НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Затверджено:

Наказ Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони

праці та гірничого нагляду

Зареєстровано:

В Міністерстві юстиції України

НПАОП 10.0-1.01-09

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ

Київ – 2009

УДК 622.33.01.2

БКК 33.21

П 68

Розроблено: Департамент охорони праці та надзвичайних ситуацій Міністерства вугільної промисловості України, МакНДІ, ДонВУГІ, НДІГС, НДІГМ, Донвуглереструктуризація.

Розробники:О.Брюханов (керівник), М.Льовкін (керівник), А.Алєксєєв, В.Бережинський, В.Дерев’янський, А.Долженков, В.Еренбург ,В.Зданевич, Н.Карнаух, А.Коваль, В.Колосюк, В.Коптиков, О.Коренєв, Б.Кривохижа, С.Крутенко, Ю.Кудинов, М.Кузьменко, Н.Куценков, В.Мамаєв, В.Медведєв, П.Пашковський, О.Рубінський, Ю.Товстик, Л.Якуба, І.Ященко.

Внесено:Департамент охорони праці та надзвичайних ситуацій Міністерства вугільної промисловості України, МакНДІ, Управління організації державного нагляду у вугільній промисловості Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду,

Уведено:

Замість НПАОП 10.0-1.01-05 Правила безпеки у

вугільних шахтах

РедакційнаПолтавецьВ.І.,СторчакС.О., АгеєвВ.Г., Брюханов О.М., Грядущий Б.А., Крутенко С.О., Льовкін М.Б.,

комісія:Пашковський П.С., Румежак О.М., Сургай М.С.,

СусловГ.М.,Хаджинов В.В.,ФранцишкоО.К.,Янко С.В., Ященко І.О.

Відповідальні за випуск: Ященко І.О., Брюханов О.М.

Передрукування заборонено

© Мінвуглепром України, МакНДІ, 2009

ЗМІСТ

Область застосування..................................................................................

6

Нормативні посилання................................................................................

6

Терміни визначення понять і скорочення……………………………......

10

1. Загальні вимоги промислової безпеки і охорони праці………….......

13

1.1. Основні положення……………………………………………….........

13

1.2. Вимоги до обладнання, матеріалів, технологій і програмних

засобів.....................................................................................................

19

1.3. Протиаварійний захист……………………………….....………........

21

1.4. Вимоги до шахтного персоналу..……………………………….........

25

1.5. Обов'язки працівників…………………………………………….......

29

2. Безпека гірничих робіт………..………………………………...............

32

2.1. Загальні вимоги…………………………………………………..........

32

2.2. Влаштування виходів з гірничих виробок……………………..........

33

2.3. Проведення та кріплення гірничих виробок.......................................

36

2.4. Ведення очисних робіт…………………………………………..........

47

2.5 Додаткові вимоги безпеки до розробки пластів,

схильних до газодинамічних явищ….....………………………..........

52

2.6. Утримання, ремонт і погашення виробок………………………........

54

2.7. Запобігання падінню людей і предметів у виробки……....................

56

3. Рудникова аерологія……………………….. ……………………….......

57

3.1. Рудникове повітря та вентиляційні мережі шахт……………………

57

3.2. Вентиляційне обладнання …………………………….....…………...

63

3.3. Вентиляторні установки….……………………………………...........

64

3.4. Провітрювання тупикових виробок…………………...………..........

67

3.5. Додаткові вимоги для шахт, небезпечних за газом.………...............

70

3.6. Дегазація пластів і вміщуючих пород.................................................

74

3.7. Боротьба з рудниковим пилом і пиловибухозахист…………….......

75

3.8. Контроль за станом атмосфери в гірничих виробках …...................

80

4. Шахтний транспорт і підйом .…………………………………….........

87

4.1 Пересування та перевезення людей і вантажів гірничими

виробками................................................................................................

87

4.2. Засоби шахтного транспорту……………………………………........

95

4.3. Колійне господарство…………………………………………...........

96

4.4. Локомотивна відкатка………........……………………………...........

97

4.5. Контактна мережа. Заряджання акумуляторних батарей………....

99

4.6. Конвеєрний транспорт…………………………………………..........

101

4.7. Шахтний підйом…………………………………………………........

103

4.8. Армування стволів шахт………………....……………………...........

110

4.9. Підйомні машини і прохідницькі лебідки………....…………..........

115

4.10. Вимоги до обслуговування………………………………….............

119

4.11. Сигналізація та зв'язок на шахтному транспорті та підйомі............

124

4.12. Шахтні канати…………………………………………………..........

126

4.13. Інструментальний контроль……..……………………………..........

136

4.14. Підвісні та причіпні пристрої………………………………….........

139

5. Електротехнічна безпека…………………………………………..........

141

5.1. Загальні вимоги до обладнання …....…………...……........................

141

5.2. Область і умови застосування електрообладнання……..……..........

143

5.3. Електричні проводки………………………………………….............

146

5.4. Електричні машини й апарати…………………………………..........

149

5.5. Камери для електричних машин і підстанцій………………….........

150

5.6. Компресорні установки та повітропроводи…………….……...........

151

5.7. Захист кабелів, електродвигунів і трансформаторів…………..........

153

5.8. Електропостачання дільниць і управління машинами………..........

155

5.9. Сигналізація та зв'язок…………………………………………..........

157

5.10. Заземлення……………………………………………………….......

158

5.11. Освітлення………………………………….…………………….......

160

5.12. Шахтні лампові……………………………………………….............

162

5.13. Контроль електрообладнання………………………………….........

163

6. Протипожежний захист і пожежна безпека……………………….......

166

6.1. Загальні вимоги…………………………………………………..........

166

6.2. Попередження підземних пожеж від самозаймання вугілля….........

167

6.3. Попередження підземних пожеж від зовнішніх причин……….......

169

6.4. Гасіння підземних пожеж…………………………………….............

171

6.5. Переведення підземних пожеж до категорії погашених та

розкриття дільниць з погашеними пожежами……………………….

172

6.6. Ведення робіт у районі пожежних дільниць…………………….......

173

6.7. Попередження, гасіння та локалізація пожеж на породних

відвалах…………………………………………………………………

173

7. Захист від затоплення гірничих виробок ………………………...........

174

7.1 Водовідливні установки та водовідлив………………………….........

174

7.2. Запобігання проривам води та газів із затоплених виробок і

водних об'єктів………………………………........................................

177

7.3. Запобігання проривам глини і пульпи в діючі гірничі виробки

179

8. Ліквідація та консервація (розконсервація) шахт і гірничих

виробок ……….....…………....................................................................

181

8.1. Ліквідація та консервація шахт...………………………………..........

181

8.1.1. Загальні вимоги....................................................................................

181

8.1.2. Запобігання аваріям.....………………………………………...........

183

8.2. Ліквідація гірничих виробок…………...……………………..............

185

8.3. Розконсервація шахт…………………………………………..............

186

Додаток 1

до пункту 2.6.2., 4.10.11. Правил безпеки у вугільних шахтах……..........

188

Додаток 2

до пунктів 3.3.4, 3.3.5. Правил безпеки у вугільних шахтах......................

190

Додаток 3

до пункту 3.3.6. Правил безпеки у вугільних шахтах…………….............

192

Додаток 4

до пунктів 3.5.10, 3.8.6, 3.8.7, 3.8.8. Правил безпеки у вугільних

шахтах............................................................................................................

194

Додаток 5

до пункту 3.7.21. Правил безпеки у вугільних шахтах…………...............

200

Додаток 6

до пункту 3.8.2. Правил безпеки у вугільних шахтах…………….............

203

Додаток 7

до пунктів 4.1.15, 4.1.16, 4.10.1,4.10.11, 4.14.4. Правил безпеки у вугільних шахтах………………………………………………….....................

213

Додаток 8

до пунктів 4.10.5, 4.10.11. Правил безпеки у вугільних шахтах……........

218

Додаток 9

до пунктів 4.10.11, 4.12.17. Правил безпеки у вугільних шахтах……….

220

Додаток 10

до пунктів 5.13.2, 5.13.6, 5.13.10. Правил безпеки у вугільних

шахтах……………………………………………………………………………….

223

Додаток 11

до пункту 6.2.13. Правил безпеки у вугільних шахтах…………...............

225

Додаток 12

до пункту 7.1.13. Правил безпеки у вугільних шахтах……………..........

227

Додаток 13

до пункту 8.1.1.2. Правил безпеки у вугільних шахтах…………………..

229

Додаток 14 Бібліографія...............................................................................

231

Область застосування:

Правила безпеки у вугільних шахтах поширюються на діючі та такі, що будуються, реконструюються, закриваються, та закриті гідрозахисні шахти, підприємства і організації, які виконують роботи на вугільній шахті, незалежно від форм власності. Вимоги ПБ обов'язкові для всіх працівників вугільної промисловості, які беруть участь у проектуванні, будівництві та експлуатації шахт, гірничих виробок, будівель, споруд, машин, обладнання, приладів і матеріалів, а також для осіб, чия робота або навчання пов'язані з відвідуванням шахт. Правила безпеки у вугільних шахтах розроблені з урахуванням вимог європейських норм і деталізують норми й вимоги гірничого законодавства та Закону України «Про охорону праці» у технологічному та організаційному плані.

Нормативні посилання

В цих Правилах безпеки є посилання на такі нормативні документи:

ГСТУ 10.1-00174088.001-2003 Системи кондиціонування рудникового повітря. Вимоги безпеки

ГСТУ 10.1-20329202.001-2002 Пиловий контроль. Метод пилового контролю, здійснюваного на підприємствах вугільної промисловості

ГСТУ 12.11.402-97 Речовини, матеріали та вироби для вугільних шахт. Методи визначення пожежної небезпеки

ГСТУ 29.2-04675545.004-2001 Установки попередження та гасіння пожеж водою автоматичні. Загальні технічні вимоги

ДБН А 2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

ДНАОП 0.03-3.24-97 Норми радіаційної безпеки (НРБУ-97)

ДНАОП 1.1.30-6.06-97 Основні положення із застосування дегазації під час пожеж в шахті

ДНАОП 0.00-4.05-03 Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСП 3.3.1.095-2002 Державні санітарні правила та норми „Підприємства вугільної промисловості”