» калібр для цоколів на готових лампах Е17 7006-28F-1

Калібр для перевіряння наявності контакту у лампах з цоколями Е26, Е26/50х39, Е26/51х39 і E26d (без фланця) 7006-29-3

Калібр для цоколів на готових лампах для перевіряння захисту від випадкового

дотику E26d 7006-29А-2

Калібр з базовим діаметром 23 мм для цоколів E26d 7006-29В-2

Калібр з базовим діаметром 13,2 мм для цоколів E26d 7006-29С-2

Калібр з базовим діаметром 10,4 мм для цоколів E26d на готових лампах 7006-29D-1

Калібр для перевіряння радіального розміщення проміжного контакту в патроні