Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів


Наказ Державного комітету України
по нагляду за охороною праці
від 29 січня 1996 року № 13


Затверджено в Міністерстві юстиції України
12 лютого 1996 р. за № 63/1088


Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду

 від 1 жовтня 2007 року № 232


Згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328, та Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 грудня 1993 р. № 128, НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Типову інструкцію з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів, що додається.

2. Зазначену Типову інструкцію ввести в дію з 1 квітня 1996 року.

3. З метою поліпшення роботи щодо запобігання нещасним випадкам і аваріям при експлуатації, ремонті та монтажі вантажопідіймальних кранів підприємствам, установам, організаціям, які є власниками кранів та які їх експлуатують, розробити з урахуванням специфіки виробництва на основі Типової інструкції і затвердити в установленому порядку виробничі інструкції для кранівників портальних кранів і видати їх цим робітникам під розписку та встановити контроль за їх виконанням.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Голови Комітету Штефана П. Т.


 

 

Голова Комітету

С. П. Ткачук 
 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 29 січня 1996 р. № 13  

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 лютого 1996 р. за № 63/1088  


ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
З БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБІТ ДЛЯ КРАНІВНИКІВ (МАШИНІСТІВ) ПОРТАЛЬНИХ КРАНІВ

(У Типовій інструкції  слово "власник" замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках, слово "робітники" замінено словом "працівники" у відповідних відмінках, слова "особою, відповідальною за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами" замінено словами "працівником, відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами" у відповідних відмінках, слова "особі, відповідальній за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані" замінити словами "працівнику, відповідальному за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані" у відповідних відмінках згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року № 232)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 № 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 784/14051 (далі - Правила).

(пункт 1.1 у редакції наказу Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

1.2. Для керування та обслуговування портальних кранів суб'єкт господарювання зобов'язаний призначити кранівників, які мають посвідчення на право керування краном даного типу.

У випадках, передбачених інструкцією з монтажу та експлуатації крана, або, виходячи із місцевих умов експлуатації крана, суб'єкт господарювання повинен призначити помічника кранівника.

Навчання та атестація кранівників і їх помічників проводяться в порядку, встановленому Правилами.

1.3. При перебуванні крана у приватній власності обов'язки кранівника, його помічника може виконувати суб'єкт господарювання за умови, що він пройшов навчання та атестацію як кранівник у порядку, встановленому Правилами.

1.4. Для підвішування вантажу на гак крана призначаються стропальники; при призначенні двох і більше стропальників один з них призначається старшим. Стропальниками можуть бути й інші працівники (такелажники, монтажники, докери-механізатори тощо), які пройшли навчання за професією, кваліфікаційною характеристикою якої передбачено виконання робіт зі стропування вантажу.

У разі, коли кран перебуває в приватній власності, обов'язки стропальника може виконувати суб'єкт господарювання за умови, що він пройшов навчання та атестацію як стропальник у порядку, встановленому Правилами.

1.5. У випадках, коли зона, що обслуговується краном, повністю не оглядається з кабіни кранівника і відсутній радіо- або телефонний зв'язок між кранівником і стропальником, для передавання сигналів стропальника працівником, відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, призначається сигнальник.

1.6. Для виконання обов'язків кранівника та його помічника можуть бути призначені працівники, які досягли 18 років. Перед призначенням на роботу вони повинні пройти медичний огляд з метою визначення відповідності їх фізичного стану вимогам, що ставляться до цих професій.

1.7. Під час роботи кранівник та його помічник повинні мати при собі посвідчення на право керування краном.

1.8. Допуск до роботи кранівників та їх помічників і стропальників оформляється наказом по цеху або підприємству. Допуск кранівників до обслуговування і ремонту електроустаткування крана може бути здійснений лише з дозволу головного енергетика підприємства в порядку, встановленому Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів", затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533.

(абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

У випадку, коли кран перебуває у приватній власності і його обслуговування згідно з договором ведеться підприємством, що має відповідний дозвіл органів держнаглядохоронпраці, порядок допуску до роботи кранівників, їх помічників визначається договором між суб'єктом господарювання крана та підприємством, що обслуговує цей кран.

1.9. Перед допуском до роботи кранівників та їх помічників проводиться перевірка знань Правил, інструкцій для стропальників, інструкцій заводів-виробників з експлуатації вантажопідіймальних кранів, інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку, встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

(пункт 1.9 у редакції наказу Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

1.10. Пункт 1.10 вилучено

(згідно з наказом Державного  комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

1.11. Пункт 1.11 вилучено

(згідно з наказом Державного  комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232,
 у зв'язку з цим пункти 1.12 - 1.13 вважати відповідно пунктами 1.10 - 1.11)

1.10. Навчений та атестований кранівник повинен:

1.10.1. Знати виробничу інструкцію, а також інструкцію заводу-виготівника з монтажу та експлуатації крана, Правила експлуатації електроустановок споживачів та інші відомчі документи, що стосуються організації безпечної експлуатації портальних кранів.

1.10.2. Знати будову крана, будову і призначення його механізмів та приладів безпеки.

1.10.3. Володіти навичками, необхідними для керування механізмами крана та догляду за ним.

1.10.4. Знати фактори, що впливають на стійкість крана і причини втрати стійкості.

1.10.5. Знати асортимент і призначення мастильних матеріалів, що застосовуються для змащування частин, що труться.

1.10.6. Знати встановлений Правилами порядок обміну сигналами зі стропальниками.

1.10.7. Знати безпечні способи стропування і зачіплювання вантажів.

