Код Назва
НПАОП 00.0-5.07-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии
НПАОП 00.0-5.07-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані
НПАОП 00.0-5.12-01 Про затвердження інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах
НПАОП 00.0-5.18-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых)
НПАОП 00.0-5.18-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)
НПАОП 00.0-5.19-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) портальных кранов
НПАОП 00.0-5.19-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
НПАОП 00.0-5.20-94 Типова інструкціядля інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажо- підіймальних кранів
НПАОП 00.0-5.23-01 Інструкція з охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт в електромонтажному виробництві
НПАОП 00.0-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями
НПАОП 00.0-5.25-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами
НПАОП 00.0-5.26-01 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті
НПАОП 00.0-5.34-93 Инструкцияпо организации и проведению массовых взрывов на предприятиях с подземным способом разработки
Нпаоп 00.0-5.35-92 Инструкция по организации и ведению массовых взрывов скважиннsх зарядов на открытых горных работах
Нпаоп 00.0-5.36-92 Технологическая инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших скважинных зарядов вв на открытых горни работах
НПАОП 00.0-6-06-06 Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт
НПАОП 00.0-6-07-06 Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт
НПАОП 00.0-6.14-97 Об утверждении порядка сертификации персонала в области неразрушающего контроля
НПАОП 00.0–5.10–96 Типовая инструкция для операторов (машинистов) паровых и водогрейных котлов
НПАОП 00.0–5.10–96 Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів
НПАОП 01.0-1.01-12 Про затвердження правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві
НПАОП 01.07.2010 Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2010 року
НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві
НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві
НПАОП 01.2-1.09-05 Правила охорони праці у тваринництві. свинарство
НПАОП 01.2-1.10-05 Правила охорони праці у тваринництві. велика рогата худоба
НПАОП 01.2-1.11-12 Правила охорони праці у тваринництві. конярство
НПАОП 01.41-1.11-10 Про затвердження правил безпечної експлуатації насосних станційводогосподарських систем
НПАОП 01.41-1.12-00 Правила безпечної експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах меліорації
НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості
НПАОП 02.0-1.08-95 Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах україни
НПАОП 02.0-3.03-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства
НПАОП 03.09.2012 Про внесення змін до наказу держгірпромнагляду
НПАОП 05.0-1.01-07 Правила безпеки для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства
НПАОП 05.0-1.02-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден
НПАОП 05.0-1.02-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден
НПАОП 05.0-1.05-06 Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств
НПАОП 05.0-1.05-06 Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств 1 загальні положення
НПАОП 05.0-3.03-06 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства
НПАОП 05.1-1.03-07 Правила охорони праці для працівників морських рибних портів
НПАОП 05.1-1.03-07 Правила охорони праці для працівників морських рибних портів
НПАОП 05.2-1.12-12 Правила охорони праці на рибоводних підприємствах внутрішніх водойм
НПАОП 1.1.23-1.03-2004 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів
НПАОП 10.0-1.01-09 Правила безпеки у вугільних шахтах
НПАОП 10.0-1.01-10 Про затвердження правил безпеки у вугільних шахтах
НПАОП 10.0-5.03-04 Інструкція з ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях
НПАОП 10.0-5.12-04 Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых вмп тупиковых выработках шахт, опасных по газу
НПАОП 10.0-5.13-04 Инструкция по определению токов короткого замыкания, выбору и проверке уставок максимальной токовой защиты в сетях напряжением до 1200 в
НПАОП 10.0-5.18-04 Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт
НПАОП 10.0-5.21-04 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок
НПАОП 10.0-5.23-04 Інструкція з комплексного знепилювання повітря
НПАОП 10.0-5.25-89 Инструкция по безопасному ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа
НПАОП 10.0-5.26-04 Інструкція зі складання вентиляційних планів
НПАОП 10.0-5.26-88 Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих пласты, склонные к горным ударам
НПАОП 10.0-5.27-04 Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти
НПАОП 10.0-5.27-84 Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок
НПАОП 10.0-5.28-04 Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування в провітрюваних вмп тупикових виробках шахт, небезпечних за газом
