Таблиця 13 – Ширина смуги відведення автомобільної дороги IV категорії у виїмці

у метрах

Глибина

виїмки, м

Місцевість з поперечним уклоном

від, 0 % до 9,0 %

більше 9,0 %

Крутизна укосів земляного полотна

1:2,0

1:1,75

1:50

1:2,0

1:1,75

1:1,50

1

24

23

22

39

37

35

2

28

27

25

40

38

36

3

32

30

28

44

42

39

4

36

34

31

48

45

42

5

40

37

34

52

49

45

6

44

41

37

56

52

48

7

48

44

40

59

55

51

8

52

48

43

63

59

54

9

56

51

46

67

62

57

10

60

55

49

-

-

-

11

64

58

52

-

-

-

12

68

62

55

-

-

-

Таблиця 14 – Ширина смуги відведення автомобільної дороги V категорії у виїмці

(одна смуга руху)

у метрах

Глибина

виїмки, м

Місцевість з поперечним уклоном

від 0 % до 9,0 %

більше 9,0 %

Крутизна укосів земляного полотна

1:2,0

1:1,75

1:1,50

1:2,0

1:1,75

1:1,50

1

26

25

23

35

33

32

2

26

25

23

37

36

33

3

30

28

26

41

39

36

4

34

32

29

45

43

39

5

38

35

32

49

46

42

6

42

39

35

52

50

45

7

46

42

38

56

53

48

8

50

46

41

60

56

51

9

54

49

44

-

60

54

10

58

53

47

-

-

-

11

62

56

50

-

-

-

12

66

60

53

-

-

-

2 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОРОЖНІХ РОЗВ'ЯЗОК

2.1 Земельні ділянки для розміщення дорожніх розв'язок у різних і в одному рівнях.

2.2 Розміри земельних ділянок, які відводяться для розміщення розв'язок, визначаються виходячи з умов розташування всіх елементів дорожньої розв'язки.

2.3 Основні схеми дорожніх розв'язок у різних рівнях для автомобільних доріг І і II категорій згідно з

ДБН В.2.3-4 наведені в додатку Е.

2.4 Основні схеми дорожніх розв'язок в одному рівні наведені в додатку Ж.

2.5 Проектні значення елементів дорожньої розв'язки приймаються відповідно до вимог і положень

ДБН В.2.3-4 залежно від категорії доріг, що перехрещуються, швидкості руху на ліво- і правоповоротних з'їздах, а також топографічних і геологічних умов місцевості.

Таблиця 15 – Площа земельних ділянок для розміщення дорожніх розв'язок у різних рівнях

Тип

перехрещення,

примикання

Схема

Число смуг руху на

основній

дорозі

Площа земельних ділянок, га

на перехрещенні з

числом смуг

на примиканні

з числом смуг

4

2

4

2

Перехрещення

"Лист конюшини" (повний)

4

30

25

-

-

2

25

20

-

-

"Лист конюшини" (неповний)

4

-

19

-

-

2

19

14

-

-

З розподільними кільцями

4

-

9

-

-

2

9

6

-

-

Примикання

"Труба"

4

-

-

-

7

2

-

-

-

5

Таблиця 16 – Площа земельних ділянок для розміщення дорожніх розв'язок в одному рівні

Тип

перехрещення, примикання

Схема

Число смуг руху на основній

дорозі

Площа земельних ділянок, га

на перехрещенні

з числом смуг

на примиканні

з числом смуг

4

2

4

2

Перехрещення

Е.2

4

-

1,0

-

-

2

-

0,8

-

-

Примикання

Е.1

4

-

-

-

0,7

2

-

-

-

0,5

2.6 Земельні ділянки, що відводяться тимчасово на час будівництва (реконструкції) автомобільних доріг, визначаються в робочих проектах індивідуально.

Додаток А

(довідковий)

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги

Додаток Б

(обов'язковий)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Б.1 Інженерне облаштування. Спеціальні споруди та засоби, призначені для забезпечення безпечних та зручних умов руху (освітлення, технологічного зв'язку, вимірювання вагових і габаритних параметрів транспортних засобів, примусового зниження швидкості руху тощо).

Б.2 Об'єкти дорожнього сервісу. Спеціально облаштовані місця зупинки маршрутних транспортних засобів, майданчиків відпочинку, видові майданчики, автозаправні станції, пункти технічного обслуговування, мотелі, пункти приймання їжі та питної води, автопавільйони, туалети, урни та контейнери для сміття.

