ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду 13.12.2007 № 305

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „31” березня 2008 р. за № 264/14955

Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

„16” квітня 2008р. за № 416

НПАОП 24.0-3.03-07

НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ШШИХ ЗАСОБШ ЩДИШДУАЛЪНОГО ЗАХИСТУ працівникам Х!М!ЧНИХ ВИРОБНИЦТВ. ЧАСТИНА 2

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України “Про охорону праці”.
  2. Ці Норми застосовуються до працівників, зайнятих на роботах у хімічній галузі, професійна назва яких відповідає Класифікатору професій ДК 003 : 2005, зат-вердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375, та задіяних на підприємствах і організаціях хімічної галузі незалежно від форм власності.
  3. Норми визначають найменування та строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств хімічної галузі.
  4. Забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ здійснюється відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 № 170 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 18.11.96 за № 667/1692 (НПАОП 0.00 - 4.2696).
  5. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють служби охорони праці, створені відповідно до Закону України “Про охорону праці” та Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01.12.2004 за № 1526/10125.
  6. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.
 2. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЩАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ШШИХ ЗАСОБІВ ШДИВВДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ХIМIЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

рядка

з/п

Код згідно з ДК 003:05

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

2.1. ВИРОБНИЦТВО СОЛЯНОЇ КИСЛОТИ, ХЛОРИСТОГО ЦИНКУ

(КОЛОННИМ МЕТОДОМ) ТА ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦІЮ

1

8154.2

Апаратник

Костюм

К80

6

абсорбції

Білизна натільна

З

6

8152.1

Апаратник

Фартух прогумований

К80

черговий

конденсації

Черевики шкіряні або

К20Щ20

12

8154.1

Апаратник

чоботи гумові

К20-Щ|20

9

синтезу

Рукавиці

К80

1

8163.2

Машиніст

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

компресорних

Шолом

К80

6

установок

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

8163.2

Машиніст

Протигаз фільтруючий

до зносу

холодильних

На зовнішніх роботах

установок

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

1

2

3

4

5

6

Штани на утепленій підкладці

Апаратнику синтезу, абсорбції додатково:

Рукавички трикотажні

Тн

Ми

36

1

2

8153.2

8151.2

8353.2

8163.2

Апаратник

відстоювання

Апаратник

розчинення

Апаратник

фільтрації

Машиніст

насосних

установок

Костюм

Фартух прогумований Туфлі цільногумові Рукавички гумові Рукавиці

Протигаз фільтруючий

К20

К80

К20Щ20

К50Щ50

Ми

12

черговий

9

чергові

1

до зносу

3

8154.2

Апаратник

гашення

вапна

Костюм

Білизна натільна Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

К80

З

К80

К20Щ20

К80

К50Щ50

ЗН

12

6

черговий

12

1

чергові до зносу до зносу

4

8154.2

8151.2

Апаратник

нейтралізації

Апаратник

приготування

хімічних

розчинів

Костюм

Білизна натільна Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

К80

З

К20Щ20

К50Щ50

К80

ЗН

12

6

9

чергові

1

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

5

8159.2

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці Рукавиці КР Рукавички гумові Окуляри захисні Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

К80

З

К20Щ20

К20-Щ|20

К80

К50Щ20

К50Щ50

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12

6

12

чергові

3

1

1

до зносу до зносу

36

36

36

6

8152.2

7215.2

8333.3

Апаратник

сушіння

Транспорту

вальник

Транспорту

вальник

Костюм Чоботи гумові Рукавиці

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20

К20Щ20

К50

Тн

12

9

1

до зносу 36

7

9411

8290.2

Вагар

Маркувальник

Комбінезон Фартух Чоботи гумові Рукавички гумові

К20

З

К20Щ20

К50Щ50

12

черговий

12

чергові

1

2

3

4

5

6

Рукавиці

Протигаз фільтруючий

Ми

1

до зносу

8

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці КР Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

К80

З

К20Щ20

Эн

Эн

К50Щ20

Тн

Тн

Тн30

12

6

12

чергові

чергові

1

до зносу

36

36

36

9

8159.3

Завантажувач-

вивантажувач

Костюм

Білизна натільна Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К80

К20Щ20

К80

К50Щ50

Тн

6

6

черговий

9

1

чергові до зносу

36

1

2

3

4

5

6

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

10

8159.1

Лаборант

Халат

К20

12

хімічного

Туфлі цільногумові

К20Щ20

12

аналізу

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

11

1222.2

Майстер

Костюм

К80

12

1222.2

Старший

Білизна натільна

З

6

майстер

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

1222.2

Майстер зміни

Рукавиці

К80

1

3115

Механік

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1222.2

Начальник

Протигаз фільтруючий

до зносу

дільниці

На зовнішніх роботах

1222.2

Начальник

узимку додатково:

зміни

Куртка на утепленій

Тн

36

1222.2

Помічник

підкладці

начальника

зміни

1222.2

Начальник

відділення

12

9322

Підсобний

Костюм

К80

12

робітник

Білизна натільна

З

6

7215.2

Такелажник

Фартух прогумований

К80

черговий

Чоботи гумові

К20Щ20

12

Рукавиці

К80

4

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Протигаз фільтруючий

до зносу

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Тн

Тн

36

36

13

7241.1

7233.1

7136.2

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики Слюсар- ремонтник Слюсар- сантехнік

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Рукавички трикотажні Шолом

Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

К80

З

К20Щ20

К80

К50Щ50

Ми

К80

ЗН

Тн

Тн

Тн30

6

6

6

1

1

1

12

до зносу до зносу

36

36

36

14

9322

Укладальник-

пакувальник

Костюм

Білизна натільна Фартух Чоботи гумові

К20

З

З

К20Щ20

9

6

черговий

12