Про затвердження Правил безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд


Наказ Міністерства України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи

від 14 червня 2006 року N 363


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27 червня 2006 р. за N 761/12635


Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд (далі - Правила), що додаються.

2. Уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила безопасности труда при эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений", уведені в дію наказом Міжгалузевого державного об'єднання річкового флоту від 22.02.90 N 28, з набранням чинності цих Правил.

3. Наказ увести в дію з 1 вересня 2006 року.

4. Управлінню правового забезпечення (Сухар А. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Саварин М. В.) вжити заходів щодо внесення наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

6. Головному редактору журналу "Охорона праці" (Яковенко М. Г.) опублікувати наказ у черговому номері журналу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Держпромгірнагляду Саварина М. В.Міністр 


В. І. Балога ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 14 червня 2006 р. N 363


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27 червня 2006 р. за N 761/12635 


ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДНОПЛАВНИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд (далі - Правила) встановлюють основні вимоги щодо забезпечення безпечної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд.

1.2. Правила поширюються на всі підприємства, організації та установи незалежно від форм власності та підпорядкування, які здійснюють контроль, технічну експлуатацію і виконують роботи на судноплавних гідротехнічних спорудах.

1.3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників проводяться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, а з питань пожежної безпеки - відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468.

1.4. Медичні огляди працівників проводяться в установлені терміни відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345.

1.5. Працівники певних категорій забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих норм та в порядку згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.6. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.


2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕННЯ


Нижче подано терміни, вжиті в цьому нормативному акті, та визначення позначених ними понять:

аванпорт судноплавної гідротехнічної споруди - захищена акваторія, прилегла до шлюзу з боку верхнього б'єфа (водосховища), яка створена огороджувальними спорудами і призначена для переформування зчепів, відстою суден в штормову погоду і перед шлюзуванням, а також для безпечного і зручного входу суден в шлюз і виходу з нього;

акваторія аванпорту (акваторія) - огороджена дамбами-хвилеломами частина акваторії водосховища;

небезпечна зона - простір, у якому можливий вплив на працівника небезпечного та (або) шкідливого виробничого чинників;

район гідротехнічних споруд (РГС) - судноплавна гідротехнічна споруда з двома та більше шлюзами;

судноплавна гідротехнічна споруда (СГТС) - споруда, у комплекс якої входять шлюз, підхідні канали, аванпорт, дамби, причальні споруди.


3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ШЛЮЗУВАННЯ


3.1. Загальні вимоги безпеки


3.1.1. Працівник, що обслуговує СГТС, повинен знати та виконувати:

вимоги інструкцій з питань охорони праці, які стосуються його спеціальності та обов'язків;

правила рятування потопаючих та надання їм першої допомоги;

правила користування весловим човном;

прийоми визволення людей, які зазнали дії електричного струму, і правила надання першої допомоги ураженим електричним струмом;

правила користування засобами колективного та індивідуального захисту, рятувальними засобами, а також виконувати вимоги щодо безпеки праці, передбачені колективним договором (угодою).


3.2. Вимоги безпеки під час шлюзування


3.2.1. Для здійснення безпечного шлюзування суден судноводії повинні дотримуватись вимог цих Правил, Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.02.2004 N 91, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.07.2004 за N 872/9471 (далі - Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах України), Правил безпеки праці на суднах річкового флоту, уведених у дію наказом Міжгалузевого державного об'єднання річкового флоту від 25.10.90 N 148 (зі змінами) (далі - Правила безпеки праці на суднах річкового флоту), Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.10.2003 N 809, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.2003 за N 1010/8331, і Правил технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд, уведених в дію наказом Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР від 08.08.79 N 179 (далі - Правила технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд).

3.2.2. Під час шлюзування суден з нафтопродуктами та їх залишками на території шлюзу (на площадках камери і причалах) не дозволяється виконувати електро-, газозварювальні та інші роботи, пов'язані з використанням відкритого вогню.

3.2.3. Під час шлюзування механічне обладнання воріт і затворів та електрообладнання СГТС не потребують постійної присутності обслуговуючого персоналу.

3.2.4. Вахтовий персонал шлюзу повинен знати обов'язки та дії в разі падіння людей у камеру шлюзу під час шлюзування, зависання суден на швартових або привальних брусах, пожежі та інших аварійних ситуацій.

3.2.5. Щоб уникнути падіння людей за борт, під час шлюзування суден посадка і висадка пасажирів на причальні лінії або площадки камери не дозволяється.

В аварійних ситуаціях (пошкодження суден, пожежа) з дозволу диспетчера шлюзу допускається евакуація на площадки шлюзу або висадка члена (членів) команди суден (для надання медичної допомоги тощо) на причальні стінки шлюзу.

3.2.6. На шлюзі повинні бути два двовесельні човни: один - у верхньому б'єфі, другий - у нижньому.

3.2.7. Човни повинні бути справними, перевіреними на водонепроникність, вантажопідйомність і мати достатню остійність.

3.2.8. Із зовнішнього боку бортів човна повинні бути написи про його приналежність, а з внутрішнього боку борту - про його вантажопідйомність та пасажиромісткість.

3.2.9. Човен обладнують рятувальними леєрами з поплавками на кожній петлі.

