ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 08.05.1996 № 78

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БАЗ, СКЛАДІВ І СХОВИЩ, ВИКОНАННІ ВАНТАЖО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ОБ'ЄКТАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

(ДНАОП 7.1.00-1.03.96)

Дата введення 10.09.1996

 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо- розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі (далі — Правила) розповсюджуються на об’єкти оптової торгівлі споживчої кооперації України, а також інших відомств і організацій незалежно від форм власності.

Правила установлюють основні вимоги з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, обов’язкові для виконання при проектуванні, будівництві, монтажі, реконструкції, технічному переоснащенні і експлуатації оптових підприємств.

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо- розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для вантажо-розвантажувальних робіт на базах і складах споживчої кооперації, затверджені ЦК профспілки працівників держторгівлі і споживчої кооперації 18.10.66. (НАОП 7.1.20-1.02-66).

Для забезпечення охорони праці на оптових підприємствах необхідно також керуватися стандартами, будівельними нормами і правилами, правилами улаштування електроустановок, міжгалузевими правилами охорони праці, нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами, що регламентують вимоги з охорони праці.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Дані Правила використовують чинні в Україні такі нормативні документи:

Позначення

Назва нормативного акта

Затвердження нормативного акта

Дата (документ №)

Організація

Закон України «Про охорону праці»

14.10.92 № 2695-XII

Верховна Рада

Закон України «Про пожежну безпеку»

17.12.93 № 3747-XII

Верховна Рада

Закон України «Про дорожній рух»

28.01.93

Верховна Рада

Закон України «Про споживчу кооперацію»

10.04.92 № 2266-XII

Верховна Рада

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

24.02.94

Верховна Рада

ДНАОП

0.00-1.02-92

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

17.06.92

Держгіртех- нагляд України

ДНАОП

0.001.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

16.12.92 Наказ № 128

Держнагляд-

охоронпраці

України

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

18.10.94 Наказ № 104

Держнагляд-

охоронпраці

України

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

26.05.94 Наказ № 51

Держнагляд-

охоронпраці

України

ДНАОП

0.00-1.09-94

Правила реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Зареєстровано:

 1. Наказ № 26

12.05.94

за №98/307

Держнагляд-

охоронпраці

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.00-1.11-90

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

09.01.90

Держгіртех- нагляд СРСР

ДНАОП

0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

07.12.71

Держгіртех- нагляд СРСР

ДНАОП

0.00-1.19-83

Правила перевезення вибухонебезпечних матеріалів автомобільним транспортом

22.11.83

Держгіртех- нагляд СРСР

ДНАОП

0.00-1.20-90

Правила безпеки у газовому господарстві

26.12.90 постанова № 3

Держпром-

атомнагляд

СРСР

Позначення

Назва нормативного акта

Затвердження нормативного акта

Дата (документ №)

Організація

ДНАОП

0.00-1.21-84

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів

Зміни:

21.12.84

1988

Міненерго

СРСР

ДНАОП

0.00-4.03-93

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

10.08.93

№623

Зміни: 23.02.94 № 97

Кабінет

Міністрів

України

ДНАОП

0.00-4.04-93

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці

17.09.93 № 754

Кабінет

Міністрів

України

ДНАОП

0.00-4.05-93

Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації

06.10.93 № 831

Кабінет

Міністрів

України

ДНАОП

0.00-4.07-93

Положення про державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці підприємств

07.10.93 Постанова № 838

Кабінет

Міністрів

України

ДНАОП

0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Зареєстровано:

 1. Наказ № 30

12.05.94

за № 95/304

Держнаглядохо

-ронпраці

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.00-4.13-94

Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці

01.03.94 Наказ № 16

Держнагляд-

охоронпраці

України

ДНАОП

0.00-4.14-94

Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

Зареєстровано:

 1. Наказ № 19

12.05.94

за № 94/303

Держнагляд-

охоронпраці

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Зареєстровано:

 1. Наказ № 73
 2. за № 140

Держнагляд-

охоронпраці

України

Мінюст

України

Позначення

Назва нормативного акта

Затвердження нормативного акта

Дата (документ №)

Організація

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Зареєстровано:

 1. Наказ № 94
 2. за № 154

Держнагляд-

охоронпраці

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Зареєстровано:

 1. Наказ № 123
 2. за № 196

Держнаглядохо

рон-праці

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві Зареєстровано:

 1. Наказ № 132

07.02.94

за № 20/229

Держнагляд-

охоронпраці

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.03-1.07-73

Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання № 1042-73

1973

Мінохорони здоров’я СРСР

ДНАОП

0.03-1.08-73

Санітарні правила зберігання, транспортування та застосування мінеральних добрив у сільському господарстві № 1049-73

1973

Мінохорони здоров’я СРСР

ДНАОП

0.03-1.12-73

Санітарні правила зберігання, транспортування та застосування пестицидів (отрутохімікатів) у сільському господарстві №1123-73

1973

Мінохорони здоров’я СРСР

ДНАОП

0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування промислових підприємств СН № 245-71

05.11.71

Мінохорони здоров’я СРСР

ДНАОП

0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць

1984

№ 3044-84

Мінохорони здоров’я СРСР

ДНАОП

0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях СН № 3223-85

12.03.85

Мінохорони здоров’я СРСР

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Зареєстровано:

 1. Наказ № 241
 2. за № 194

Мінохорони

здоров’я

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій Зареєстровано:

 1. Наказ № 45

21.06.94

за № 136/345

Мінохорони

здоров’я

України

Мінюст

України

Позначення

Назва нормативного акта

Затвердження нормативного акта

Дата (документ №)

Організація

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Зареєстровано:

 1. Наказ № 46

28.07.94

за № 176/385

Мінохорони

здоров’я

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Зареєстровано:

 1. Наказ № 256
 2. № 51/260

Мінохорони

здоров’я

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.05-3.03-81

Типові норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям різних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв

12.02.81

№ 46/П-2 Зміни:

 1. № 289/П-8

06.11.86

№476/П-12

Держкомпраці

СРСР

ДНАОП

0.05-3.05-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на будівельних, будівельномонтажних та ремонтно-будівельних роботах

09.06.81

№ 166/П-51 Зміни:

 1. № 120/П-6
 2. № 289/П-8
 3. № 230/П-6

Держкомпраці

СРСР

ДНАОП

0.05-5.01-83

Інструкція про порядок забезпечення робітників і службовців спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

24.05.83

№ 100/П-9 Зміни: 21.08.85.

№ 289/П-8 24.03.87 № 177/П-4

Держкомпраці

СРСР

ДНАОП

0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

01.08.93

Постанова № 442

Кабінет Міністрів України

НАОП

1.1.10-1.04-85

Правила безпеки при роботі з інструментом та пристроями

30.04.85

Міненерго

СРСР

НАОП

1.3.00-1.02-72

Правила захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості

31.01.72

Мінхімпром

СРСР

НАОП

5.1.11-1.42-86

Правила технічної експлуатації залізниць СРСР ЦТЕХ-4345

02.01.86

Міністерство

шляхів

сполуче-ння

СРСР