ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ЗУПИНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ПРИ НАЯВНОСТІ ПОРУШЕНЬ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Наказ державного комітету України по нагляду за охороною праці

від 30 грудня 1994 р. № 133


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

5 січня 1995 р. за № 3/539


З метою виконання вимог Закону України «Про охорону праці» щодо неприпустимості експлуатації виробничих об’єктів, які створюють небезпеку життю або здоров’ю працюючих, НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Інструкцію пре порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, що додається

2. Начальнику управління справами Бочкарьову Ю.О. забезпечити територіальні управління необхідною кількістю пломбіраторів і пломб.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальників галузевих управлінь і відділів Комітету.

Голова Комітету


ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ЗУПИНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ПРИ НАЯВНОСТІ ПОРУШЕНЬ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ


ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

5 січня 1995 р. за № 3/539


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці

від 30 грудня 1994 р. № 133

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дана Інструкція встановлює єдиний порядок передбаченої ст.45 Закону України «Про охорону праці» зупинки експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць і устаткування (далі — об’єктів) до усунення порушення вимог щодо охорони праці, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих.

Дія Інструкції поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

Інструкція обов’язкова для виконання посадовими особами (державними інспекторами) органів Держнаглядохоронпраці України.

2. ПОРЯДОК ЗУПИНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ

2.1. В разі прийняття посадовими особами (державними інспекторами) Держнаглядохоронпраці відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці рішення про зупинку експлуатації об’єктів, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих, повинно застосовуватися пломбування виробничих об’єктів.

2.2. Пломби накладаються:

в разі зупинки експлуатації підприємств; окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць і технологічних процесів, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих, на основні машини і агрегати, без включення в роботу яких неможлива в цілому експлуатація об’єкта, робота якого забороняється;

в разі зупинки роботи машин, механізмів, устаткування, які експлуатуються з порушенням вимог нормативних актів про охорону праці, — безпосередньо на це обладнання.

Залежно від конкретної ситуації пломби можуть накладатися й на інші конструктивні елементи будівель і споруд (двері, люки, лази), пускову апаратуру, органи управління устаткуванням тощо.

2.3. Для пломбування використовуються стандартні свинцеві або поліетиленові пломби з камерою або з двома паралельними отворами та металевий дріт.

За своєю конструкцією пломба повинна не допускати її зняття без руйнування цілісності, чим запобігається самовільне відновлення зупинених робіт.

2.4. Накладання свинцевих і поліетиленових пломб повинно проводитись у порядку згідно з додатком.

2.5. Пломби затискуються пломбіратором таким чином, щоб з обох її сторін залишився чіткий і ясний відбиток, а дротину неможливо було витягти з пломби. Після затискування пломба повинна бути пильно оглянута і в разі виявлення дефектів (неясність ознаків, зріз ознаків тощо) замінена іншою.

2.6. Пломби, що накладаються, після затискування пломбіраторами повинні мати слідуючі ознаки:

з одного боку — літери ДІОП (державна інспекція охорони праці);

з другого боку — коди державної інспекції охорони праці, що визначаються в установленому Держнаглядохоронпраці порядку, та інспектора, що визначаються начальником інспекції.

Наприклад:


2.7. У приписі в пункті, де вказуються відомості про заборону експлуатації підприємства, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць і устаткування, вказується їх назва, дата, час та місце накладання пломби, а також посада і прізвище особи, під відповідальність якої здана на збереження пломба.

2.8. Накладання пломби повинно здійснюватися таким чином, щоб забезпечувалась безпека особи, яка її накладає, а машини, механізми і устаткування, що підлягають пломбуванню, не створювали аварійних ситуацій з причини Їх зупинки.

2.9. Зняття пломби без дозволу посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці вважається порушенням вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

2.10. Територіальне управління видає пломбіратори державним інспекторам охорони праці з врахуванням чисельності державних інспекторів.

2.11. Начальник державної інспекції охорони праці видає пломбіратори державним інспекторам під розписку. В разі звільнення інспектора з роботи пломбіратор повертається в державну інспекцію.

2.12. Посадові особи (державні інспектори) територіальних управлінь і державних інспекцій охорони праці повинні утримувати пломбіратори в місцях, які забезпечують їх надійне зберігання.

Додаток

до Інструкції про порядок зупинки експлуатації об’єктів


Мал.1. Спосіб накладання свинцевих пломб з двома паралельними отворами.


Мал.2. Спосіб накладання свинцевих пломб з камерою.

Мал. З. Спосіб накладання поліетиленових пломб з камерою.