Б.З Смуга відведення автомобільної дороги. Земельна ділянка, що надається у встановленому законодавством порядку для розміщення конструктивних елементів автомобільної дороги, а також захисних і декоративних лісонасаджень, архітектурних форм і споруд, що необхідні для утримання і використання зазначених елементів.

Б.4 Технічні засоби. Спеціальні технічні засоби, призначені для організації та регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, сигнальні стовпчики, транспортні та пішохідні огорожі різних типів, світлофорне обладнання тощо).

Б.5 Штучні споруди. Інженерні споруди, призначені для руху транспортних засобів і пішоходів через природні та інші перешкоди, а також сталого функціонування автомобільної дороги (мости, шляхопроводи, естакади, віадуки, тунелі, надземні та підземні пішохідні переходи, наплавні мости та поромні переправи, розв'язки доріг, підпірні стінки, галереї, уловлювальні з'їзди, снігозахисні споруди, протилавинні і протисельові споруди тощо).

Додаток Д

(довідковий)

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ШИРИНИ СМУГИ ВІДВЕДЕННЯ

1 Ширина смуги відведення розраховується за формулами*:

а) насип заввишки до

CB = B + 2 (H · У + h · y + BK + 1,5 h + 1,0),(1)

де У = 4; БК = , h 1,0 м – для дороги І – III категорій;

У = 3; БК = , h < 1,0 м – для дороги IV – V категорій;

б) насип заввишки від до

CB = B + 2 (H · m + h · m + BK + 1,5 h + 1,0),(2)

де m = 1,50; 1,75 або 2,00; БК = , h < ;

в) насип заввишки від до

СВ = В + 2 (6,0 · m + (Н – 6,0) · n + h · n + БК + 1,5 h + 1,0),(3)

де m = 1,50 і 1,75 – при висоті насипу до ;

n = 1,75 і 2,00; БК = , h < 1,0 м – при висоті насипу більше ;

г) виїмка завглибшки від до

СВ = В + 2 (У · Н + 1,0),(4)

де У = 10 – укіс виїмки;

д) виїмка завглибшки від до

CB = B + 2 ( (H + h) m + h · У + BK + 1,0),(5)

де У = 4; m = 1,50 і 1,75 або 2,0 h = , БК = і 2,0 м – для дороги І – III категорій;

У = 3; m = 1,50 і 1,75 або 2,0 h = і , БК = 0,6 м – для дороги IV – V категорій;

* Умовні позначення:

СВ – ширина смуги відведення, м;

В – ширина земляного полотна між брівками, м;

Н – висота насипу або глибина виїмки, м;

h – глибина бічної канави, м;

БК – ширина бічної канави, м;

У – укіс;

m – крутизна укосу насипу або виїмки;

n – крутизна нижньої частини укосу насипу;

БТ – ширина банкета, м;

НК – ширина нагірної канави, м;

1,0 – запобіжна смуга, м.

2 При влаштуванні насипу або виїмки на косогірній місцевості з поперечним уклоном більше 9 % (1:101:3), крім смуги відведення, яка необхідна для розміщення основних елементів земляного полотна з укосами і водовідвідними канавами, передбачено відведення додаткової смуги для розташування з нагірного боку банкета завширшки і нагірної канави завширшки по дну і завглибшки .

Додаток Е

(довідковий)

СХЕМИ ДОРОЖНІХ РОЗВ'ЯЗОК У РІЗНИХ РІВНЯХ

Рисунок Е.1 – Схема дорожньої розв'язки "лист конюшини" (повний).

Продовження додатка Е

Рисунок Е.2 – Схема дорожньої розв'язки "лист конюшини" (не повний).

Продовження додатка Е

Рисунок Е.3 – Схема дорожньої розв'язки з розподільними кільцями.

Додаток И

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

Закон України № 3235-IV від 20.12.2005 "Про автомобільні дороги"

Закон України від 25.06.1991 № 1264 "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України від 25.10.2001 № 2768-ІII "Земельний кодекс України"

Постанова КМУ від 31.05.2004 № 427 "Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів"

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ЗМІСТ

1 Визначення ширини смуги відведення..................................................................................................................3

Додаток А

Нормативні посилання........................................................................................................................................11

Додаток Б

Терміни та визначення понять...........................................................................................................................12

Додаток В

Схеми поперечних профілів земляного полотна автомобільної дороги у насипу.........................................13

Додаток Г

Схеми поперечних профілів земляного полотна автомобільної дороги у виїмці...........................................15