НПАОП 10.0-5.28-87 Инструкция по прогнозу и предупреждению внезапных прорывов метана из почвы горных выработок
НПАОП 10.0-5.30-79 Инструкция по безопасным методам и приемам выполнения рабочими операций по управлению кровлей и креплению в очистных забоях, оснащенных узко-захватными комбайнами и индивидуальной крепью на пологих и наклонных пластах Донбасса
НПАОП 10.0-5.32-85 Инструкция по безопасной эксплуатации рельсовых напочвенных дорог в угольных шахтах
НПАОП 10.0-5.35-95 Про затвердження інструкції з навчання працівників шахт
НПАОП 10.0-5.36-96 Инструкция по составлению паспортов выемочного участка, проведения и крепления подземных выработок
НПАОП 10.0-5.37-13 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних вмп тупикових виробках шахт, небезпечних за газом
НПАОП 10.0-5.38-13 Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках
НПАОП 10.0-5.39-13 Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом
НПАОП 10.0-5.40-13 Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання опору
НПАОП 10.0-5.41-13 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 в
НПАОП 10.0-5.42-13 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти
НПАОП 10.0-5.43-13 Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів
НПАОП 10.0-5.44-13 Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування
НПАОП 10.0-5.45-13 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу
НПАОП 10.0-7.05-90 Руководство по борьбе с эндогенными пожарами на шахтах Минуглепрома СССР
НПАОП 10.0-7.09-82 Временные требования безопасности к основному горнотранспортному оборудованию для угольных и сланцевых шахт
НПАОП 10.0-7.16-88 ОСТ 12.43.244 - 83 Материалы и изделия для угольных и сланцевых шахт. Метод определения степени пожарной опасности
НПАОП 11.1-1.01-08 Про затвердження правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості україни
НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України
НПАОП 11.1-1.15-13 Правила безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях чорного та азовського морів
НПАОП 14.3-7.02-06 Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств
НПАОП 14.3-7.02-06 Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств
НПАОП 15.0-1.01-88 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА МИНИСТЕРСТВА ХЛЕБОПРОДУКТОВ СССР. НПАОП 15.0-1.01-88
НПАОП 15.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв
НПАОП 15.0-3.03-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості
НПАОП 15.0-3.03-98 Про затвердження типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості
НПАОП 15.0-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та тю
НПАОП 15.0-3.09-98 Про затвердження типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерсь
НПАОП 15.8-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва
НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро- горілчаного виробництва
НПАОП 15.9-1.27-12 Про затвердження правил охорони праці для виноробного виробництва
НПАОП 16.0-1.16-97 Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва
НПАОП 17.0-1.01-13 Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва
НПАОП 17.0-3.01-79 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий легкой промышленности
НПАОП 17.0-3.01-85 Сборник норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий текстильной и легкой промышленности
НПАОП 17.0-3.02-08 Нормибезплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам текстильного (бавовняного) виробництва
НПАОП 17.0-3.02-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам текстильного (бавовняного) виробництва
НПАОП 17.0-3.02-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам (текстильного) бавовняного виробництва
НПАОП 17.0-3.02-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів
НПАОП 17.0-3.03-12 Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів
НПАОП 17.0-7.12-83 ССБТ. Процессы производственных предприятий текстильно-галантерейной промышленности. Требования безопасности
НПАОП 17.11-7.07-85 Процессы производственные предприятий хлопчатобумажной промышленности. Требования безопасности
НПАОП 17.12-7.10-80 Процессы производственные предприятий шерстяной промышленности. Требования безопасности
НПАОП 17.14-7.13-84 ССБТ. Процессы производственные предприятий льняной промышленности. Требования безопасности
НПАОП 17.2-1.01-08 Правила охорони праці у вовняному виробництві і. загальні положення
НПАОП 17.2-1.01-08 Правила охорони праці у вовняному виробництві
НПАОП 17.2-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва
НПАОП 17.2-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва
НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів
НПАОП 17.53-7.08-85 ССБТ. Процессы производственных предприятии валяльно-войлочной промышленности. Требования безопасности
НПАОП 17.6-1.11-06 Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості
НПАОП 17.6-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва
НПАОП 17.6-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва
НПАОП 17.6-7.11-81 Процессы производственные предприятий трикотажной промышленности. Требования безопасности
НПАОП 18.2-1.03-06 Правила охорони праці для швейного виробництва
НПАОП 18.2-1.03-06 Правила охорони праці для швейного виробництва
НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного виробництва
НПАОП 18.3-1.01-12 Правила охорони праці при виробництві хутра та хутряних виробів
НПАОП 18.3-3.01-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів
НПАОП 19.0-1.01-07 Правила охорони праці для працівників шкіряного виробництва
НПАОП 19.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості
НПАОП 19.2-1.01-12 Правила охорони праці при виробництві шкіргалантерейних виробів
НПАОП 19.3-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві взуття
НПАОП 19.3-1.01-08 Правила охорони праці при виробництві взуття
НПАОП 19.3-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам взуттєвої
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості
НПАОП 20.0-1.03-13 Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит
НПАОП 20.0-3.10-05 Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам деревообробної промисловості
НПАОП 20.1-7.01-80 ССБТ. Производство древесноволокнистых плит. Требования безопасности.
НПАОП 21.0-1.01-87 Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной промышленности
НПАОП 21.0-3.01-00 Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості
НПАОП 22.1-1.01-96 Правила охорони праці для видавництв і редакцій
НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
НПАОП 22.1-3.03-85 Техническое управление типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
НПАОП 22.2-3.44-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим полиграфического производства и книжной торговли
НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві
НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві
НПАОП 23.1-1.01-81 Правила безопасности в коксохимическом производстве
НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безопасности при эксплуатации нефтегазоперерабатывающих заводов
НПАОП 23.2-3.26-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості i. загальні положення
НПАОП 24.0-1.01-08 Правила охорони праці в содовій промисловості
НПАОП 24.0-1.01-08 Правила охорони праці в содовій промисловості
НПАОП 24.0-1.19-05 Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)
НПАОП 24.0-1.20-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва товарів побутової хімії і. сфера застосування
НПАОП 24.0-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина 1)
НПАОП 24.0-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина i)
НПАОП 24.0-3.03-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2
НПАОП 24.0-3.04-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва
НПАОП 24.0-7.15-83 ОСТ 26-01-52-83 Измельчители с диапазоном измельчения 500,0-0,5 мкм Общие требования безопасности
НПАОП 24.0-7.16-83 ОСТ 26-01-81-83 Печи и холодильники химических производств. Требования безопасности.
НПАОП 24.0-7.17-80 ОСТ 26-01-124-80 Автоклавы с быстросъемными крышками. Требования безопасности.
НПАОП 24.0-7.18-85 Аппараты емкостные с механическими перемешивающими устройствами и теплообменными устройствами. Требования безопасности
НПАОП 24.0-7.19-77 Оборудование криогенное. Общие требования безопасности к конструкции.
НПАОП 24.0-7.20-79 ОСТ 26-04-2563-79 Оборудование криогенной техники. Заземление для защиты от статического электричества. Общие требования безопасности.
НПАОП 24.0-7.22-78 ОСТ26-09-2022-78 Машины для сборки рукавов. Требования безопасности
НПАОП 24.1-1.01-10 Про затвердження правил охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту відповідно до закону україни «про охорону праці»
НПАОП 24.1-1.06-10 Про затвердження правил охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів
НПАОП 24.1-1.07-10 Про затвердження правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості
НПАОП 24.1-1.32-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів
НПАОП 24.1-1.33-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив
НПАОП 24.1-1.34-13 Про затвердження правил охорони праці на об’єктах з виробництва основної неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції)
НПАОП 24.1-1.35-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва барвників та пігментів
НПАОП 24.1-1.36-13 Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору
НПАОП 24.1-3.17-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим станций и цехов по выработке генераторного газа
НПАОП 24.1-3.17-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим станций и цехов по выработке генераторного газа
НПАОП 24.1-7.04-85 Типовой план ликвидации аварий с жидким хлором
НПАОП 24.1-7.28-78 Средства измерения расхода и давления. Требования безопасности при применении в среде газообразного кислорода.
НПАОП 24.1-7.29-82 ОСТ 26-04-2590-82 Металлы и не металлические материалы в контактес жидким кислородом. Требования безопасности
НПАОП 24.1-7.30-76 ОСТ 26-04-907-76 Установки воздухоразделительные.Общие требования безопасности при эксплуатации.
НПАОП 24.11-7.28-85 ОСТ 11 12.0009-85 Производство гидридных газов. Общие требования безопасности
Нпаоп 24.14-1.02-78 Правила безопасности для наземных складовсинтетического жидкого аммиака
НПАОП 24.14-1.02-78 Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака
НПАОП 24.14-7.53-84 ОСТ 11 091.430.18-84 Сбор, хранение, уничтожение и регенерация отходов легковоспламеняющихся жидкостей. Общие требования безопасности
НПАОП 24.16-2.07-85 ОСТ 24.006.14-85 Работы с эпоксидными смолами и материалами на их основе. Требования безопасности
НПАОП 24.3-1.18-13 Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості
НПАОП 24.3-7.05-84 ОСТ 29.12.0.007-84 Производство полиграфических красок. Требования безопасности.
НПАОП 24.3-7.19-81 ОСТ 11 091.456-81 Приготовление лаков, красок, эмалей, стеклоэмалей и паст.Требования безопасности труда.
НПАОП 24.30-7.26-78 ОСТ 26-01-103-78 Производство гранулятов и шликеров эмалей.Требование безопасности.
НПАОП 24.4-3.37-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочих и служащих производств медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов
НПАОП 24.4-3.38-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим микробиологической промышленности
НПАОП 24.4-3.39-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам учреждений здравоохранения и социального обеспечения, медицинских научно-исследовательских учреждений и у
НПАОП 24.4-3.39-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
НПАОП 24.4-7.01-82 Вредные вещества. Класификация и общие требования безопасности труда в производстве синтетических лекарственных средств.
НПАОП 24.4-7.08-89 ОСТ 64-069-89 Производство органопрепаратов. Расфасовка. Требования биологической безопасности.
НПАОП 24.4-7.09-89 Процессы переработки лекарственногорастительного сырья. Требования безопасности.
НПАОП 24.4-7.10-83 Средства индивидуальной защиты в производстве готовых лекарственных средств. Классификация.Область применения
НПАОП 24.4-7.11-83 Технологические процессы производства готовых лекарственных средств. Производство инъекционных растворов в ампулах. Требования безопасности
НПАОП 24.4-7.12-87 Технологические процессы производства готовых лекарственных средств. Производство таблетированных лекарственных форм. Требования безопасности.
НПАОП 24.5-1.22-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва синтетичних мийних засобів i. сфера застосування
НПАОП 24.66-7.05-86 ОСТ 24.025.14-86 Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Требования безопасности.
НПАОП 24.66-7.09-84 Процессы производственные предприятий по производству растительных и синтетических дубителей. Требования безопасности
НПАОП 24.66-7.13-79 ОСТ 105-685-79 Прозводство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Требования безопасности.
НПАОП 25.0-1.01-12 Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас і. загальні положення
НПАОП 25.0-1.02-13 Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами
НПАОП 25.0-1.03-13 Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів i. загальні положення
НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів
НПАОП 25.0-1.05-13 Правила охорони праці на об’єктах при ротаційному формуванні пластмас
НПАОП 25.0-1.06-13 Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас і. сфера застосування
НПАОП 25.0-1.07-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів i. загальні положення
НПАОП 25.1-1.01-09 Правила охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11