1.10.8. Уміти визначати придатність до роботи канатів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв (стропів, траверс, захватів тощо) і тари.

1.10.9. Знати встановлений Правилами порядок проведення робіт краном поблизу ліній електропередачі (далі - ЛЕП).

1.10.10. Знати прийоми звільнення від дії струму осіб, які потрапили під напругу, і способи надання їм першої допомоги.

1.11. Кранівник контролює роботу свого помічника і стропальника, відповідає за дії учня, що проходить у нього стажування, і за порушення вказівок щодо керування та обслуговування крана, викладених у виробничій інструкції та інструкції заводу-виготівника.

2. ОБОВ'ЯЗКИ КРАНІВНИКА ПЕРЕД ПУСКОМ КРАНА В РОБОТУ

2.1. Перед тим як стати до роботи, кранівник повинен пересвідчитись у справності всіх механізмів, металоконструкцій та інших частин крана, а також у стані кранової колії. Для цього кранівник повинен:

2.1.1. Оглянути механізми крана, гальма, їх кріплення, а також ходову частину, тягові та буферні пристрої.

2.1.2. Перевірити наявність і справність огорож механізмів.

2.1.3. Перевірити мащення передач, підшипників і канатів, а також стан мастильних пристосувань і сальників.

2.1.4. Оглянути у доступних місцях металоконструкції крана, стріли та елементи її підвіски (канати, розтяжки, блоки, серги тощо).

2.1.5. Оглянути в доступних місцях стан канатів та їх кріплення на барабані, стрілі, грейфері, а також укладку канатів у рівчаках блоків і барабанів.

2.1.6. Оглянути гак та його кріплення в обоймі, грейфер, спредер або вантажопідіймальний магніт, а також ланцюги і кільця його підвіски.

2.1.7. Перевірити справність рейкових захватів, тупікових упорів і вимикаючих лінійок кінцевих вимикачів механізму пересування, а також доступність до електричної колонки вмикання крана.

2.1.8. Перевірити комплектність противаги і надійність її кріплення.

2.1.9. Перевірити наявність і справність приладів і пристроїв безпеки на крані (обмежувачі вантажопідіймальності або вантажного моменту, висоти підіймання гака, підіймання і опускання стріли, механізму пересування, повороту; покажчик вантажопідіймальності, анемометр тощо), гальмові електромагніти, сигнальні пристрої, електричний захист.

2.1.10. Перевірити справність освітлення крана.

2.1.11. Провести зовнішній огляд (без зняття кожухів і розбирання) електричних апаратів (рубильників, контакторів, пускових опорів, кінцевих вимикачів), а також оглянути кільця і колектори електричних машин, їх щітки і кабелі живлення.

2.1.12. Перевірити наявність в кабіні та інших місцях розміщення електроустаткування діелектричних килимків.

2.2. Кранівник разом із стропальником повинен перевірити справність знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, наявність на них клейм або бірок із позначенням вантажопідіймальності, дати випробування і номера, а на тарі - також власної маси і її призначення.

2.3. При прийманні працюючого крана його огляд треба проводити разом із кранівником, який здає зміну. Для огляду крана адміністрація підприємства або цеху зобов'язана надати на початку зміни необхідний час.

2.4. Огляд крана повинен здійснюватися тільки при непрацюючих механізмах і вимкнутому рубильнику в кабіні кранівника і машинному приміщенні. Огляд гнучкого кабеля живлення повинен виконуватись при вимкнутому рубильнику на колонці.

2.5. При огляді крана кранівник повинен користуватися переносною лампою з напругою, що не перевищує 42 В.

2.6. Після огляду, перед пуском крана в роботу, кранівник повинен установити штурвали й рукоятки всіх контролерів у нульове положення і лише після цього ввімкнути головний автомат.

2.7. Після ввімкнення головного автомата перевірити роботу кнопки аварійного вимкнення, яка знаходиться на пульті управління, і тільки, переконавшись в її справності, почати випробування механізмів крана.

2.8. Після огляду, перед початком роботи, кранівник зобов'язаний випробувати всі механізми крана на холостому ходу та перевірити при цьому справність дії:

2.8.1. Механізмів крана та електричної апаратури.

2.8.2. Приладів і пристроїв безпеки, які є на крані. Перевірка справності дії обмежувача вантажопідіймальності (вантажного моменту) здійснюється за допомогою контрольного вантажу в строки, установлені інструкцією заводу-виготівника крана, з відміткою про це у вахтовому журналі. За відсутності таких вказівок в інструкції заводу-виготівника строки перевірки встановлюються суб'єктом господарювання крана.

2.8.3. Гальм.

2.8.4. Покажчика вильоту стріли.

2.9. При виявленні під час огляду та випробування крана несправностей чи недоліків, які перешкоджають безпечній роботі, і неможливості їх усунення своїми силами кранівник, не повинен ставати до роботи і доповісти про це працівнику, відповідальному за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані, й проінформувати працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

2.10. Кранівник не повинен ставати до роботи на крані у разі наявності таких несправностей:

2.10.1. Тріщин або деформацій в металоконструкціях крана, послаблень болтових з'єднань в місцях роз'ємних стиків.

2.10.2. Тріщин в елементах підвіски стріли (сергах, тягах), відсутності шплінтів і затискачів у місцях кріплення канатів або ослабленні їх кріплення.

2.10.3. Стріловий і вантажний канати мають кількість обривів дротин та поверхневе спрацювання, що перевищує встановлені Правилами норми, обірвану сталку чи місцеве пошкодження (норми бракування канатів вантажопідіймальних кранів викладені в додатку 10 до Правил).