ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НАКАЗ

від 17 травня 2004 року № 126

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 червня 2004 р. за № 699/9298

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 1 жовтня 2007 року № 233

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 № 29/2003, постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 № 952 «Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки», Зведеного плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2004 рік, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.03.2004 № 77,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві (далі — Норми), що додаються.
 2. Наказ набирає чинності з 1 серпня 2004 року.
 3. Управлінню організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду (Дерновий Л. К.) подати Норми на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Норм.
 5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М. В.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.
 6. З набранням чинності цих Норм вважати такими, що не застосовуються на території України:

- «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 9 червня 1981 р. № 166/П-5, із змінами;

 • «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам специфических профессий (должностей) строительства метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 20 лютого 1980 р. № 43/П-2.
 1. Державному підприємству «Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України» (Баженов О. К.) забезпечити:
 • видання і розповсюдження Норм;
 • вивчення Норм посадовими особами органів Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій та підприємств будівельної галузі під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
 1. Загальному відділу (Лавков С. П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету ПлетньоваВ. А.

Г олова КомітетуС.СТОРЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 17 травня 2004 р. № 126

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 7 червня 2004 р. за № 699/9298

НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ, ЗАЙНЯТИМ У БУДІВЕЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки» від 8 серпня 2001 року № 952, Зведеного плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2004 рік, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.03.2004 № 77.
 3. Ці Норми поширюються на організації та підприємства (незалежно від форм власності та підпорядкування), що виконують підрядним або господарським способом такі роботи: будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, дорожньо-будівельні, електромонтажні, сантехнічні, налагоджувальні, спеціальні, з будівництва метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення тощо.
 4. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у будівельному виробництві, перелік яких відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2005 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375 (із змінами і доповненнями). Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (надалі — ЗІЗ) в залежності від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007р. № 233)

 1. Крім цих Норм, працівники організацій і підприємств будівельного комплексу, які виконують роботи, що відносяться до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з «Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств», затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. № 47/П-2, із змінами, а також згідно з чинними Нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки.
 2. Порядок забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 № 170 і зареєстрованим Міністерством юстиції України 18.11.96 за № 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.2696). Згідно із цим Положенням власник або уповноважений ним орган зобов’язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що відповідають вимогам чинних нормативних актів.
 3. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони праці організацій і підприємств.
 4. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки -уповноважена найманими працівниками особа.
 5. При постійній роботі у населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до законодавства України, терміни носіння зимового спецодягу та спецвзуття зменшуються на 12 місяців.
 6. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на будівельних, монтажних та ремонтно-

будівельних роботах

п/п

Код згідно з Класифікатором професій ДК 003:2005

Назва професії (посади)

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ

Термін

носіння,

місяці

1

2

3

4

5

6

1

7214.2

Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно- будівельні роботи)

Костюм брезентовий

МпЗ

12

Черевики шкіряні

МпЗ

12

Рукавиці брезентові

Мп

1

Каска

-

до зносу

Під час установлення та укладання арматури на зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20

36

2

8332.2

Асфальтобетонних

На розливі в’яжучого матеріалу із розподільників:

Комбінезон бавовняний

МиЗ

12

Черевики шкіряні

МиЗ

12

або

Напівчоботи шкіряні

МиЗ

12

Жилет сигнальний

Со

6

п/п

Код згідно з Класифікатором професій ДК 003:2005

Назва професії (посади)

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ

Термін

носіння,

місяці

1

2

3

4

5

6

Рукавиці брезентові

Ми

1

На зважуванні та дозуванні матеріалів:

Комбінезон бавовняний

МиЗ

12

Черевики на дерев’яній підошві

Тп

6

Рукавиці комбіновані

Ми

до зносу

Респіратор

газопилозахисний

-

до зносу

На виконанні робіт з укладання гарячого асфальтобетону:

Куртка бавовняна

МиЗ

12

Брюки бавовняні

МиЗ

12

Черевики на дерев’яній підошві

Тп

6

Рукавиці брезентові

Ми

1

Наколінники брезентові (на ваті)

Ми

до зносу

Респіратор

газопилозахисний

-

до зносу

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

24

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

24

Напівчоботи утеплені

Тн20

36

3

8152.2

Асфальтобетонник-

варильник

Костюм брезентовий

Нм

12

Черевики шкіряні

Нм

12

Рукавиці брезентові

Ми

1

Респіратор

газопилозахисний

-

до зносу

4

7123.2

Бетоняр

Костюм брезентовий

ВнЗ

12

Чоботи гумові

СмВ

18

Черевики шкіряні

МиЗ

12

Рукавиці комбіновані

ВуМи

до зносу

Каска

-

до зносу

На роботах з віброінструментом:

Рукавиці антивібраційні замість рукавиць

Мв

2