Код Назва
ДНАОП 1.8.10-4.01-80 Єдина система організації робіт з охорони праці
ДНАОП 1.8.10-4.02-82 Типове положення про промислово-санітарну лабораторію
ДНАОП 1.8.10-5.01-80 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для електромонтера цукрових заводів
ДНАОП 1.8.10-5.02-80 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для машиніста деаераторних установок
ДНАОП 1.8.10-5.03-81 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для машиніста буртоукладальних машин
ДНАОП 1.8.10-5.04-81 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для кагатника-буртувальника бурякоприймальних пунктів цукрових заводів
ДНАОП 1.8.10-5.05-81 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для оператора відстійника та очисних споруд
ДНАОП 1.8.10-5.06-81 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для вантажника (підсобника, транспортного робітника) при проведенні робіт на залізничних коліях підприємств цукрової промисловості
ДНАОП 1.8.10-5.07-83 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для сушильника жому
ДНАОП 1.8.10-5.08-81 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для водія тракторного навантажувача
ДНАОП 1.8.10-5.09-81 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для водія вантажного автотранспорту цукрового заводу
ДНАОП 1.8.10-5.21-92 Типова інструкція з охорони праці при виконанні робіт щодо укладання та розбирання мішків з цукром
ДНАОП 1.8.10-5.22-83 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для робітників, які здійснюють газонебезпечні роботи на цукрових заводах
ДНАОП 1.8.10-5.24-75 Типові інструкції щодо безпечного зберігання, транспортування і застосування токсичних речовин у цукровій промисловості
ДНАОП 1.8.10-5.31-77 Збірник типових інструкцій з техніки безпеки та виробничої санітарії для робітників спиртових і лікеро-горілчаних заводів (ч.ІІ)
ДНАОП 1.8.10-5.40-75 Інструкція щодо зберігання, транспортування та приймання меляси на підприємствах міністерства харчової промисловості СРСР
ДНАОП 1.8.10-5.46-77 Типові інструкції з техніки безпеки та виробничої санітарії для робітників безалкогольної промисловості і заводів мінеральних вод
ДНАОП 1.8.10-5.49-73 Збірник типових інструкцій з техніки безпеки та виробничої санітарії кондитерського виробництва
ДНАОП 1.8.10-5.56-83 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов соляных рудников
ДНАОП 1.8.10-5.72-83 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для пробовідбірника продуктів буряко-цукрового виробництва
ДНАОП 1.8.10-5.73-82 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для апаратника випарювання соків
ДНАОП 1.8.10-5.74-82 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для клерувальника цукру
ДНАОП 1.8.10-5.75-82 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для апаратника-варильника утфелю
ДНАОП 1.8.10-5.79-76 Класифікація токсичних речовин, що застосовуються в пивобезалкогольній промисловості. Типові інструкції щодо зберігання, транспортування і застосування
ДНАОП 1.8.10-8.01-78 Пожежо-вибухонебезпечні властивості речовин та матеріалів, що застосовуються у пивобезалкогольній промисловості
ДНАОП 1.8.10–1.27-02 Правила безопасности для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий
ДНАОП 1.8.10—1.14—97 ДНАОП 1.8.10-1.14-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДНАОП 1.8.20-1.05-99 (НПАОП 15.5-1.05-99) ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА
ДНАОП 1.8.20-1.06-99 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ МЯСОПЕРЕРAБАЮЩИХ ЦЕХОВ
ДНАОП 1.8.20-1.07-99 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВ УБОЯ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ
ДНАОП 1.8.20-2.03-88 (ОСТ 10.163-88) Убой животных. Первичная обработка. Требования безопасности
ДНАОП 1.8.20-2.11-84 (ОСТ 49-209-84) Шкіроконсервове виробництво. Вимоги безпеки
ДНАОП 1.8.20-2.13-84 (ОСТ 49-210-84) Виробництво харчових жирів. Вимоги безпеки
ДНАОП 1.8.20-2.14-83 (ОСТ 49-203-83) Виробництво сухих тваринних кормів, кормового та технічного жиру, альбуміну. Вимоги безпеки
ДНАОП 1.8.20-2.27-81 (ОСТ 49-174-81) Засоби індивідуального захисту працюючих у м'ясній промисловості. Загальні вимоги. Класифікація
ДНАОП 1.9.10-2.07-87 (ОСТ 64-028-87) Порядок забезпечення робітників та службовців засобами індивідуального захисту. Вибір, експлуатація та догляд за ними
ДНАОП 1.9.40-1.02-96 Правила охраны труда для предприятий книжной торговли
ДНАОП 1.9.40-1.02-96 (НПАОП 52.47-1.02-96) ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ
ДНАОП 1.9.40-2.02-83 (ОСТ 29.12.0.004-83) Производство полиграфическое. Пожарная безопасность
ДНАОП 1.9.40-2.03-83 (ОСТ 29.12.0.005-83) Засоби індивідуального захисту. Організація забезпечення та застосування
ДНАОП 1.9.40-2.08-84 (ОСТ 29.12.1.004-84) Виробництво поліграфічне. Допустимі рівні шуму
ДНАОП 1.9.40-2.09-85 (ОСТ 29.12.1.005-84) Виробництво поліграфічне. Палітурно-брошурувальні та оброблювальні процеси. Вимоги безпеки
ДНАОП 1.9.40-2.10-85 (ОСТ 29.12.2.001-85) Виробництво шрифтове. Вимоги безпеки
ДНАОП 1.9.40-6.03-74 Посібник з методів проведення досліджень умов праці у виробничих цехах поліграфічних підприємств
ДНАОП 10.0-1.03-90 Правила безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев)
ДНАОП 10.0-1.07-02 Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань
ДНАОП 10.0-5.22-84 Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами
ДНАОП 10.0-5.22-84 Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами
ДНАОП 10.0-5.33-76 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов шахт
ДНАОП 10.0-5.33-76 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов шахт
ДНАОП 10.0-5.35-95 Інструкція з навчання працівників шахт
ДНАОП 10.0-5.36-96 Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок
ДНАОП 10.0-7.06-86 Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах
ДНАОП 10.0-7.06-86 Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах
ДНАОП 10.0-7.08-93 Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт
ДНАОП 10.0-7.17-93 Статут державної воєнізованої гірничо­рятувальної служби з організації і проведення гірничорятувальних робіт
ДНАОП 11 ДНАОП 1.1.10-1.01-97 (НПАОП 40.1-1.01-97) ПРАВИЛА безопасной эксплуатации електроустановок
ДНАОП 11.1-1.07-90 Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой промышленности
ДНАОП 11.1-1.07-90 Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой промышленности
ДНАОП 11.1-1.11-86 Правила безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов
ДНАОП 11.1-1.11-86 Правила безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов
ДНАОП 11.1-1.14-87 Правила безпеки при розвідуванні та розробленні нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі срср
ДНАОП 11.1-1.14-87 Правила безпеки при розвідуванні та розробленні нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі СРСР
ДНАОП 11.1-1.20-03 Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України
ДНАОП 11.1-1.20-03 Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України
ДНАОП 11.1-3.24-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості (буріння свердловин, видобуток нафти, газу, газового конденсату, озокериту, п
ДНАОП 11.2-1.18-82 Единые технические правил ведения работ при строительстве скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях
ДНАОП 11.2-1.18-82 Единые технические правил ведения работ при строительстве скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях
ДНАОП 1103-73 СН 1103-73 (ДНАОП 0.03-1.10-73) Санитарные нормы вибрации на морских, речных и озерных судах
ДНАОП 14.4-7.26-83 Виробництво кухонної солі. Загальні вимоги безпеки
ДНАОП 14.4-7.27-84 Виробництво кам’яної солі. Вимоги безпеки
ДНАОП 14.4-7.28-84 Виробництво осідної солі. Вимоги безпеки
ДНАОП 14.4-7.30-85 Виробництво виварної солі. Вимоги безпеки
ДНАОП 1404-76 СН 1404-76 (ДНАОП 0.03-3.02-76) Санітарні норми шуму у приміщеннях судна річкового флоту
ДНАОП 15.0-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна міністерства хлібопродуктів СРСР
ДНАОП 15.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв
ДНАОП 15.0-3.02-98 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности
ДНАОП 15.0-3.03-98 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам мясной и молочной промышленности
ДНАОП 15.0-3.03-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості
ДНАОП 15.0-3.03-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості
ДНАОП 15.1-1.03-84 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження бруцельозом
ДНАОП 15.1-1.04-86 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження туберкульозом
ДНАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів
ДНАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини
ДНАОП 15.3-1.17-72 Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії для харчоконцентратної і овочесушильної промисловості
ДНАОП 15.3-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств
ДНАОП 15.3-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств
ДНАОП 15.3-7.22-84 Виробництво консервної продукції з використанням сірчаного ангідриду, кислот та спирту. Вимоги безпеки
ДНАОП 15.62-1.04-97 Правила безпеки при виробництві крахмалепатокової продукції
ДНАОП 15.7-7.09-85 Приготування та зберігання штучновисушених кормів. Вимоги безпеки
ДНАОП 15.8-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва
ДНАОП 15.83-1.05-96 Правила охорони праці в цукровому виробництві
ДНАОП 15.86-1.15-75 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств чайної промисловості
ДНАОП 15.89-1.12-74 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств дріжджової промисловості
ДНАОП 15.89-1.23-73 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві харчових кислот.
ДНАОП 15.89-7.15-85 Виробничі процеси у харчокислотній промисловості. Вимоги безпеки
ДНАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікерогорілчаного виробництва
ДНАОП 15.9-1.13-97 Правила безпеки при виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв
ДНАОП 15.9-1.20-80 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виноробній промисловості
ДНАОП 15.9-1.26-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для підприємств виноробної промисловості, які розміщені в підземних гірничих виробках
ДНАОП 16.0-1.16-97 Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва
ДНАОП 17.11-1.01-07 Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва
ДНАОП 17.12-7.15-84 Процеси виробничі підприємств первинної обробки вовни. Вимоги безпеки
ДНАОП 17.25-7.01-85 Процеси виробничі підприємств конопле-джутової промисловості. Вимоги безпеки
ДНАОП 1742-77 ГДР 1742-77 (ДНАОП 0.03-3.04-77) Гранично допустимі рівні впливу переривчатих неоднорідних магнітних полів при роботі з магнітними пристроями та магнітними матеріалами
ДНАОП 18.2-7.03-83 Процеси виробничі підприємств швейної промисловості. Вимоги безпеки
ДНАОП 18.3-7.10-84 Процеси виробничі підприємств хутряної та овчиношубної промисловості. Вимоги безпеки
ДНАОП 19.0-1.01-07 Правила охорони праці для працівників шкіряного виробництва
ДНАОП 19.0-7.06-85 Процеси виробничі підприємств шкіряної та шкірсировинної промисловості. Вимоги безпеки
ДНАОП 19.2-7.07-85 Процеси виробничі підприємств шкіргалантерейної промисловості. Вимоги безпеки
ДНАОП 19.3-7.11-84 Процеси виробничі підприємств взуттєвої галузі. Вимоги безпеки
ДНАОП 19.3-7.12-87 Процеси виробництва гуми для низу взуття. Вимоги безпеки
ДНАОП 2.0.00-1.01-00 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
ДНАОП 2.0.00-1.01-00 (НПАОП 01.1-1.01-00) Правила охраны труда в сельскохозяйственном производстве
ДНАОП 2.0.00-4.01-86 Положення про організацію роботи з охорони праці у системі Держагропрому СРСР
ДНАОП 2.0.00-4.02-88 Загальні положення та методичні вказівки щодо управління охороною праці у системі Держагропрому СРСР
ДНАОП 2.0.00-7.01-84 Єдині вимоги безпеки і виробничої санітарії до конструкції ремонтно-технологічного устаткування, яке випускається підприємствами Держкомсільгосптехніки СРСР
ДНАОП 2.1.10-1.01-01 (НПАОП 01.1-1.02-01) Правила охраны труда при выполнении работ в защищенном грунте.
ДНАОП 2.1.10-2.09-81 (ОСТ 46 3.1.108-81) ССБТ. Обработка почвы и зерновых культур. Требования безопасности.
ДНАОП 2.1.10-2.09-81 Бработка почвы и зерновых культур. требования безопасности.
ДНАОП 2.1.20-1.01-87 Правила безопасности при производстве продукции животноводства в системе Госагропрома СССР
ДНАОП 2.1.20-1.03-99 (НПАОП 85.20-1.03-99) Правила охраны труда в лабораториях ветеринарной медицины
ДНАОП 2.1.20-1.04-98 Правила охорони праці для господарств звірівництва
ДНАОП 2.1.20-1.06-67 Правила зберігання, обліку та відпуску отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, які призначені для ветеринарних цілей
ДНАОП 2.1.20-1.07-72 Ветеринарно-санітарні правила для виробництва м'ясокісткового борошна
ДНАОП 2.1.20-1.08-70 Санітарні та ветеринарні правила для молочних ферм колгоспів та радгоспів
ДНАОП 2.2.00-1.01-01 (НПАОП 01.41-1.01-01) Правила охраны труда при техническом обслуживании и ремонте машин и оборудования сельскохозяйственного производства.
ДНАОП 2.2.00-1.01-86 Правила безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в системе Госагропрома СССР
ДНАОП 2.2.00-1.01-86 Правила безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в системе госагропрома ссср
ДНАОП 2.2.00-1.04-85 Правила приймання, зберігання та відпуску пестицидів на складах об’єднання «Сільгоспхімія»
ДНАОП 2.2.00-1.11-99 (НПАОП 01.41-1.11-99) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ МЕЛИОРАЦИИ
ДНАОП 2.2.00-1.12-00 Правила безопасной эксплуатации каналов, трубопроводов, других гидротехнических сооружений в водохозяйственных системах мелиорации
ДНАОП 2.2.00-1.12-00 (НПАОП 01.41-1.12.00) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАНАЛОВ, ТРУБОПРОВОДОВ, ВТОРЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ МЕЛИОРАЦИИ
ДНАОП 2.2.00-2.09-85 (ОСТ 46.3.2.199-85) Експлуатація водогрійних і парових котлів з тиском до 0,07 МПа
ДНАОП 2.2.00-2.11-84 (ОСТ 70.0003.047-84) Склади і бази Держкомсільгосптехніки СРСР. Вантажоперевезення сипучих та небезпечних у поводженні вантажів. Загальні вимоги безпеки
ДНАОП 22.1-1.01-96 Правила охорони праці для видавництв і редакцій
ДНАОП 22.1-1.01-96 Правила охраны труда для издательств и редакций
ДНАОП 22.1-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
ДНАОП 22.1-3.03-85 Типові галузеві норми безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та та інших засобів індивідуального захисту
ДНАОП 22.2-3.44-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям поліграфічного виробництва та книжкової торгівлі
ДНАОП 23.2-3.25-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості
ДНАОП 24.0-4.02-77 Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами
ДНАОП 24.0-4.02-77 Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных госгортехнадзору ссср объектах с химическими процессами
ДНАОП 24.0-7.18-85 Апарати ємкісні з механічними перемішуючими устроями і теплообмінними устроями. Вимоги безпеки
ДНАОП 24.0-7.18-85 Апарати ємкісні з механічними перемішуючими устроями і теплообмінними устроями. вимоги безпеки
ДНАОП 24.0-7.19-77 ССБП. Устаткування кріогенне. Загальні вимоги безпеки до конструкції
ДНАОП 24.0-7.19-77 Устаткування кріогенне. загальні вимоги безпеки до конструкції
ДНАОП 24.1-1.02-81 Правила безпеки при роботі з епоксидними смолами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
ДНАОП 24.1-1.03-81 Правила безпеки при застосуванні та зберіганні дихлоретану в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
ДНАОП 24.1-1.04-81 Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
ДНАОП 24.1-1.05-77 Правила безопасности для производств неорганических химических реактивов
ДНАОП 24.1-1.05-77 Правила безопасности для производств неорганических химических реактивов
ДНАОП 24.1-1.08-81 Правила безпеки при роботі і зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
ДНАОП 24.1-1.12-81 Правила безопасности для производств синтетического каучука и синтетического этилового спирта
ДНАОП 24.1-1.12-81 Правила безопасности для производств синтетического каучука и синтетического этилового спирта
ДНАОП 24.1-1.14-80 Правила безопасности для производств основной химической промышленности
ДНАОП 24.1-1.14-80 Правила безопасности для производств основной химической промышленности
ДНАОП 24.1-1.15-77 Правила безопасности для производств органических химических реактивов
ДНАОП 24.1-1.15-77 Правила безопасности для производств органических химических реактивов
ДНАОП 24.1-1.16-75 Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров
ДНАОП 24.1-1.16-75 Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров
ДНАОП 24.1-1.24-93 Правила безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору
ДНАОП 24.1-1.30-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря
ДНАОП 24.1-1.31-83 Правила безпеки при роботі з талієм та його сполуками в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
ДНАОП 24.1-3.17-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям станцій і цехів по виробленню генераторного газу
ДНАОП 24.1-5.06-86 Инструкция о мерах безопасности при работе с метанолом на предприятиях и в организациях Минхимпрома. Ведомственные нормы.
ДНАОП 24.11-1.01-70 Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти
ДНАОП 24.13-1.01-79 Правила безопасности для производств фосфора и его неорганических соединений.
ДНАОП 24.13-1.01-79 Правила безопасности для производств фосфора и его неорганических соединений
ДНАОП 24.14-1.02-78 Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака
ДНАОП 24.14-1.02-78 Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака
ДНАОП 24.15-1.18-76 Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості
ДНАОП 24.15-1.18-76 Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості
ДНАОП 24.3-1.01-76 Правила безпеки при експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості
ДНАОП 24.3-1.01-76 Правила безпеки при експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості
ДНАОП 24.3-1.17-73 Правила безопасности для производств лакокрасочной промышленности
ДНАОП 24.3-1.17-73 Правила безопасности для производств лакокрасочной промышленности
ДНАОП 24.4-1.01-79 Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості
ДНАОП 24.4-3.37-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим производств медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов
ДНАОП 24.4-3.38-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям мікробіологічної промисловості
ДНАОП 24.4-7.09-89 Процеси переробки лікарської рослинної сировини. Вимоги безпеки
ДНАОП 24.4-7.10-83 Засоби індивідуального захисту у виробництві готових лікарських засобів. Класифікація. Галузь застосування
ДНАОП 24.4-7.11-83 Технологічні процеси виробництва готових лікарських засобів. Виробництво ін’єкційних розчинів в ампулах. Вимоги безпеки
ДНАОП 24.4-7.12-87 Технологічні процеси виробництва готових лікарських засобів. Виробництво таблетованих лікарських форм. Вимоги безпеки
ДНАОП 24.66-1.01-82 Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов (германия и кремния)
ДНАОП 24.66-1.01-82 Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов (германия и кремния)
ДНАОП 24.66-1.10-79 Правила безопасности для производств элементоорганических соединений.
ДНАОП 24.66-1.10-79 Правила безопасности для производств элементоорганических соединений
ДНАОП 24.66-7.09-84 Процеси виробничі підприємств з виготовлення рослинних та синтетичних дубників. Вимоги безпеки
ДНАОП 25.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі
ДНАОП 25.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі
ДНАОП 25.2-4.07-93 Положення про атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
ДНАОП 25.2-7.21-80 ССБТ. Изготовление конструкций и изделий из стеклопластика судостроительного назначения. Требования безопасности
ДНАОП 25.2-7.21-80 Изготовление конструкций и изделий из стеклопластика судостроительного назначения.
ДНАОП 25.24-7.03-84 Процеси виробничі підприємств фурнітурної промисловості. Вимоги безпеки
ДНАОП 26.0-1.07-75 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна
ДНАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів
ДНАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів
ДНАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів
ДНАОП 26.0-3.29-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11