3.2.10. Човен повинен бути укомплектований відповідним інвентарем та рятувальними засобами.

3.2.11. Не дозволяється перевантаження човна.

3.2.12. Працівники СГТС (РГС) повинні знати безпечні прийоми підходу на човні до суден, плавучих римів, а також відходу від них відповідно до вимог Правил безпеки праці на суднах річкового флоту.


4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РЕМОНТУ БЕРЕГОВИХ УКОСІВ


4.1. Для безпечного виконання ремонту берегових укосів каналів з плавучих засобів у літній період плавучі засоби слід установлювати вздовж берега.


4.2. Для інформування судноводіїв суден, які проходять повз місце, де виконуються ремонтні роботи, необхідно встановити попереджувальні сигнали відповідно до Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України.

4.3. Судна повинні рухатися малим ходом повз місце, де виконуються ремонтні роботи.

4.4. Вночі місця проведення ремонтних робіт на укосах повинні освітлюватися.

4.5. Для проходу працівників та перенесення матеріалів у місцях ремонту берегових укосів необхідно встановити сходні або трапи.

4.6. На видному місці розмістити рятувальні засоби (круги, багри, мотузки, пояси тощо).

4.7. Електропостачання установок під час ремонту укосів повинно здійснюватися тимчасово прокладеним шланговим кабелем від гідроспоруди або від пересувної електростанції.

Кабель необхідно укладати на дерев'яних підставках.


5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕРИТОРІЇ, ВИРОБНИЧИХ, СЛУЖБОВИХ І ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ СУДНОПЛАВНОЇ ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ ТА ЇЇ АКВАТОРІЇ


5.1. Загальні вимоги безпеки


5.1.1. Територія, виробничі, службові і допоміжні приміщення СГТС (РГС) повинні відповідати вимогам СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования", затверджених постановою Держбуду СРСР від 28.05.86 N 71, ДСН 3.3.6.042-99 Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42 (далі - ДСН 3.3.6.042-99), ДСН 3.3.6.037-99 Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (далі - ДСН 3.3.6.037-99), ДСН 3.3.6.039-99 Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації (далі - ДСН 3.3.6.039-99), Правил технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд та цих Правил.

5.1.2. Небезпечні зони і ділянки на території та у виробничих приміщеннях, перебування і виконання робіт на яких пов'язані з небезпекою для працівників, повинні позначатися кольоровими сигналами і знаками небезпеки, дорожніми знаками відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

5.1.3. Дороги і проїзди, тротуари, містки через кювети, канави і траншеї, а також сходи необхідно утримувати в справному стані, а в зимовий час - очищати від снігу і льоду та посипати піском.

5.1.4. На в'їзді на територію СГТС (РГС) повинні бути встановлені схема руху автотранспорту, знаки максимальної швидкості пересування і вказано місце стоянки.


5.2. Вимоги безпеки до території судноплавної гідротехнічної споруди


5.2.1. Територія СГТС (РГС) повинна бути огородженою й упорядкованою, постійно утримуватися в чистоті й відповідати вимогам Правил технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд.

5.2.2. Територія СГТС (РГС) повинна бути обладнана водовідводами і водостоками.

Люки водостоків повинні бути завжди закритими.

5.2.3. Пристрої відведення поверхневих вод повинні бути завжди справними.

Застій води на дорогах і площадках СГТС (РГС) не допускається.

5.2.4. Оглядові колодязі, кабельні канали, отвори повинні бути закриті кришками, щитами та огородженими.

5.2.5. Місця, де стаціонарні огородження зняті, необхідно обладнати тимчасовими огородженнями.

5.2.6. У темний час доби, крім огородження, установлюються світлові сигнали.

5.2.7. Територія шлюзу, робочі місця, проїзди, проходи в темний час доби повинні освітлюватися відповідно до вимог СНиП II-4.79. Глава 4 "Естественное и искусственное освещение", затверджених постановою Держбуду СРСР від 27.06.79 N 100 (далі - СНиП II-4.79).

5.2.8. Освітлювальні установки повинні мати пристрої, що захищають судноводіїв від сліпучих променів джерел світла.

5.2.9. Уздовж камери, на двостулкових воротах, на причалах обов'язково повинні висіти рятувальні круги.

5.2.10. Не дозволяється захаращувати територію шлюзу матеріалами, обладнанням і деталями. Для їх складування повинні бути відведені спеціальні місця.

5.2.11. Контейнери для збирання сміття і відходів необхідно розміщувати на спеціально обладнаному майданчику.


5.3. Вимоги безпеки до виробничих, службових і допоміжних приміщень судноплавної гідротехнічної споруди


5.3.1. Виробничі, службові і допоміжні приміщення СГТС (РГС) повинні відповідати категоріям, що визначаються згідно з "Общесоюзными нормами технологического проектирования. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности", затвердженими Міністерством внутрішніх справ СРСР (зі змінами), і відповідати вимогам норм за показниками шуму ГОСТ 12.1.003-83 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.1.003-83), рівнів електромагнітних та електричних полів згідно з ГОСТ 12.1.006-84 "Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля" (далі - ГОСТ 12.2.006-84) і ГОСТ 12.2.002-84 "Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах" (далі - ГОСТ 12.2.002-84), а також відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 N 476, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за N 203/7524.