Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 року N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474

З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових), затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292, що додаються.

2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.

 Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 р. N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1208/14475 

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961

1. Пункт 1.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 (далі - Правила)".

2. У пункті 1.2 Типової інструкції слово "власник" та у пункті 2.3 Типової інструкції слова "адміністрація підприємства" і далі за текстом замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках.

3. У пункті 1.4 Типової інструкції і далі за текстом слово "робітники" замінити словом "працівники" у відповідних відмінках.

4. У пункті 1.6 Типової інструкції і далі за текстом слова "особою, відповідальною за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами" замінити словами "працівником, відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами" у відповідних відмінках.

5. У пункті 1.9 Типової інструкції слова "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів" замінити словами та цифрами "Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів", затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533".

6. Пункт 1.10 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.10. Перед допуском до роботи кранівників та їх помічників проводиться перевірка знань Правил, інструкцій для стропальників, інструкцій заводів-виробників з експлуатації вантажопідіймальних кранів, інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку, встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511".

7. Пункти 1.11 та 1.12 Типової інструкції вилучити. У зв'язку з цим пункти 1.13 та 1.14 Типової інструкції вважати пунктами 1.11 та 1.12 відповідно.

8. У пункті 2.9 Типової інструкції і далі за текстом слова "особі, відповідальній за утримання вантажопідіймального крана в справному стані й інформує особу, відповідальну за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами" замінити словами "працівнику, відповідальному за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані, й інформує працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами".

9. Пункт 6.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "6.1. Кранівник баштового крана, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України".

 Начальник управління організації державного нагляду у металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду В. І. Іванченко  

 

УТВЕРЖДЕНО

 

приказом Государственного

 

комитета Украины по надзору

 

за охраной труда

 

от 14 ноября 1995 г. №175

(ограничители грузоподъемности или грузового момента, высоты подъема груза, подъема и опускания стрелы, механизма передвижения, поворота; указателя грузоподъемности, тормозные электромагниты, сигнальные устройства, электрическую защиту и другие), заклинивать контакторы, а также производить работу краном при их бездействии или неисправности.

3.12. При подъеме стрелы крановщик должен следить, чтобы стрела не поднималась выше положения, соответствующего наименьшему рабочему вылету.

3.13. При необходимости перемещения грузов над перекрытием, под которым размещены производственные, жилые или служебные помещения, где находятся люди, крановщик может приступать к работе только после получения письменного распоряжения руководства предприятия, ознакомления с мероприятиями по безопасной транспортировке грузов и под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.14. Не разрешается производить подъем, опускание и перемещение груза при нахождении людей под грузом; в тех случаях, когда, исходя из производственных условий, перемещение груза над людьми является неизбежным, оно может быть допущено лишь на основании письменного разрешения руководства предприятия, выданного крановщику, и после принятия руководством необходимых мер безопасности и ознакомления с ними крановщиков, стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.15. При подъеме и перемещении груза крановщик должен руководствоваться следующим:

3.15.1. Производить подъем и перемещение груза только по сигналам стропальщика или сигнальщика. Если возникает необходимость поручить подачу сигналов другим лицам (прорабу, мастеру, бригадиру), то крановщик должен быть об этом заранее предупрежден. Если сигнал подается неправильно, вопреки инструкции, то крановщик не должен производить работу. За повреждения, которые произошли в результате неверно поданного сигнала, несет ответственность лицо, подавшее неправильный сигнал, и крановщик, если он видел поднимаемый груз.

3.15.2. Грузоподъемность крана для каждого вылета стрелы определять по указателю грузоподъемности.

3.15.3. При погрузке и разгрузке автомашин и прицепов к ним, железнодорожных платформ и полувагонов работа крана разрешается только при отсутствии людей на транспортных средствах, в чем крановщик должен предварительно убедиться.

3.15.4. Крюк подъемного механизма устанавливать над грузом так, чтобы при подъеме груза исключалось косое натяжение грузового каната.

3.15.5. При подъеме груза весом, близкому к разрешенной грузоподъемности для данного вылета стрелы, необходимо предварительно поднять его на высоту не более 200-300 мм, чтобы убедиться в устойчивости крана и исправности действия тормозов, а также правильности строповки груза, после чего производить его подъем на нужную высоту.

3.15.6. Перемещаемые в горизонтальном направлении грузы следует предварительно поднять на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов.

3.15.7. При подъеме груза расстояние между обоймой крюка и блоками на стреле должно быть не менее 0,5 м.

3.15.8. Укладка и разгрузка груза должна производиться равномерно, без нарушения установленных для складирования грузов габаритов и без загромождения проходов.

3.15.9. Подъем и перемещение мелкоштучных грузов должны производиться в специально предназначенной для них таре.

3.15.10. Перед подъемом груза из колодца, траншеи или котлована, а также перед опусканием груза в них, крановщик должен предварительно убедиться, опустив порожний (ненагруженный) крюк, в том, что при его низшем положении на барабане лебедки остается не менее 1,5 витка каната, не считая витков, находящихся под зажимным устройством.

3.15.11. Внимательно следить за канатами; в случае спадания их с барабана или блоков, образовании петель, обнаружении поврежденных канатов необходимо прекратить работу крана.

3.15.12. При подъеме и опускании груза, находящегося вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, автомашины, станка или другого оборудования крановщик предварительно должен убедиться в отсутствии стропальщиков или других людей между поднимаемым грузом и указанными частями здания, транспортными средствами, оборудованием, а также в невозможности задевания стрелой или поднимаемым грузом за стены, колонны, вагоны и другое. Укладка грузов должна производиться без нарушения равновесия полувагонов, вагонеток, платформ.

3.15.13. При одновременной работе нескольких башенных кранов на одном пути во избежание столкновения, необходимо соблюдать расстояние между кранами или подвешенными грузами не менее 5 м, крановщики должны предупреждать сигналами друг друга сигналами о приближении своего крана.

3.16. Крановщику запрещается включать механизмы крана, когда на поворотной части его или у механизмов находятся люди, кроме случаев осмотра крана лицом, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, слесарями или электромонтерами, ремонтирующими его; при таких осмотрах крановщик может включать механизмы крана только по их сигналам.

3.17. При подъеме и перемещении грузов крановщику запрещается:

3.17.1. Допускать к строповке, обвязке и зацепке грузов работников не имеющих удостоверения стропальщиков, а также применять грузозахватные приспособления без бирок или клейм; крановщик в этих случаях должен прекратить работу краном и поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.17.2. Производить погрузку или разгрузку грузов краном при отсутствии схем правильной строповки, обвязки и зацепки перемещаемых грузов.

3.17.3. Поднимать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета стрелы; если крановщик не знает массы груза, то он должен получить сведения о массе груза у лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.17.4. Производить резкое торможение при повороте стрелы с грузом.

3.17.5. Подтаскивать груз по земле, рельсам или лагам крюком крана при косом натяжении канатов.

3.17.6. Отрывать крюком груз, засыпанный землей или примерзший к земле, заложенный другими грузами, закрепленный болтами или залитый бетоном, а также раскачивать груз с целью его отрыва.

3.17.7. Освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления (стропы, клещи и другие).