УТВЕРЖДЕНО

 

приказом Государственного

 

комитета Украины по надзору

 

за охраной труда

 

от 25 сентября 1995 г. №135

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯпо безопасному ведению работ для стропальщиков (зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны

Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 року N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474

З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових), затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292, що додаються.

2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.

 Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов 

Відсутні в наказі

4. Обязанности стропальщиков при подъеме и перемещении груза.

4.1. Перед выполнением каждой операции по подъему и перемещению груза стропальщик должен лично подать соответствующий (жестом, а при длине стрелы до 10 м — голосом) сигнал крановщику или сигнальщику, а при обслуживании одного крана несколькими стропальщиками сигнал подает старший стропальщик.

4.2. Перед подачей сигнала о подъеме груза стропальщик должен :

а) убедиться, что груз надежно застроплен и ничем не удерживается;

б) проверить, нет ли на грузе незакрепленных деталей и инструмента; при подъеме труб большого диаметра проверить, чтобы в них не было земли, льда, или других предметов, которые могут выпасть при подъеме и перемещении;

в) убедиться, что груз не может во время подъема за что — либо зацепиться;

г) убедиться в отсутствии людей возле груза, между поднимаемым грузом и стенами, колоннами, штабелями, станками и другим оборудованием.

Перед подъемом груза стреловым краном стропальщик должен проверить также отсутствие людей возле самого крана, на его неповоротной платформе, в зоне опускания стрелы, груза и выйти сам из опасной зоны.

4.3. При подъеме и перемещении груза стропальщик должен:

а) подать сигнал для подъема груза на высоту 200 — 300 мм, проверить правильность его строповки, равномерность натяжения ветвей стропов, устойчивость крана, действие тормозов и только после этого подавать сигнал о подъеме груза на необходимую высоту; при необходимости исправления строповки груз необходимо опустить на землю;

б) при снятии груза с фундаментных болтов следить, чтобы подъем производился с наименьшей скоростью, без перекосов, заеданий и горизонтального перемещения груза до полного снятия его с болтов;

в) проверить по указателю грузоподъемности, перед подъемом груза стреловыми самоходными кранами, что установленный крановщиком вылет стрелы соответствует массе поднимаемого груза;

г) перед горизонтальным перемещением груза убедиться, что он поднят на высоту не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;

д) сопровождать груз при перемещении и следить, чтобы он не перемещался над людьми и не мог за что-либо зацепиться; если сопровождать груз не представляется возможным, то за его перемещением должен следить крановщик крана, а если груз находится в зоне, не обозреваемой из кабины крановщика — должен следить второй стропальщик или сигнальщик;

е) для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъема или перемещения применять специальные оттяжки;

ж) укладку груза производить равномерно, без нарушений установленных для складирования габаритов и без загромождения проходов и проездов, чтобы расстояние от выступающих элементов поворотной части стрелового самоходного крана (автомобильного, гусеничного, железнодорожного, пневмоколесного) до груза было не менее 1 м, а от выступающих элементов башенного, портального и козлового крана — не менее 0,7 м; при невозможности соблюдения этого условия работы должны быть прекращены; укладка груза в вагонетки, полувагоны и на платформы, а также снятие его не должны вызывать нарушения равновесия указанных транспортных средств, сами транспортные средства при этом укрепляются во избежание их произвольного перемещения;

з) подъем сыпучих и мелкоштучных грузов производить в специально предназначенной таре; при этом заполнять тару выше установленной нормы не допускается.

4.4. При подъеме и перемещении грузов стропальщику запрещается:

а) находиться на грузе во время подъема или перемещения, а также допускать подъем или перемещение груза, если на нем находятся люди;

б) находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним других людей;

в) оттягивать груз во время его подъема, перемещения, или опускания;

г) находиться самому и допускать пребывание людей на железнодорожной платформе, в полувагоне, кузове автомобиля при ведении погрузочно-разгрузочных работ грейферными или магнитными кранами;

д) освобождать с помощью кранов защемленные съемные грузозахватные приспособления.

4.5. При работе стреловых самоходных кранов вблизи линии электропередачи стропальщик должен быть особенно внимательным.

Во избежание поражения током стропальщик перед каждой операцией, вызывающей необходимость соприкосновения с грузом, стропами, крюком или элементами крана, должен убедиться, что стрела крана или канаты не находятся на опасном приближении к проводам линии электропередачи.

4.6. При работе стреловых самоходных и башенных кранов, во избежание зажатия между поворотной и неповоротной частями крана, стропальщик не должен находиться в опасных местах.

4.7. Если стропальщик во время перемещения груза заметит неисправность крана, подкранового пути или иную опасность, он обязан немедленно подать сигнал о прекращении перемещения груза и сообщить о неисправности крановщику.

5. Обязанности стропальщиков при опускании груза

5.1. Перед опусканием груза стропальщик обязан:

а) предварительно осмотреть место, на которое будет опускаться груз и убедиться в невозможности его падения, опрокидывания или сползания;

б) на место установки груза, в случае необходимости, предварительно уложить прочные подкладки для удобства извлечения стропов из-под него;

в) снимать стропы с груза или крюка лишь после того, как груз будет надежно установлен, а при необходимости и закреплен.

5.2. Стропальщику запрещается устанавливать груз на временные перекрытия, трубы, кабели и другие места, не предназначенные для укладки груза.

6.Ответственность стропальщиков.

6.1. Стропальщик, обученный и аттестованный в соответствии с Правилами, несет личную ответственность за нарушения требований, изложенных в настоящей Типовой инструкции в соответствии с действующим законодательством Украины.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКОВ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

3. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКОВ ПРИ ОБВЯЗКЕ И ЗАЦЕПКЕ ГРУЗОВ

4. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКОВ ПРИ ПОДЪЕМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗА.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКОВ ПРИ ОПУСКАНИИ ГРУЗА

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОПАЛЬЩИКОВ.