Код Назва
ДНАОП 9.1.50-5.10-73 Інструкція по захисному заземленню електромедичної апаратури в установах системи міністерства охорони здоров'я СРСР
ДНАОП 9.1.50-6.03-88 (ГМВ 42-21-26-88) Галузеві методичні вказівки. Відділення гіпербаричної оксигенації. Правила експлуатації і ремонту
ДНАОП 9.1.50-6.04-91 Методичні рекомендації щодо поліпшення умов праці медичних працівників, які зайняті ультразвуковою діагностикою
ДНАОП 9.1.50-8.01-88 Збірник типових інструкцій про охорону праці в санітарно-курортній системі профспілок
ДНАОП 9.1.80-1.01-90 (НАПБ В.01.044-90/918) Правила пожежної безпеки для підприємств і об'єднань Українського товариства глухих
ДНАОП 9.1.80-1.01-90 Правила пожежної безпеки для підприємств і об'єднань українського товариства глухих
ДНАОП 9.2.10-5.02-83 Інструкція про порядок забезпечення робітників та службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
ДНАОП 9.2.30-1.03-98 (НПАОП 80.21-1.03-98) ДНАОП 9.2.30-1.03-98 (НПАОП 80.21-1.03-98) Правила безопасности при трудовом обучении и летних практических работах учащихся Х-ХI классов общеобразовательных учебных заведений. учебных заведен в сельскохозяйственном производстве
ДНАОП 9.2.30-1.04-98 ПРАВИЛА безопасности во время проведения учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) физики общеобразовательных учебных заведениях
ДНАОП 9.2.30-1.05-98 ДНАОП 9.2.30-1.05-98 ПРАВИЛА безопасности во время работы по биологии в общеобразовательных учебных заведениях
ДНАОП 9.2.30-1.06-98 ДНАОП 9.2.30-1.06-98 ПРАВИЛА безопасности во время проведения учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) химии общеобразовательных учебных заведениях
ДНАОП 9.2.30-1.08-99 ПРАВИЛА безопасности во время проведения занятий из физической культуры и спорта в общеобразовательных учебных заведениях
ДНАОП 9.2.30-4.01-01 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти
ДНАОП 9.2.30-4.04-94 Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці
ДНАОП 9.2.30-4.04-94 Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці
ДНАОП 9.3.00-2.01-85 (ОСТ 43-60-85) Порядок забезпечення робітників і службовців підприємств і організацій міністерства культури СРСР засобами індивідуального захисту, їх утримання, експлуатації та догляду за ними
ДНАОП 9.3.10-1.03-97 Правилаохраны труда для культурно-просветительныхучреждений, расположенных в сельской местности
ДНАОП 9.3.10-1.03-97 (НПАОП 92.5-1.03-97) ПРАВИЛА охраны труда для культурно-просветительных учреждений, расположенных в сельской местности
ДНАОП 9.3.10-1.05-98 Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію паркових атракціонів.
ДНАОП 9.5.10-1.01-84 Правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
ДНАОП 9.5.10-1.06-83 Правила безпеки праці на суднах річкового флоту АН СРСР і академій наук союзних республік
ДНАОП 9.5.10-4.01-85 Положення про організацію роботи з охорони праці в наукових установах, підприємствах і організаціях АН СРСР
ДНАОП 90.00-1.05-00 Правила охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів
ДНАОП 92.0-3.01-83 Галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, організацій і закладів міністерства культури СРСР
ДНАОП 92.0-3.46-82 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, установ та організацій культури
ДНАОП 92.3-1.01-79 Правила техники безопасности для театров и концертных залов
ДНАОП 92.34-1.02-74 Правила техники безопасности и производственной санитарии в цирковых предприятиях (ПТБ - Цирк 77)
ДНАОП 92.34-1.06-70 Временные правила транспортирования, хранения и применения фейерверочных изделий
ДНАОП 92.34-1.06-70 Временные правила транспортирования, хранения и применения фейерверочных изделий
ДНАОП 92.5-1.03-97 Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості
ДНАОП 92.51-1.01-75 Правила техники безопасности в библиотеках
ДНАОП 92.52-1.02-74 Правила техники безопасности в музеях
ДНАОП 92.53-1.07-73 Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР
ДНАОП 93.0-1.01-59 Правила техники безопасности и производственной санитарии для прачечных учреждений и предприятий здравоохранения
ДНАОП 93.0-1.02-97 Правила охорони праці для підприємств по виготовленню і ремонту трикотажних виробів за індивідуальними замовленнями населення
ДНАОП 93.0-1.03-97 Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу
ДНАОП 93.0-1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень
ДНАОП 93.01-1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і фарбування одягу
ДНАОП 967 ДНАОП 9.2.30-1.01-02 ПРАВИЛА из охраны труда для учебных заведений, у которых проводятся профильное обучение и профессиональная подготовка учеников с автосправи
ДНАОП N 382 ДНАОП 0.00-1.31-99 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН
ДНАОП ВНРЗ-90 (ДНАОП 0.03-3.27-90) ВНРЗ-90 (ДНАОП 0.03-3.27-90) Временные нормативы радиоактивного загрязнения кожи человека и поверхностей различных объектов в населенных пунктах контролируемых районов РСФСР, УССР, БССР, устанавливаемые в связи с аварией на ЧАЭС на период до декабря
ДНАОП ГДР(ПДУ) 5803-91 (ДНАОП 0.03-3.22-91) ГДР(ПДУ) 5803-91 (ДНАОП 0.03-3.22-91) Предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия электромагнитных полей (ЭМП) диапазона частот 10 - 60 кГц
НАОП 1.1.10-1.09-81 Правила техники безопасности при производстве теплоизоляционных, обмуровочных и антикоррозионных работ
НАОП 1.1.10-6.12-85 Методика организации и проведения обследования состояния техники безопасности и безопасности дорожного движения в строительно-монтажных рганизациях и на предприятиях стройиндустрии Минэнерго СССР (РД 34.03.227)
НАОП 1.1.21-1.10-73 Правила безопасности при эксплуатации нефтегазоперерабатывающих заводов
НАОП 1.2.90-1.04-87 Правила безопасности при эксплуатации хвостовых и шламовых хозяйств горнорудных и нерудных предприятий
НАОП 1.7.00-4.01-87 Положение об организации работы по охране труда и технике безопасности в аппарате управле­ния министерств, промышленных объединений и других органов управ­ления легкой промышленностью
НАОП 1.7.00-4.05-84 Типовое положение о применении нарядов-допусков на выполне­ние работ повышенной опасности
НАОП 1.7.00-5.01-85 Отраслевые методические указания по внедрению стандартов ССБТ в системе Минлегпрома СССР
НАОП 1.7.00-5.03-84 Методика составления инструкций по охране труда на предприятиях и в организациях системы Минлегпрома СССР
НАОП 5.1.11-4.06-89 Положение о знаках безопасности на объектах железнодорожного транспорта
НАОП 6.1.00-2.07-83 Сигнализация знаковая для управления процессами перемещения грузов кранами.
НАОП 8.1.00-1.04-90 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок
НАОП 8.5.10-5.03-68 Инструкция по безопасному производству работ при перемещении грузов cтреловыми самоходными и передвижными кранами и автопогрузчиками
НАОП 9.1.50-1.04-64 Правила по устройству и эксплуатации помещений патологоанатомических отделений и моргов (патогистологических и судебно-гистологических лабораторий) лечебно-профилактических и судебно-медицинских учреждений, институтов и учебных заведений
НАОП 9.1.50-1.07-76 Правила по устройству, эксплуатации, технике безопасности и производственной санитарии при работе в аптеках
НАОП 9.1.50-1.15-69 Санитарные правила проектирования,оборудования, эксплуатации и содержания производственных и лабораторных помещений, предназначенных для проведения работ с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением
НАОП 9.1.50-5.01-88 Типовая инструкция по охране труда при проведении работ с лазерными аппаратами
НАОП 9.1.50-5.02-88 Типовая инструкция по охране труда для персонала операционных блоков
НАОП 9.1.50-5.04-85 Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для персонала радиодиагностических подразделений лечебно-профилактических учреждений
НАОП 9.1.50-5.05-84 Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для персонала рентгенодиагностических кабинетов лечебнопрофилактических учреждений
НАОП 9.1.50-5.07-85 Типовая инструкция по технике безопасности при обслуживании и ремонте зданий и сооружений
НАОП 9.1.50-5.08-85 Типовая инструкция по технике безопасности при работе в стерилизационных
НАОП 9.1.50-5.10-73 Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях системы Министерства здравоохранения
НПАОП 0 00-7 08-07 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 0. 00-1.16-96 Правила атестації зварників
НПАОП 0.00 - 4.15 - 98 Положение о разработке инструкций по охране труда
НПАОП 0.00 - 4.29 - 97 Типовое положение о кабинете охраны труда
НПАОП 0.00-1-59-87 Устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-1.01-07 Про затвердження правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
НПАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
НПАОП 0.00-1.03-06 Безопасности труда при эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений
НПАОП 0.00-1.03-06 Про затвердження правил безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд відповідно до закону україни "про охорону праці"
НПАОП 0.00-1.03-06 Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд
НПАОП 0.00-1.03-06 Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання
НПАОП 0.00-1.04-07 Про затвердження правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання
НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів
НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
НПАОП 0.00-1.07–94 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (с изменениями и дополнениями)
НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів.
НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів
НПАОП 0.00-1.09-04 Правила державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
НПАОП 0.00-1.10-07 Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт
НПАОП 0.00-1.10-07 Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води
НПАОП 0.00-1.11-98 Об утверждении правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
НПАОП 0.00-1.12-84 Правила взрывобезопасности при использовании мазута и природного газа в котельных установках
НПАОП 0.00-1.12-84 Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках
НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів
НПАОП 0.00-1.14-70 Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах
НПАОП 0.00-1.14-70 Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах
НПАОП 0.00-1.15-07 Про затвердження правил охорони праці під час виконання робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників
НПАОП 0.00-1.17-92 Электрическое взрывание — электроогневое взрывание и взрывание с применением электродетонаторов.
НПАОП 0.00-1.17-92 Єдині правила безпеки при вибухових роботах
НПАОП 0.00-1.18-98 Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів
НПАОП 0.00-1.18-98 Правила устройства, изготовления, монтажа, ремонта и безопасной эксплуатациивзрывозащищенных вентиляторов
НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств
НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств
НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств
НПАОП 0.00-1.20-98 Про затвердження правил безпеки систем газопостачання україни
НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України
НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения украины
НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів
НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів
НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
НПАОП 0.00-1.23-10 Про затвердження правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору
НПАОП 0.00-1.24-10 Про затвердження правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом
НПАОП 0.00-1.25-10 Про затвердження правил улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів
НПАОП 0.00-1.26-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °С
НПАОП 0.00-1.26-96 Про затвердження правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 мпа (0,7 кгс/см 2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115 о с
НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° С
НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах
НПАОП 0.00-1.27-09 Додаток 1до правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах
НПАОП 0.00-1.27-97 Правила атестації фахівців неруйнівного контролю
НПАОП 0.00-1.28-10 Про затвердження правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики
НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
НПАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
НПАОП 0.00-1.32-97 Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт
НПАОП 0.00-1.33-94 Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом
НПАОП 0.00-1.34-71 Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом
НПАОП 0.00-1.34-71 Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом
НПАОП 0.00-1.35-03 Правила безопасности при строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов
НПАОП 0.00-1.36-03 (Попередня редакція) Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
НПАОП 0.00-1.37-04 Правила проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
НПАОП 0.00-1.38-05 Правила охорони праці в архівних установах
НПАОП 0.00-1.38-05 (Попередня редакція) Правила охорони праці в архівних установах
НПАОП 0.00-1.38-05 Правила охорони праці в архівних установах
НПАОП 0.00-1.40-86 Межотраслевые правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах обьектов народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых
НПАОП 0.00-1.40-86 Межотраслевые правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах объектов народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых
НПАОП 0.00-1.40-86 Межотраслевые правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах объектов народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых
НПАОП 0.00-1.41-88 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств
НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв
НПАОП 0.00-1.42-08 Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт i. загальні положення
НПАОП 0.00-1.42-08 Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт
НПАОП 0.00-1.42-08 Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт
НПАОП 0.00-1.42-83 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів
НПАОП 0.00-1.43-85 Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов
НПАОП 0.00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів
НПАОП 0.00-1.44-09 Про затвердження правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом
НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безопасности при хранении, перевозке и применении сильнодействующих ядовитых веществ
НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин
НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок
НПАОП 0.00-1.52-77 Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов
НПАОП 0.00-1.52-77 Єдині правила безпеки при дрібненні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і огрудкуванні руд та концентратів
НПАОП 0.00-1.53-87 Правила безопасности при эксплуатации хвостовых и шламовых хозяйств горнорудных и нерудных предприятий
НПАОП 0.00-1.53-87 Правила безпеки при експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств
НПАОП 0.00-1.54-93 Правила безпеки при експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах
НПАОП 0.00-1.55-77 Правила безплатної видачі лікувально- профілактичного харчування
НПАОП 0.00-1.56-08 Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів
НПАОП 0.00-1.56-08 Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів
НПАОП 0.00-1.56-08 Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів
НПАОП 0.00-1.57-12 Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах
НПАОП 0.00-1.58-12 Про затвердження правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування таелектромереж навідкритих гірничих роботах
НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті
НПАОП 0.00-1.63-13 Про затвердження правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю
НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безопасности при производстве и потреблениипродуктов разделения воздуха
НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
НПАОП 0.00-1.66-13 Про затвердження правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
НПАОП 0.00-1.67-13 Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні
НПАОП 0.00-1.67-13 Про затвердження технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні
НПАОП 0.00-1.68-13 Про затвердження правил охорони праці під час холодного оброблення металів
НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних
НПАОП 0.00-2.01-05 Государственный комитет украины по надзору за охраной труда
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 0.00-2.01-99 Перелік платних послуг, які можуть надаватися Комітетом по нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями
НПАОП 0.00-2.03-77 Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда
НПАОП 0.00-2.03-77 Перелік виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв'язку з особливо шкідливими умовами праці
НПАОП 0.00-2.23-04 Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат
НПАОП 0.00-2.23-04 Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат
НПАОП 0.00-3.01-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства
НПАОП 0.00-3.01-98 Про затвердження типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства
НПАОП 0.00-3.02-90 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства
НПАОП 0.00-3.03-81 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств
НПАОП 0.00-3.03-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв
НПАОП 0.00-3.04-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спцодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту членам добровільних газорятівних дружин та добровільних допоміжних гірничорятувальних команд
НПАОП 0.00-3.05-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості
НПАОП 0.00-3.05-07 Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості
НПАОП 0.00-3.06-22 Сборник законодательных актов о труде список категорий рабочих, которым должно выдаваться спецмыло на дом", сверх мыла, находящегося в предприятиях при умывальниках (ст. 141 кзот)
НПАОП 0.00-3.06-22 Про видачу мила на підприємствах
НПАОП 0.00-3.07-09 Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
НПАОП 0.00-3.07-09 Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
НПАОП 0.00-3.07-79 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям гірничої та металургійної промисловості та металургійних виробництв інших галузей промисловості
НПАОП 0.00-3.08-02 Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-3.09-05 (Попередня редакція) Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11